FAQ

Ik heb problemen met mijn bagage. Waar heb ik recht op?

Als je je hebt ingeschreven voor een annulatieverzekering No Stop, dekt Touring een maximum van € 1.500 per begunstigde voor de bagage. Zo ben je beschermd tegen: 

 • Diefstal met vastgestelde braak of vastgestelde aanranding; 
 • Totale of gedeeltelijke vernietiging; 
 • Het verlies tijdens het vervoer door een luchtvaartmaatschappij; 
 • Vertraging van de aflevering met minstens 12 uur op de plaats van bestemming (heenreis), bij bewaarneming door een luchtvaartmaatschappij.

Als je een reisbijstandsproduct hebt en je bagage werd gestolen, dan staan we in voor de verzending van een koffer met persoonlijke bezittingen.

Als je een Family Full contract hebt, zorgt Touring voor het opsturen van datgene wat je het dringendste nodig hebt.

Vanaf wanneer ben ik beschermd wanneer ik inteken bij Touring?

In België ben je beschermd vanaf de tweede dag na je betaling. In het buitenland ben je beschermd vanaf de dag die volgt op de dag van betaling. Voor elk type contract wordt het moment dat het contract van start gaat, beschreven in de algemene voorwaarden.

Ik heb meerdere voertuigen in m'n huishouden. Kan ik rekenen op een voordeliger tarief?

Onze Move On België en Move On Wereld dekken alle voertuigen die je gebruikt (auto's, moto's, scooters, fietsen) en zelfs als ze niet je eigendom zijn. De volledige lijst van gedekte voertuigen vind je in de algemene voorwaarden.

Mag ik jullie opbellen als ik in panne val middenin een bos?

Natuurlijk! Zorg er wel voor dat je voertuig bereikbaar is voor onze wegenwachters.

Ik reis met jonge kinderen. Waar heb ik recht op?

In onze familiale reisbijstand geniet je van specifieke garanties wanneer je reist met kinderen onder de 12 jaar (Kids Zen):

 • Expresverzending van pediatrisch materiaal, medicatie en zelfs een vergeten knuffel;
 • een tolk wanneer dit nodig is;
 • terugbetaling van kosten van kinderopvang in geval van hospitalisatie van ouders.

Mijn reisgezel wil annuleren. Kan ik mijn reis ook annuleren?

Ja, Touring dekt ook jouw annulatie in het geval dat je reisgezel annuleert op basis van een evenement dat gedekt wordt door zijn annulatieverzekering. Op voorwaarde dat hij/zij het contract afsloot bij Touring en dat je door die annulatie alleen op reis moet vertrekken. Wanneer de annulatie van je reisgezel niet gedekt wordt door Touring, moet je de reis alleen voortzetten. Touring stelt wel voor om deze persoon te vervangen door een andere reisgezel naar keuze en neemt de administratieve kosten voor de aanpassing van de naam op zich.

Welke gevallen zijn gedekt door de annulatieverzekering No Stop?

De aanpassing, annulatie of compensatie van een reis moet steeds worden gemotiveerd. Denk aan het plots overlijden van een familielid, het verlies van je baan of het ernstig ziek worden van een reisgezel. Welke gebeurtenissen precies gedekt zijn, hoe je ze moet staven en binnen welke termijnen staat precies omschreven in de Algemene Voorwaarden. Houd er wel rekening mee dat die gedekte gebeurtenis moet plaatsvinden tussen de inschrijvingsdatum van de polis en de vertrekdatum van de reis.

Ik neem het vliegtuig. Ben ik gedekt als er een probleem is met mijn vlucht?

Als je bijstandsformule Touring Fly Zen omvat, dan beheert Touring jouw dossier voor het verkrijgen van de vergoeding van maximaal € 600 per vlucht per passagier bij de luchtvaartmaatschappij. Je hoeft dus zelf geen formulieren meer in te vullen of op te volgen.

Zo’n vergoeding kan Touring voor jou claimen in geval van instapweigering, vertraging, annulatie of klasseverlaging bij vluchten met aankomst of vertrek in Europa. Dit geldt niet als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden (staking, technische storing, aanslagen …).

Ik moet gerepatrieerd worden, wat nu?

Maak je geen zorgen, we hebben alles onder controle! Wanneer je door een ongeval of een ernstige ziekte in het buitenland wordt opgenomen in een ziekenhuis en de geneesheer van Touring bevestigt dat de repatriëring medisch gerechtvaardigd is, dan zullen we contact opnemen met de geneesheren om vast te stellen onder welke voorwaarden je kan worden gerepatrieerd. We organiseren en staan in voor het vervoer per ziekenwagen, (slaap)trein, helikopter, lijnvliegtuig, chartervliegtuig of hospitaalvliegtuig, of elk ander vervoermiddel gekozen door de geneesheer van Touring in functie van je medische toestand.

Dit vervoer wordt, indien nodig, onder medisch of paramedisch toezicht uitgevoerd van de plaats van hospitalisatie in het buitenland naar de woonplaats. Of naar een ziekenhuis dichtbij je woonplaats waar een bed wordt gereserveerd.

Zit er in mijn reisbijstand ook een specifieke dekking voor een skivakantie?

Ja! Onze formules voor reisbijstand (behalve tijdelijke formules) bevatten een ski-dekking. Bij ongeval, ziekte of vervroegde terugkeer, neemt Touring de kosten van maximaal €200  op zich per persoon (kosten voor skipas en skilessen van meer dan 5 dagen, voor zover die niet werden gebruikt). In geval van diefstal of breuk van eigen ski’s, stokken of laarzen, komt Touring tot maximaal €100 tussenbeide voor de kosten van de huur van gelijkwaardig materiaal ten laste voor de resterende dagen.

