Image
week-mobiliteit

De Week van de Mobiliteit gaat door van 16 tot 22 september. Een hele week lang worden er acties georganiseerd om ons te doen nadenken over duurzame mobiliteit. Goed om weten: op 22 september kan je je fiets door Touring gratis laten nakijken!

De Week van de Mobiliteit is een Europees initiatief, dat zich ondertussen uitstrekt naar meer dan 50 landen en een paar duizend steden. De thema’s liggen altijd in dezelfde lijn: nadenken over onze mobiliteit.

Vorig jaar lag de klemtoon op multimodaliteit (het combineren van transportdiensten). Dit jaar blijft het thema hetzelfde, maar werd de invalshoek lichtjes aangepast: inzetten op de mobiliteitsalternatieven om onze lichaamsbeweging te bevorderen. Met andere woorden, gedaan met het excuus dat je geen tijd hebt om te sporten, door die lichaamsbeweging simpelweg te integreren in je dagelijkse routine.

Veilig fietsen

Een groot deel van de bevolking brengt zijn leven al zittend door, zowel onderweg naar het werk als op het werk zelf. Daarom zet EuropeanMobilityWeek volop in op veilig wandelen en fietsen. De voordelen zijn legio: het is goed voor je gezondheid, voor je bankrekening én voor het milieu. Actieve transportmiddelen zoals wandelen en fietsen zijn immers emissievrij, zodat je ook de natuur een dienst bewijst.

De gevolgen van zo’n ‘overstap’ reiken trouwens veel verder. Onderzoek wijst uit dat een stijging van het aantal voetgangers en fietsers ook een positief effect heeft op de files. Wat sommige steden dan weer aantrekkelijker kan maken om er te gaan wonen en/of werken.

Tot 7 jaar langer leven

Wat de individuele gezondheidsvoordelen betreft, citeert EuropeanMobilityWeek studies die aantonen dat fietsers gemiddeld twee jaar langer leven dan niet-fietsers en 15 procent minder verlofdagen nemen door ziekte, terwijl 25 minuten stevig wandelen per dag jouw levensverwachting tot 7 jaar kan verlengen.

Ook in België pakt Netwerk Duurzame Mobiliteit, organisator van de Week van de Mobiliteit aan Vlaamse kant, uit met allerhande studies. Zoals een Japans onderzoek waarin bus- en treingebruikers vergeleken worden met verstokte automobilisten. De eerste groep had ruim 40 procent minder vaak te kampen met overgewicht, een te hoge bloeddruk en zelfs diabetes. De Amerikaanse universiteit van Stanford liet dan weer optekenen dat wie minder met de auto rijdt, beter slaapt. De universiteit vroeg aan mensen met slaapproblemen om met de fiets naar het werk te komen. En wat bleek? De tijd die ze nodig hadden om in slaap te vallen halveerde, en de proefkonijnen sliepen uiteindelijk een uur langer.

Ten zuiden van de taalgrens wordt de Week van de Mobiliteit in goede banen geleid door Wallonie Mobilité. De grote lijnen zijn dezelfde, al wijst men er in Wallonië nog eens fijntjes op hoe mobiliteit ons klimaat beïnvloedt. Industrie en transport zijn samen goed voor meer dan 50% van de uitstoot van broeikasgassen. Ruim 25% van deze uitstoot is integraal toe te schrijven aan transport, en dus heeft elke wijziging potentieel een enorme impact. Wie de wereld wil veranderen, begint best bij zichzelf, is de slogan van Wallonie Mobilité.

22 september: Autovrije zondag

De Week van de Mobiliteit wordt in tal van steden afgesloten met een Autovrije zondag. Brussel is die dag elk jaar een topbestemming. Maar opgelet: de Autovrije zondag geldt voor iedereen, behalve voor het openbaar vervoer, taxi’s, reisbussen, hulp- en ordediensten en openbare diensten. Om veiligheidsredenen wordt de snelheid beperkt tot 30 km/u. Tussen 9.30 en 19 uur wordt het Gewest afgesloten voor autoverkeer. Het openbaar vervoer van de MIVB en De Lijn is die dag gratis.

Laat je fiets in Brussel nakijken door Touring

Op zondag 22 september zijn wandelaars en fietsers welkom aan de Wetstraat 44. Daar bevindt zich de hoofdzetel van Touring, het zenuwcentrum van je favoriete bijstandsverlener.

De Autovrije zondag is voor Touring hét moment om een specifiek luik van de bijstandsformules te belichten: de fietsbijstand. Touring verleent al ruim 70 jaar bijstand aan automobilisten, maar wist je dat het al veel langer – al sinds 1985 – de belangen van fietsers verdedigt? Dat jaar was Touring trouwens de eerste organisatie om het fietstoerisme actief te promoten.

Bijna 125 jaar later ligt het accent op multimodale pechverhelping. Concreet: met welk vervoermiddel je ook op stap bent – auto, fiets, step, hoverboard, noem maar op – met Move On kan je altijd en overal rekenen op bijstand. Meer weten? Kom dan op zondag 22 september langs in de Wetstraat. Slimme tip: kom met de fiets en laat die ter plekke in orde brengen door ons technisch team. Tot dan!

Deel deze inhoud