Autofiscaliteit: Niet alle Belgen zijn gelijk

11/01/2016
Finance Auto

Door Vincent Hayez

Het volstaat niet om enkel de aankoopprijs voor een nieuwe wagen in je budget in te passen. Als je met de wagen wil rijden, moet je ook nog flink wat taksen betalen en die verschillen al naargelang de regio waarin je woont.

Na de euforie van de sleuteloverhandiging van een nieuwe wagen word je meteen met de neus op de feiten gedrukt, want er wacht je een karrenvracht aan belastingen. Om te beginnen betaal je 21 % BTW op de aankoopprijs van de wagen en op elke liter brandstof worden accijnzen geheven. Dat is een verdoken vorm van kilometerheffing (de prijs van een liter brandstof bestaat ongeveer voor de helft uit belastingen). Los daarvan moet elke automobilist ook nog verschillende directe belastingen betalen.

 

Belasting op inverkeerstelling

De belasting op inverkeerstelling was aanvankelijk voor alle Belgen gelijk, ze wordt eenmalig geheven bij de inschrijving van een wagen. Sinds 1 maart 2012 wordt deze belasting in Vlaanderen anders berekend.

 

Er wordt rekening gehouden met het brandstoftype, de emissienorm en de CO2-uitstoot van de wagen. De schoonste voertuigen (elektrische wagens en plug-inhybrides) genieten een vrijstelling en de meest vervuilende voertuigen betalen tot 10.000 euro.

 

Sinds 1 januari 2016 worden dieselmotoren wat afgestraft door een verhoging van de belasting op inverkeerstelling. De verhoging situeert zich tussen 100 en 500 euro, naargelang het automodel en of dit voldoet aan Euronorm 5 of 6. De berekening van de exacte verhoging is redelijk complex en het is wel zo handig even een kijkje te nemen op de officiële site  van de Vlaamse overheid.

 

In Brussel en Wallonië wordt de oude berekeningsmethode nog steeds gebruikt. De BIV wordt hier bepaald door het fiscaal vermogen (uitgedrukt in PK en afhankelijk van de cilinderinhoud of het vermogen in kW van de motor). De belasting varieert tussen ongeveer 60 euro en iets minder dan 5.000 euro. Er is weliswaar geen verschil meer in heffing tussen benzine- en dieselmotoren, maar LPG wagens genieten van een korting van 298 euro.

 

Voor leasingwagens - ook die in Vlaanderen - blijft deze oude berekeningswijze (zoals in Brussel en Wallonië) van kracht.

In de drie landsdelen daalt de belasting op inverkeerstelling met de leeftijd van de wagen. Tweedehandswagens worden dus minder belast.

 

Jaarlijkse rijtaks

Nadat je voor je kenteken (dit was vroeger gratis) en de BIV hebt betaald, moet je ook nog de jaarlijkse rijtaks overmaken. De verkeersbelasting wordt jaarlijks via de post opgevraagd.

Voor Wallonië en Brussel schommelt het bedrag momenteel tussen 77,35 en 1.979,60 euro (voor een auto met 20 fiscale pk’s). Voor elke extra pk moet je op 107,98 euro extra rekenen. (Deze belasting wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.) Voor voertuigen op LPG betaal je - in tegenstelling tot de korting die toegekend wordt op de belasting op inverkeerstelling - een hogere rijtaks.

 

In Vlaanderen geldt sinds 1 januari een nieuwe berekeningsmethode, dit met het oog op een ‘vergroening’ van de autobelastingen. Op die manier wil men potentiële kopers aansporen om een schonere auto te kopen die ook minder verbruikt. Hier geen vastgelegde bedragen meer.

Om te weten wat exact het bedrag van de jaarlijkse verkeersbelasting voor jouw auto zal zijn, moet je surfen naar de site van de Vlaamse overheid voor een simulatie.

 

Eco-malus in Wallonië

We zijn er nog niet, want wie in Wallonië woont, moet ook nog een malus betalen als de wagen een CO2-emissie heeft van meer dan 146 g/km. Die malus varieert tussen de 100 en de 2.500 euro. Deze belasting wordt automatisch bij de BIV geteld en wordt geïnd via de Waalse belastingadministratie. Grote gezinnen genieten een compensatie, dit geldt ook voor LPG-voertuigen.

 

Voor oldtimers is deze eco-malus niet van toepassing. Overigens gelden er ook voor oldtimers andere spelregels al naargelang de regio. In Wallonië krijgen oude wagens sinds 1 januari 2016 pas vanaf 30 jaar in plaats van 25 jaar een fiscaal oldtimerstatuut. Wie een wagen wil inschrijven die tussen de 25 en de 30 jaar is, zal niet de forfaitaire belasting van 35 euro betalen maar wel de gebruikelijke taks en malus zoals dat voor andere wagens het geval is.

