Mijn reis werd verplaatst naar een latere datum. Wat met mijn tijdelijke reisverzekering ?

Wettelijk (wet van 4/4/2014) werd bepaald dat er geen aanpassing, stopzetting, opschorting en/of terugbetaling van een tijdelijke polis mogelijk is.