Image
Op reis in Frankrijk: heb ik een nieuw rijbewijs nodig?
Af en toe heeft men in het buitenland (vooral in Frankrijk dan) tijdens een politiecontrole een probleem omdat men nog niet in het bezit was van het nieuwe Europese rijbewijs type “bankkaartmodel”.

 

Het gebeurt meer dan eens dat een Touringlid ons laat weten dat hij/zij een probleem had in het buitenland - vooral dan in Frankrijk – met zijn/haar rijbewijs. Tijdens een politiecontrole werd er dan op gewezen dat ze nog niet in bezit waren van het nieuwe Europese rijbewijs type ‘bankkaartmodel’. 

 

Je Belgisch rijbewijs blijft geldig

Laten we eerst benadrukken dat een Belgisch rijbewijs (drieluik – roze van kleur) geldig is en blijft in Frankrijk en in alle landen van de Europese Unie. Het speelt hierbij geen rol dat het om een oud Belgisch rijbewijs gaat (afgeleverd vóór 1 januari 1989) of een Belgisch rijbewijs naar “Europees model” (afgeleverd tussen 1989 en 2013), die allebei verschillen van het nieuwe Europees rijbewijs in “bankkaartmodel” (te bekomen sinds 2013).

 

Tussenkomst Belgische overheid

Toch zijn er al problemen geweest o.a. in Frankrijk omdat de politie blijkbaar niet op de hoogte was van de geldigheid van deze rijbewijzen. Naar aanleiding daarvan zijn de vorige minister en staatssecretaris van Mobiliteit, respectievelijk R. Landuyt en E. Schouppe, meermaals  tussengekomen bij de Franse autoriteiten. Ook mevr. Galant, tot voor kort Minister van Mobiliteit, wees er in een persbericht op dat en wij citeren “de rijbewijzen die vóór 1989 zijn afgeleverd zowel in België als in het buitenland geldig blijven“. Zij heeft in deze ook contact genomen met de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, die haar hierop liet weten dat “…de bevoegde Franse overheid bevestigd heeft dat de informatie wel degelijk werd doorgegeven aan de politiediensten om een einde te maken aan de enkele ongelukkige gevallen van overdreven ijver”.

 

Omruilen kan nuttig zijn

Wil je alle mogelijke discussie hieromtrent vermijden, dan kan het nuttig zijn - vooral in Frankrijk maar soms ook in andere landen - om je oude “roze” rijbewijs om te ruilen tegen een rijbewijs van het nieuwe “bankkaartmodel”. Verplicht is dit echter niet, want ook het Belgisch rijbewijs - Europees model of niet - is nog steeds geldig in de ganse Europese Unie.

 

Is je foto nog gelijkend ?

Belangrijk is wel, zo stelde Mevr. Galant nog, dat “…overeenkomstig het koninklijk besluit uit 1998 elke bestuurder in het bezit moet zijn van een rijbewijs dat in goede staat is en een gelijkende foto draagt”. Het is inderdaad zo dat op het rijbewijs van vele automobilisten nog een foto van vele jaren terug prijkt. Wist je dat dit bij een controle voor problemen kan zorgen, zowel in België als in het buitenland? Is de foto niet meer gelijkend, dan doe je er goed aan een nieuw rijbewijs aan te vragen, waarop dan een recente foto bevestigd wordt. Hiervoor neemt de dienst "Rijbewijzen" meestal de foto over uit het 
gegevensbestand van de identiteitskaarten ; als er geen foto beschikbaar is of de kwaliteit hiervan laat te wensen over, dan moet de aanvrager een nieuwe foto meebrengen.Kostprijs voor het nieuwe rijbewijs "bankkaartmodel" : 20 € (in vele gevallen verhoogd met een gemeentetaks). Meteen heb je dan ook het voordeel dat op het nieuwe rijbewijs alle categorieën van voertuigen waarmee je mag rijden expliciet vermeld staan, wat niet het geval is op het oud rijbewijs (naar Belgisch model)...