Image
"Medieval city of Mantua in Lombardy, Italy."
In Frankrijk zijn er steden en departementen waar een lage emissiezone (LEZ) werd ingevoerd. Waar bevinden ze zich en hoe dek je jezelf in?


Concreet: om in die lage emissiezones te rijden heb je een bepaalde milieusticker (Crit’air) nodig. De regels gelden ook voor buitenlandse voertuigen.De verschillende ‘Crit’air’ vignetten

Sinds 1 juli 2016 is er in Frankrijk een milieuvignet genaamd Crit'Air ingevoerd:

vignetten LEZ Frankrijk


 • Er bestaan 6 categorieën milieustickers (van 0 tot en met 5, waarbij 5 het meest vervuilend is)
 • De sticker is geldig in heel Frankrijk
 • de beperkingen die voor de sticker gelden kunnen per milieuzone verschillen.
 • Het vignet kost je €4,51 (verzendingskosten inbegrepen) en blijft geldig zolang je niet van auto of nummerplaat verandert


Hoe bestel je het Crit'Air vignet?

 • Je kan het vignet via de Franstalige of Engelstalige website van de Franse overheid bestellen.
 • Je moet betalen met een kredietkaart.
 • We hebben alvast dit stappenplan voor jullie uitgewerkt zodat je meteen aan de slag kan.


Wanneer ontvang je het vignet?

24 uur nadat je jouw bestelling geplaatst hebt, krijgt je via mail een elektronische factuur (pdf) met onderaan een afbeelding van het door jou bestelde vignet. Print deze afbeelding af en leg deze op je dashboard. Je kan dit meteen gebruiken als tussentijds bewijs.

Na +/- 10 werkdagen valt het Crit’Air vignet in jouw brievenbus; stel de bestelling dus niet te lang uit.


Welke soorten van milieuzones zijn er in Frankrijk?

LEZ Frankrijk
Deze borden duiden het begin (links) en einde (rechts) aan van de te respecteren milieuzone.


De Franse lokale overheden kunnen een permanente (ZCR - Zone à Circulation Restreinte) of tijdelijke milieuzone instellen (Zones de protection de l'air, kortweg ZPA) De tijdelijke zones treden pas in werking bij een smogalarm (pic de pollution).

Er bestaat op dit ogenblik geen officiële website waarop je informatie van alle milieuzones en maatregelingen in Frankrijk kan terugvinden. Het aantal steden die een milieuzone instellen, wordt wel steeds groter. Desondanks gelden de regels ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken.


Boetes

Als je geen geldige sticker hebt of als je sticker niet op de juiste plaats is aangebracht, riskeer je een boete van 68 euro bij betaling binnen 45 dagen of 45 euro bij onmiddellijke betaling ter plekke (Amende minorée). Betaal je laattijdig, dan kan de boete zelfs oplopen tot 180 euro (amende majorée).


Voorbeelden van milieuzones in Frankrijk

Parijs en omgeving: sinds 1 juli 2019 wordt het verkeer in Parijs beperkt voor personenvoertuigen, lichte vracht en moto’s van maandag tot vrijdag tussen 8 en 20 uur (niet op feestdagen):

 • In het centrum van Parijs (de binnenkant van de Boulevard du Périphérique): enkel voertuigen met een vignet crit’air 3 of minder worden toegestaan (2, 1 of 0)
 • op de Boulevard Périphérique en in het Bois de Boulogne en Vincennes: enkel voertuigen met een vignet crit’air 4 of minder worden toegestaan (3, 2, 1 of 0)

Vanaf 1 juni 2021 wordt het hele gebied binnen de A86 één zone waar dezelfde regels gelden als in het centrum van Parijs (zie boven). De beperkingen zullen niet gelden voor de A86.

De stad Parijs en de metropool Groot-Parijs hebben in hun respectieve klimaat-, lucht- en energieplannen doelstellingen opgenomen voor 2022, 2024 en 2030:

Respectieve klimaat-lucht-energieplannen voor 2022, 2024 en 2030 @Paris
 • Beperking van het verkeer tot Crit'air 3-voertuigen op 1 juli 2022
 • Beperking van het verkeer tot Crit'air 2-voertuigen (met name dieselvoertuigen) op 1 januari 2024 en geen Parijzenaars meer die worden blootgesteld aan overschrijding van de Europese grenswaarden.
 • 100% schone voertuigen tegen 2030 en naleving van de richtwaarden van de WHO voor alle verontreinigende stoffen.

Andere steden: een milieuzone kan soms van toepassing zijn op stukken autosnelwegen die door een stad lopen. Straatsburg en Grenoble kunnen bijvoorbeeld tijdens een smogalarm enkel voertuigen met een bepaald Crit’Air vignet toelaten.

In Lyon, Toulouse ,Chambéry Annecy, Rennes en Lille mag je tijdens een smogalarm zonder Crit’Air vignet doorrijden via de snelweg en belangrijke assen. In Lyon mag je bijvoorbeeld wel de A6 en A7 (en de Fourvièretunnel) en de A46 (ring rond Lyon) nemen zonder vignet. In Lille zijn dat de A1, A22, A25, N227 en de D652. En in Toulouse mag je tijdens een zogeheten ‘pic de pollution’ zonder vignet rijden op de A61, de A62 en de l'A620.

Ben je niet zeker van je vakantietraject of wil je zeker zijn dat je geen boete oploopt wanneer je alsnog een bepaalde stad wil binnenrijden, dan bestel je best op voorhand een vignet.


Zie ook
: Milieuzones en vignetten in Europa.


Touring staat voor je klaar in heel Europa

Straks met de auto op vakantie? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Europa formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.


Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-lid? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 op werkdagen tussen 9 en 12u en tussen 14 en 17u of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.