Algemene gebruiksvoorwaarden

Inhoud

"Touring besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website. Niettemin garandeert Touring geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande verwittiging kan gewijzigd worden. In geen geval kan Touring aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. In het geval er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt Touring geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.”

Diversen

"Elk geschil dat betrekking heeft tot de Touring website valt onder de Belgische wetgeving. In geval van een geschil hebben enkel de rechtbanken van Brussel rechtsbevoegdheid."