Image
Zich verplaatsen op een rotonde: wat moet je weten?
Zich verplaatsen op een rotonde kan niet zomaar, er zijn verkeersregels die je moet respecteren. Hier volgt een overzicht van de verkeersregels zodat je je nooit meer vergist.

Eerst en vooral: wat is een rotonde? Een rotonde bestaat uit een cirkelvormige weg met een ‘eiland’ in het midden waarrond het verkeer moet rijden. Een rotonde wordt aangegeven door een D5-verkeersbord (die de rijrichting aanduidt). Ook moet elke aanloop tot een rotonde aangegeven worden door een B1 of een B5-verkeersbord. Kenmerkend voor een rotonde is dat elke bestuurder die er zich op verplaatst voorrang heeft op de bestuurder die zich op de rotonde wil begeven.

Image
D5

Image
B1
Image
B5
D5 B1 B5
Verplichte rijrichting Voorrang verlenen Stoppen en voorrang verlenen

Verleen voorrang... voor je je op een rotonde begeeft!

Net zoals voor de gele auto, moet je voorrang verlenen wanneer je bij een rotonde aankomt. Het B1-verkeersbord geeft aan dat je voorrang moet verlenen aan alle bestuurders. Op een rotonde zullen die bestuurders altijd van links komen omdat het verplicht wordt door de rijrichting.

Waar moet je rijden?

Op een rotonde moet je niet verplicht rechts rijden. Het is toegelaten om op het eerste, tweede of derde rijvak te rijden. Aan jou de keuze.

Let op: de gebruikelijke voorrangsregels zijn hier van toepassing. Als je van rijvak verandert, heb je geen voorrang dus moet je het eerst aangegeven met je richtingaanwijzers.

Als er geen wegmarkering tussen de verschillende rijvakken is aangegeven (dit is niet het geval in onze infografie) dan heeft de bestuurder die uiterst rechts rijdt voorrang. De rode en de groene auto hebben dus voorrang op de blauwe.

Een rotonde volgens de regels verlaten

Als je een rotonde verlaat, moet je de volgende regels respecteren:

  • Altijd je rechtse richtingaanwijzers aanzetten. Zo zien de andere bestuurders, ook diegenen die zich op de rotonde willen begeven, dat je de rotonde gaat verlaten. Als je je daarentegen op een rotonde begeeft, dan hoeft dit niet (maar het mag wel).
  • Je mag de rotonde alleen vanuit het rechtse rijvak verlaten (of de rechtse rand van de rotonde als er geen wegmarkering is aangegeven tussen de verschillende rijvakken). Je moet je dus, zoals de blauwe auto, naar de rechtse rand begeven voor je de rotonde verlaat. Je moet ook voorrang verlenen aan de auto’s die zich rechts van de jouwe bevinden. Geen sprake van dus om last-minute de weg af te snijden!
  • Je moet ook voorrang verlenen aan fietsers en voetgangers die hun weg op of rondom de rotonde vervolgen.
Image
Touring roundabout

Met de fiets? Houd niet uiterst rechts! 

Als fietser is het belangrijk altijd zichtbaar te blijven om ongelukken te vermijden. Het is aangeraden om niet uiterst rechts aan de buitenkant van de rotonde te rijden. Als er een fietspad aanwezig is op de rotonde, dan moet je die gebruiken. Geef, ten slotte, duidelijk met je arm aan dat je bij de volgende afrit de rotonde gaat verlaten, tenzij het uit veiligheidsredenen niet mogelijk is.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: telefonisch via 02/286.33.84 of via mail op touringinfo@touring.be .