Image
Hoe vermijd je een boete voor te snel rijden?
Geeft je kilometerteller de reële snelheid van je wagen weer? Hoe ben je zeker dat je de opgelegde beperkingen niet overschrijdt? Welke tolerantiemarges hanteert de politie? Ziehier de antwoorden ...

Heb je een bekeuring gekregen omdat je de toegestane snelheid met 1 km/uur hebt overschreden? Doet zo’n tegenvaller je bloed koken? Weet dan dat achter dat ‘kilometertje’ per uur te veel eigenlijk een tolerantie vanwege de parketten schuilgaat. De politie die de snelheidscontroles uitvoert, past die tolerantiemarges toe. En, nu we het toch over tolerantie hebben, wist je dat de kilometerteller in je auto haast nooit je exacte snelheid weergeeft? Hoe vermijd je dan eigenlijk een bekeuring voor een snelheidsovertreding?

Je kilometerteller: betrouwbaar of niet?

Kan je de kilometerteller van je wagen betrouwen om strafbare overtredingen te vermijden? Ja en nee. Zie het eerder zo:

  • Je teller kan nooit een lagere snelheid weergeven.

Dat is zelfs wettelijk verplicht (ECE R39-reglementering): een kilometerteller in een voertuig op onze wegen mag nooit een lagere snelheid weergeven dan de reële snelheid. Eigenlijk is dat logisch: het zou nogal moeilijk zijn om de snelheidsbeperking na te leven als je zelfs niet weet wanneer je ze overschrijdt!

  • Je kilometerteller ziet het altijd door een roze bril!

Je teller zal de snelheid daarentegen eerder overschatten. Snelheidsmeters zijn de laatste jaren wel steeds preciezer geworden dankzij de elektronische vooruitgang en de verwerking van gegevens. Vroeger waren de meters mechanisch en/of elektrisch, nu zijn ze digitaal. Er zijn echter externe factoren die de meting kunnen verstoren: de grootte en slijtage van de banden, het wegprofiel enzovoort. Daarom kalibreren autobouwers hun tellers op basis van een foutmarge. Concreet betekent dit dat je reële snelheid afhankelijk van het model 1 tot 10% lager ligt dan wat de teller aangeeft.

Voorlopig goed nieuws dus: als je afgaat op je meter, zal je meestal onder de snelheidslimiet zitten en een boete vermijden.

Wat is je reële snelheid?

Wil je een duidelijker beeld van je precieze snelheid? De snelheid die een gps of rijhulpsysteem zoals Coyote of Waze weergeeft, kan meer duidelijkheid scheppen en je informatie verstrekken om je teller ‘te corrigeren’.

rad

Voor een betrouwbare meting moet je wel het volgende in acht nemen:

  • Meet je snelheid op auto(snel)wegen waar je vlot kan rijden. In de stad en in bebouwde zones kan het gps-signaal immers verstoord worden.
  • Rijd tegen een constante snelheid.
  • Rijd relatief snel – minimaal 50 km/u – want een gps meet minder precies bij lagere snelheden.
  • Doe de meting meerdere keren door de snelheid van je gps en kilometerteller te vergelijken, tegen 50, 90 en 120 km/u bijvoorbeeld.
  • Zo achterhaal je de marge tussen je teller en je reële snelheid.

Opgelet: de snelheid die je gps opgeeft, is niet altijd 100% betrouwbaar. Die hangt af van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van het systeem, het aantal beschikbare satellieten en het gebruik van algoritmen wanneer het aantal satellieten ontoereikend is ... Bijgevolg kun je volgens je gps slechts 110 km/u rijden, terwijl je snelheidsmeter 120 km/u aangeeft. Daarentegen is het abnormaal om volgens je gps 130 km/u te rijden en volgens je teller 120 km/u. Dat betekent dat er of een probleem is met je wagen, of met de gps, of met allebei!

Een andere manier om de kalibratie van jouw snelheidsmeter te kennen, is om de snelheid van de preventieve radars die her en der langs onze wegen staan (scholen, ziekenhuizen, etc.) af te lezen. Kortom, check je eigen meter en vergelijk die met de snelheid die wordt weergegeven op het verkeersbord en je weet meteen wat de afwijking is.

De radars van de politie: betrouwbaar of niet?

Als je een bekeuring krijgt voor overdreven snelheid, ken je hoogstwaarschijnlijk de dubbele formule: ‘gemeten en gecorrigeerde snelheid’. Ook al zijn de radars van de ordediensten steeds preciezer en performanter, toch staan de fabrikanten nog altijd een technische foutmarge toe. Deze marge wordt ook door de ordediensten toegepast. Concreet komt dit hierop neer:

  • Vermindering van de gemeten snelheid met 6 km/u voor snelheden lager dan of gelijk aan 100 km/u.
  • Vermindering van de gemeten snelheid met 6 % voor snelheden hoger dan 100 km/u.
  • Deze foutmarge wordt toegepast op alle apparatuur om de snelheid te meten.

Gezien die technische marge een feit is, kan een overtreding worden vastgesteld zodra de toegestane maximumsnelheid met meer dan één km/uur wordt overschreden.

‘Tolerantiemarge’ voor bepaalde parketten?

Om de te hoge werkdruk in bepaalde gerechtelijke arrondissementen het hoofd te bieden, vragen de procureurs-generaal soms aan de politiezones om de snelheidslimiet op te trekken vanaf wanneer een overtreding kan worden vastgesteld. Benoît Godart van Vias bevestigt: “Dat verloopt altijd in overleg tussen het parket en de politie. Maar die ‘tolerantie’ gaat soms tot 20 km/u boven de limiet! Dit gezegd zijnde, bestaan er frappante verschillen tussen de politiezones en zelfs tussen de gemeenten. Zo krijg je in Sint-Genesius-Rode gegarandeerd een bekeuring vanaf 1 km/uur boven de toegestane (gecorrigeerde) limiet! Voorzichtigheid is dus overal geboden.”

Ten slotte herinneren we eraan dat de rechters van de politierechtbanken niet verplicht zijn de aanwijzingen van de parketten te volgen en dus geen rekening mogen houden met de gevraagde toleranties.

Het beste advies: respecteer de snelheidslimiet!

Kortom, om er zeker van te zijn dat je niet geflitst wordt, houd je je gewoon aan de geldende beperking en weet je best hoe je kilometerteller werkt. Het blijft dan de taak van de overheid om de snelheidsbeperkingen ‘correct’ te beheren, zoals Touring al jaren vraagt. Dat betekent duidelijke borden en aanwijzingen, zonder mogelijkheid tot dubbelzinnige interpretatie en aangepast aan de plaats en het reële verkeer.

Deel deze inhoud