Zijn terroristische daden gedekt?

Touring stelt alles in het werk om slachtoffers van een eventuele terroristische aanslag in het buitenland dringende medische hulp aan te bieden in het kader van hun reisbijstandscontract. 

Bij dit soort incidenten volgt Touring nauwlettend de ontwikkelijkingen van de gebeurtenissen op het terrein op. We houden onze klanten (en hun familieleden) op de hoogte van hun dossier alsook de middelen die er zijn voor een veilige terugkeer. 

In bepaalde omstandigheden, kunnen we door de gevolgen van een terroristische aanslag geen interventie op het terrein garanderen. (Afgesloten zone door aanslag, beslissingen van de overheid, lockdown …) 

Daarom sluit Touring dit type risico contractueel uit. Landen die gebukt gaan onder terrorisme worden automatisch uitgesloten voor zover de Belgische of internationale pers er tijdens de 6 maanden voorafgaand aan het vertrek bericht over uitbrachten of de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken via de media opriep deze landen te mijden. Hetzelfde geldt voor rellen, revoluties of oorlogsomstandigheden. Elk voertuig dat beschadigd is door een daad van terrorisme is niet gedekt.