Touring: verkeersborden en bewegwijzering onduidelijk voor 6 op de 10 Belgen

13 november 2008. Meer dan de helft van de Europese automobilisten zijn niet bekend met de verkeerssignalisatie zoals deze in verschillende Europese landen bestaan. Meer nog, bijna 40% weet niet eens dat ze een zone binnenrijden waarvoor een milieuvignet nodig is. Meer dan 60% van de ondervraagden vindt dat er teveel verkeersborden zijn. Dit concludeert mobiliteitsorganisatie Touring uit een omvangrijk onderzoek, samen met zeventien Europese mobiliteits- en toeristenorganisaties.

Opzet

Het onderzoek werd in juni en juli uitgevoerd door de Internationale Automobielfederatie FIA, in ons land vertegenwoordigd door Touring. In totaal namen 16.000 automobilisten deel aan de enquête.

Vaststellingen

Blijkbaar hebben zeer veel bestuurders moeite met het begrijpen van signalisatie in het buitenland (+50%) en van de aanduiding van een zone waar men niet mag rijden zonder milieuvignet (+40%). De respondenten halen vier belangrijke redenen aan

 • onbegrijpelijke borden 

 • onzichtbare borden door struiken en andere objecten 

 • overaanbod aan borden 

 • teveel info op de borden

30% van de ondervraagden herkent niet de bruin-witte wegwijzers die een toeristische attractie of accommodatie aanduiden.
Belangrijk: op de vraag wat bestuurders zouden doen indien de GPS andere aanwijzingen geeft dan de wegwijzers, antwoordt 80% dat ze dan de voorkeur geven aan de wegwijzers. In België is dat zelfs 90%.
Zowat 85% van de automobilisten pleit voor eenvormige en homogene pictogrammen op de borden , die voor iedereen en in elk land dezelfde zijn.

logo centre-ville
Dit logo hierboven als aanduiding van een stadscentrum in Zuid-Europa is bijna niet gekend bij de Noord-en West Europeanen.
Slechts 28% van de Belgen herkent de aanduiding stadscentrum.

De deelnemers verkozen ook het meest absurde bord.

Absurde foto Italie
Plaats: Italië, Piemont - bron: ACI-Mondadori
Wien1
Plaats: Oostenrijk, Niederösterreich, bij Wenen - bron: ÖAMTC
wien2
Plaats: Verenigd Koninkrijk - bron: AA

Internationaal

Om de luchtvervuiling tegen te gaan en de Europese normen te halen, verplichten steeds meer Europese steden de aankoop van een milieuvignet om door de stad te mogen rijden. Maar elke lidstaat doet dit op zijn manier met eigen reglementen met het gevolg dat er onduidelijke informatie ontstaat, zeker ten opzichte van toeristen. Bekendste voorbeelden zijn Londen, Milaan en Berlijn. Uit de antwoorden blijkt dat in Engeland, Spanje en Finland twee op drie bestuurders deze aanduiding niet herkent. De Duitsers, Zweden en Italianen scoren hier het best.
De Duitsers, Finnen en Luxemburgers hebben de meeste moeite met de duidelijkheid van algemene signalisatieborden en de Spanjaarden en Italianen vinden het meest dat borden verkeerd zijn geplaatst.
De Duitsers en Oostenrijkers zeggen het meest dat er teveel borden zijn en meer dan 60% van de Kroäten, Fransen en Slovenen stellen vast dat teveel borden verstopt zitten achter obstakels.
Een kwart van de Europese bestuurders blijkt over een navigatiesysteem te beschikken. België springt hier opvallend uit: de helft heeft een GPS-systeem.

Conclusie

Ondanks de Conventie van Wenen waarin veertig jaar geleden bijna 60 staten beloofden om werk te maken van een eenvormige standaard signalisatie, stellen de mobiliteitsorganisaties vast dat hiervan bitter weinig in huis is gekomen. De toestand verslechtert zelfs in vergelijking met vroeger door steeds meer nieuwe aanduidingen, zegt Touring. “Dit verhoogt niet alleen de verkeersonveiligheid, maar steeds meer toeristen lopen kans om beboet te worden omdat ze onwetend zonder milieuvignet door een bepaalde stad rijden of de verkeerstekens niet kennen”. De verenigde mobiliteitsorganisaties van de FIA roepen de lidstaten op om de Weense Conventie nu eindelijk uit te voeren en geven intussen de automobilisten een aantal belangrijke tips:

 • plan uitstapjes op voorhand en stippel de weg uit op een kaart 

 • up-date op tijd het navigatiesysteem met nieuwe informatie 

 • bij twijfel, stop dan even langs de kant, om de weg uit te zoeken 

 • maak geen onverwachte manoeuvres zoals plots van richting of van route te veranderen 

 • bij een buitenlandse bestemming is het best eerst info in te winnen over de verkeersregels,  de verkeersborden, ... Voor meer informatie hierover klik hier of bel naar de infolijn 0900/10.280

 • Voor meer informatie over snelwegvignetten, ecovignetten en milieuzones klik hier of bel naar de infolijn 0900/10.280

 • koop op voorhand bij Touring een milieuvignet voor de stad waar je door moet

Namen deel aan het onderzoek:
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland, Slovenië en Spanje.