Zijn terroristische daden gedekt?

Touring stelt alles in het werk om slachtoffers van een eventuele terroristische aanslag in het buitenland dringende medische hulp aan te bieden in het kader van hun reisbijstandscontract. 

Bij dit soort incidenten volgt Touring nauwlettend de ontwikkelijkingen van de gebeurtenissen op het terrein op. We houden onze klanten (en hun familieleden) op de hoogte van hun dossier alsook de middelen die er zijn voor een veilige terugkeer. 

In bepaalde omstandigheden, kunnen we door de gevolgen van een terroristische aanslag geen interventie op het terrein garanderen. (Afgesloten zone door aanslag, beslissingen van de overheid, lockdown …) 

Daarom sluit Touring dit type risico contractueel uit. Landen die gebukt gaan onder terrorisme worden automatisch uitgesloten voor zover de Belgische of internationale pers er tijdens de 6 maanden voorafgaand aan het vertrek bericht over uitbrachten of de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken via de media opriep deze landen te mijden. Hetzelfde geldt voor rellen, revoluties of oorlogsomstandigheden. Elk voertuig dat beschadigd is door een daad van terrorisme is niet gedekt.

Welk type reizen zijn gedekt?

Alle privéreizen naar het buitenland. 

Zijn chronische of reeds bestaande aandoeningen gedekt?

In het geval van medische bijstand, is het hervallen of verergeren van een ziekte of een pathologische toestand gekend voor het vertrek niet gedekt.

In het geval van annulatie, is het hervallen van een bestaande ziekte niet gedekt tenzij de ziekte gestabiliseerd was gedurende één maand voorafgaand aan het boeken van de reis. Indien de polis onderschreven is na het boeken van de reis, dan geldt de inschrijvingsdatum van de polis als referentiedatum voor de stabilisatie en het eventuele herval van de ziekte.

Ben ik gedekt in het geval van een natuurramp?

Afhankelijk van je contract, kan Touring de kosten van een verlengd verblijf vergoeden wanneer je niet op de voorziene retourdatum kan terugkeren door een natuurramp of door atmosferische omstandigheden. Touring kan dus tussenkomen bij deze noodzakelijke kosten: logies, maaltijden en verlenging van reisbijstand tot € 65 per dag per persoon en dit gedurende maximaal 10 opeenvolgende dagen op vertoon van de originele bewijsstukken.

In welke landen ben ik gedekt?

In functie van het product, ben je wereldwijd verzekerd voor personenbijstand. Onze pechbijstand voor het buitenland geldt in alle landen van de Europese Unie (behalve Estland, Letland, Litouwen en Cyprus), en in het Prinsdom Monaco, San Marino, Andorra, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitserland, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, IJsland, Macedonië, Noorwegen en Servië. In Marokko en Turkijke ben je niet gedekt voor pechverhelping.

Zo kan je met gerust hart de hele wereld rond!

Ik reis naar het buitenland voor meer dan 90 opeenvolgende dagen. Ben ik gedekt?

De standaard reisbijstand dekt reizen van 90 opeenvolgende dagen. Als je een jaarcontract hebt, is het mogelijk om je dekking te verlengen mits betaling van een supplementaire premie. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice op 02 286 33 32.

Info over her product Rechtsbijstand

Waar ben ik gedekt?

 • Voor de minnelijke schikkingen : in de hele wereld.
 • Voor de gerechtelijke procedures: in de landen die door uw groene kaart gedekt zijn.
 • Voor de waarborgen onvermogen van derden, voorschieten van schadevergoedingen en strafrechtelijke borg : de lidstaten van de E.U., Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Ieder schadegeval onmiddellijk schriftelijk melden en dit ten laatste binnen de acht dagen nadat het is voorgevallen.
 • Ons zonder verwijl alle door ons gevraagde nuttige inlichtingen en documenten verschaffen.
 • Persoonlijk te verschijnen op de terechtzittingen waarvoor uw aanwezigheid of die van de verzekerde persoon wordt vereist.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.

Kan ik mijn professionele voertuigen verzekeren?

Ja, er zijn aangepaste formules. Neem hiervoor contact op met onze Klantendienst Touring Business Solutions via telefoon op 0032 (0) 2 233 24 53 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur of via mail naar [email protected]

 

Welk type voertuigen is beschermd?

​Touring dekt alle voertuigen (auto, wagen met gemengd gebruik, moto, scooter, camionnette, minibus en mobilhome - behalve oldtimers met o-nummerplaat) nieuw of tweedehands, van elk merk, waarvan het maximaal toegelaten gewicht niet over 3,5 ton gaat. Touring dekt ook caravans en aanhangwagens van max. 1,5 ton die door het gedekte voertuig worden getrokken. En da's niet alles: ook fietsen, steps en andere tweewielers worden gedekt!

 

Wanneer zal ik de bevestigingsdocumenten krijgen van mijn dekking?

We versturen je tien werkdagen na de betalingsdatum een overzicht van je dekking alsook je lidkaart.

Welke documenten dienen als bevestiging voor mijn dekking?

Touring stuurt je een bevestiging van de dekking van je product in de vorm van een afrekening, zo'n 10 werkdagen na de betaling. Bij een No Stop annulatieverzekering stuurt Touring je een contract waarin je de lijst aanvult met de personen die je wilt beschermen. In afwachting van ontvangst van deze documenten, dient je betalingsbewijs als bewijs van de dekking.