Image
Patrouilleurs Touring coronavirus protection

België gaat, net zoals een groot deel van de wereld, momenteel door een pandemie crisis die even onverwacht als verschrikkelijk is. Touring neemt alle maatregelen zeer ernstig en heeft daarom beslist om absolute voorrang te geven aan de veiligheid en gezondheid van de burgers. Vanaf vrijdag 20 maart zullen onze wegenwachters gratis pechverhelping verlenen aan al het medische personeel onderweg naar hun werkplaats. Uiteraard leveren ook de politie, brandweer, leger en andere essentiële beroepen  heel belangrijk werk in deze moeilijke periode, dus ook zij kunnen  gratis beroep doen op onze diensten. 

De corona crisis maakt één ding zeer duidelijk : we moeten met z’n allen samenwerken om deze crisis de baas te kunnen. Touring, als belangrijke speler qua mobiliteit, vroeg zich af hoe we ons nuttig kunnen maken om de bevolking te helpen tijdens deze crisis.

Medisch personeel verricht een heldenjob om het virus de baas te kunnen. In die zin willen we hen dan ook helpen door er voor te zorgen dat ze ten allen tijde op hun werk raken. Tot en met 19 april staan onze wegenwachters dus ten dienste van dokters, verplegers, wetenschappers en ander medisch personeel met pech onderweg.

Maar we breiden onze hulp nog verder uit om ook politie, leger, en brandweerte verzekeren van hulp bij pech onderweg. En dit in het kader van al hun privé verplaatsingen naar het werk.

Kennen jullie helden die in deze sectoren werken ? Aarzel dan niet om deze informatie te delen zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.

Wat te doen in geval van panne ?

Contacteer ons op 070/344.777 en vermeld jouw job. We sturen een wegenwachter om je zo snel als mogelijk terug op weg te helpen.    

Indien je vragen hebt in verband met deze actie, aarzel dan niet om ons te contacteren via infoproduct@touring.be of 02/286.34.45.

Touring en alle personeelsleden werken samen om hen die momenteel het meeste steun nodig hebben, te ondersteunen.

Zorg voor jezelf en voor je naasten !

Het Touring team