Zijn chronische of reeds bestaande aandoeningen gedekt?

In het geval van medische bijstand, is het hervallen of verergeren van een ziekte of een pathologische toestand gekend voor het vertrek niet gedekt.

In het geval van annulatie, is het hervallen van een bestaande ziekte niet gedekt tenzij de ziekte gestabiliseerd was gedurende één maand voorafgaand aan het boeken van de reis. Indien de polis onderschreven is na het boeken van de reis, dan geldt de inschrijvingsdatum van de polis als referentiedatum voor de stabilisatie en het eventuele herval van de ziekte.