 

Ook voor reeds ingeschreven oldtimers die jonger dan 30 jaar zijn, zal de conventionele rijtaks moeten betaald worden zolang de wagen de leeftijd van 30 jaar niet bereikt heeft. In Vlaanderen is de wijziging nog niet doorgevoerd en wordt het statuut van oldtimer voorlopig nog bereikt op 25 jaar.

 

Hoogstwaarschijnlijk zal ook hier de leeftijd in de nabije toekomst gewijzigd worden, aangezien Europa bepaald heeft dat 2018 de uiterste datum is om de leeftijd op te trekken van 25 naar 30 jaar.

 

Gunstig fiscaal regime voor pick-ups

In alle regio’s genieten lichte vrachtwagens van een erg gunstig fiscaal regime. Hier zijn geen wijzigingen voorzien. Op deze voertuigen moet de eigenaar geen belasting op inverkeerstelling betalen. Bovendien is ook de jaarlijkse rijbelasting beterkoop. Deze wordt berekend op basis van de maximale toegelaten massa van de wagen.

Alle pick-ups, zelfs de modellen met een dubbele cabine, genieten van de gunstmaatregel.

 

Elektrische voertuigen

Eigenaars van zogeheten “zero emission” voertuigen genieten eveneens van fiscale voordelen:

  • Voor bedrijven zijn elektrische voertuigen voor 120 % aftrekbaar (voertuigen met een thermische of hybride aandrijving zijn maximaal 100 % aftrekbaar).
  • Het VAA (voordeel alle aard) blijft beperkt omdat deze wagens bij het rijden geen CO2 uitstoten.
  • In Vlaanderen betaalt men geen BIV. In Brussel en Wallonië wordt die berekend op basis van het vermogen.
  • In de drie regio’s betaalt men het minimumtarief voor de jaarlijkse rijtaks.
  • Sinds 1 januari 2016 krijg je in het Vlaams gewest een premie tot 5000 euro bij aankoop van een elektrische auto (of een auto op waterstof) met 0-emissie van CO2.

 

In dit overzichtje zie je op welke premie je recht hebt:

Cataloguswaarde 2016 2017 2018 2019
Minder dan 31.000 euro € 5 000 € 4 000 € 3 000 € 2 000
Tussen 31.000 en 41.000 euro € 4 500 € 3 500 € 2 500 € 1 500
Tussen 41.000 en 61.000 euro € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 500
Meer dan 61.000 euro € 2 500 € 2 000 € 1 500 € 1 000

 

Fiscaliteit met twee snelheden

Aangezien de autofiscaliteit in Brussel en Wallonië tot op heden niet hervormd werd, worden Belgische automobilisten niet op een gelijke manier belast. Er bestaan nog steeds grote verschillen. Afhankelijk van het gekozen model zal het verschil in taksen in België gedurende 2016 toch lichtjes afnemen. Jammer genoeg ligt de verhoging van de belasting op dieselwagens in Vlaanderen aan de basis van dit fenomeen.

We hoopten eerder op een daling van de taksen voor schone voertuigen in Wallonië...

 

Diesel niet altijd rendabel

Het is duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de taksen in Vlaanderen en in Wallonië en dat de berekening (vooral dan voor de BIV in Vlaanderen) niet altijd eenvoudig is.

Een ander punt dat meteen opvalt is dat je steeds meer kilometers per jaar moet afleggen om de aankoop van een dieselauto rendabel te maken. Er kunnen natuurlijk grote verschillen zijn naargelang je rijdersprofiel, maar in het algemeen kan gesteld worden dat een diesel weinig of niet interessant is voor wie minder dan 20.000 km per jaar aflegt.

 

Bovendien zijn de overheden van de verschillende gewesten van plan om de eens zo populaire dieselbrandstof nog verder af te straffen.

 

Vincent Hayez

Vincent Hayez

Kennis en technische bagage maken van Vincent Hayez dé referentie in de autowereld, waarin veiligheid en ecologie steeds belangrijker worden.

Ook door Vincent Hayez: Lage-emissiezones in Brussel: gedaan met gedoogbeleid! | Alles over je oldtimer/youngtimer | 4 manieren om onderweg om te gaan met harde wind | Elektrische wagen: geen schrik meer om zonder stroom te vallen! | 7 vragen die je je best stelt voor je voor de bijl gaat! | Meer info...

Verwante inhoud