Image
Belastingen en oplaadbare hybrides
De fiscaliteit van bedrijfswagens verandert in 2020, maar zal enkel betrekking hebben op de wagens die vanaf 1 januari 2018 worden aangekocht. De overheid mikt vooral op de oplaadbare hybrides. Vijf vragen die je uitleggen wat je moet weten.

De overheid heeft het deel van het zomerakkoord wat betreft bedrijfswagens zopas in een wetsontwerp gegoten. Voor zelfstandigen - ongeacht of ze ‘natuurlijk persoon’ zijn of een vennootschap hebben -  zullen de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor hun wagen veranderen. Deze maatregel heeft mogelijk betrekking op alle wagens, maar de regering heeft het vooral gemunt op de talloze oplaadbare hybrides... behalve als je uiterlijk op 31 december van dit jaar de bestelbon of het leasingcontract van zo’n wagen ondertekent!

Wat is de huidige regeling voor de hybrides?

Momenteel genieten alle hybride wagens van dezelfde voorwaarden voor aftrekbaarheid.

Voor zelfstandigen met een vennootschap:

 • Intresten volledig aftrekbaar als professionele onkosten
 • Brandstofkosten voor 75% aftrekbaar als professionele onkosten
 • Alle andere kosten voor de wagen: voor 50 tot 100% aftrekbaar

Voor zelfstandigen die natuurlijke persoon zijn:

 • Onderscheid tussen privé- en professioneel gebruik (in het algemeen beschouwt de fiscus dat een wagen 5 dagen op 7 voor het werk wordt gebruikt en wordt aanvaard dat 5/7de van elke uitgave beschouwd wordt als professioneel gebruik)
 • Intresten volledig aftrekbaar van het professioneel gebruik als professionele onkosten
 • Professioneel gedeelte van de brandstofkosten voor 75% aftrekbaar als professionele onkosten
 • Alle andere kosten (voor professioneel gebruik) voor de wagen: voor 75% aftrekbaar.

Hoe zal dit er in 2020 uitzien?

Zelfstandigen die natuurlijke persoon zijn of een vennootschap hebben, zullen in hetzelfde schuitje zitten.

De wet zal daarentegen een onderscheid maken tussen twee types hybride wagens:

 • de ‘klassieke’ hybride wagens (zonder mogelijkheid tot elektrisch opladen) en bepaalde hybride ‘plug-ins’ (met mogelijkheid tot elektrisch opladen). Deze laatste hebben een krachtigere batterij dan 0,6 kWh per 100 kilo massa.
 • De ‘valse hybrides’ zoals de regering deze wagens noemt in haar mededeling. Dit zijn plug-inhybrides waarvan de batterij minder dan 0,6 kWh per kilo massa levert. Dit is het geval voor de meeste plug-inhybrides op de markt.

Voor de traditionele hybrides en de krachtigste plug-ins

 • Intresten volledig aftrekbaar als professionele onkosten
 • Alle andere kosten voor de wagen (brandstof inbegrepen): aftrekbaar tegen een percentage dat afhangt van de CO2-uitstoot.
  De berekeningsformule is Percentage = 120 - (0,5x coëfficiënt x aantal gram CO2 per km), met een minimum van 40% en een maximum van 100%. De coëfficiënt bedraagt 0,95 voor benzinemotoren en 1 voor dieselmotoren.

Voor de ‘valse hybrides’

 • Intresten volledig aftrekbaar als professionele onkosten
 • Alle andere kosten voor de wagen (brandstof inbegrepen): aftrekbaar tegen een percentage dat afhangt van de CO2-uitstoot van de niet-hybride versie, volgens dezelfde berekeningsformule. Als er geen ‘niet-hybride versie’ bestaat, moet je het CO2-uitstootgehalte van de plug-inhybride versie vermenigvuldigen met 2,5.

Als dit verandert in 2020, waarom is er dan zoveel ophef rond het jaar 2018?

Het antwoord is eenvoudig samen te vatten in één enkele zin: de fiscaliteit verandert in 2020, maar zal enkel betrekking hebben op de wagens die vanaf 1 januari 2018 worden aangekocht of geleased!

Met andere woorden zullen de keuzes die je de komende weken maakt over twee jaar gevolgen hebben voor je belastingfactuur.

Wat zal er concreet anders zijn?

Laten we het voorbeeld van de Hyundai IONIQ nemen. Deze bestaat in de plug-inhybride versie en de ‘klassieke’ versie. De plug-inversie stoot 26 gram CO2 per km uit. Er bestaat een elektrische versie, maar geen versie enkel op benzine.

Aftrekpercentage van de plug-inhybride versie:

 • in 2017: 100% (vennootschappen) of 75% (zelfstandigen die ‘natuurlijke persoon’ zijn)
 • vanaf 2020: 120 – (0,5 x ((2,5 x 26)) = 89% voor iedereen

Zelfstandigen die natuurlijke persoon zijn verliezen eraan: ze gaan van een aftrekbaarheid van 75% naar 63% (5/7de van 89% aftrekbaarheid). Zelfstandigen met een vennootschap verliezen nog meer: zij gaan van een aftrekbaarheid van 100% naar slechts 89%. We dienen wel op te merken dat voor vennootschappen de brandstofkosten voor 89% aftrekbaar zijn in plaats van de huidige 75%, maar met een aangekondigd verbruik van 1,1 liter per 10 km zal dit de verminderde aftrekbaarheid van de andere kosten niet compenseren.

Door deze regel daalt de aftrekbaarheid van andere modellen zoals de BMW X5 plug-inhybride of de Volvo XC90 plug-inhybride tot een luttele 40%.

Wat best doen?

Als je van plan bent om een plug-inhybride te kopen, zijn er twee mogelijkheden:

Nog een laatste precisering: de wijzigingen in de fiscaliteit voor auto’s en in het bijzonder voor bedrijfswagens gaan veel verder dan wat we in dit artikel hebben besproken. Dit stukje gaat enkel over plug-inhybrides. Voor het autosalon zullen we meerdere artikels over dit onderwerp publiceren.

Dit artikel werd geschreven in samenwerking met Patrice Schellekens, erkend boekhouder-fiscalist bij de BIBF en CEO van de fiduciaire Comptaline (enkel in het Frans). 

Deel deze inhoud