Touring: autowegenvignet in Zwitserland en Slovenië = opletten geblazen

Reisbijstandorganisatie Touring roept de vakantiegangers op om alert te zijn in sommige landen waar een autowegenvignet vereist is. In Slovenië zijn zowel de tarieven als de boetes ingeval men niet over een vignet beschikt, niet van de poes. In Zwitserland moet men dan weer opletten dan men, omwille van de wisselkoers, niet opgezadeld wordt met overdreven kosten.

Slovenië vier keer zo duur als andere landen, boetes tot 8 maal duurder

Sedert 1 juli van dit jaar werd in Slovenië een nieuw tolsysteem ingevoerd waarbij enkel vignetten van 55 euro, geldig voor een heel jaar en van 35 euro, geldig voor een half jaar, beschikbaar zijn. Voor motorrijders zijn de gangbare tarieven respectievelijk 27,50 euro en 17,50 euro.
Dit is helemaal niet naar de zin van Touring en de andere leden van de internationale automobielfederatie FIA, die de Sloveense regering en de Europese Commissie gevraagd heeft om meer billijke bedragen te hanteren voor personen, toeristen en passanten die slechts een korte tijd in Slovenië verblijven.
In deze context heeft Touring aan Staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe gevraagd om de zaak aan te kaarten op Europees niveau. Het is onaanvaardbaar dat Slovenië geen vignetten aanbiedt voor kort verblijf, aldus Touring. Dit is in alle buurlanden van Slovenië wel het geval. Zo betaalt men in Oostenrijk, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Tsjechië tussen de 4 en de 10 euro voor een zeven- of tiendagenticket. 
Niet alleen de verhoudingen zijn scheefgetrokken, ook de doorzichtigheid en de duidelijkheid van het systeem laten te wensen over, zegt Touring. Het is aan de Europese Commissie om nu eindelijk werk te maken van een homogeen systeem voor heel Europa, aldus nog de mobiliteitsorganisatie. 
Wie riskeert om zonder vignet op de Sloveense snel- en expresswegen te rijden, moet weten dat ook de boetes niet om te lachen zijn. Ze schommelen tussen 300 tot 800 euro, onredelijk hoge bedragen, aldus Touring. Ter vergelijking:  in Oostenrijk loopt dit op tot “slechts” 120€. 

Snelwegenvignet in Zwitserland: overdreven dure wisselkoersen

Tegelijk vestigt Touring de aandacht van de vakantiegangers die naar Zwitserland trekken of erdoor rijden, voor de gevolgen van de wisselkoers: “Wie geen Zwitsers geld bij hebt, moet immers 30 euro betalen (= 45 CHF omgerekend aan de wisselkoers die de douane hanteert) en krijgt daarop 5 CHF terug, want de Zwitserse douane rekent aan een wisselkoers van 1,50 CHF voor 1 euro. Met dit Zwitserse kleingeld kan men buiten Zwitserland veelal niet veel aanvangen. Met andere woorden, men verliest ongeveer 2,85 euro. Touring raadt de vakantiegangers aan om Zwitsers geld te voorzien (een veelvoud van 40) of om te betalen met een kredietkaart. Op voorhand alle problemen vermijden door het wegenvignet hier te lande aan te kopen bij Touring is wellicht nog de simpelste oplossing.  
De verenigde mobiliteitsorganisaties stellen dat al deze praktijken het toerisme in deze landen niet ten goed komt en dat ze dus beter in hun eigen economisch belang een en ander bijstellen. We ijveren inderdaad voor investeringen in een veilige weginfrastructuur, maar ook voor een rechtvaardige behandeling van de automobilist/toerist die hiertoe sowieso al veel belastingen bijdraagt, besluit Touring