Image
Tsjechië - Tsjechische Republiek

Inhoud

1. Verkeersregels in Tsjechië

Voorrang
Inhalen
Snelheidsbeperkingen
Signalisatie
Stilstaan en parkeren
Lichten
Maximum toegelaten alcoholgehalte
Veiligheidsgordels en kinderzitjes
Ongeval
Veiligheidsvestje
Fietsers

2. Tol en vignet

3. Wetgeving winteruitrusting in Tsjechië

Winterbanden
Sneeuwkettingen
Spijkerbanden

1. Verkeersregels in Tsjechië

Voorrang

Autobussen hebben voorrang wanneer ze hun halteplaats verlaten, maar ook wanneer ze zich op het einde van een busbaan opnieuw bij het gewone verkeer voegen.

Bij een verkeersopstopping op een autosnelweg of een weg met minstens 2 rijstroken in de gevolgde richting is men verplicht een nooddoorgang vrij te maken van minstens 3 meter breed. Daartoe moeten de bestuurders in de rechterrijstrook zo veel mogelijk naar rechts uitwijken en de bestuurders in de ander rijstroken zo veel mogelijk naar links. 
De nooddoorgang is bestemd voor voertuigen van politie, brandweer, ziekenwagens en wegendiensten, maar de verplichting tot het creëren van een nooddoorgang geldt van zodra het verkeer sterk vertraagt of dreigt vast te lopen, zelfs indien er geen enkel voertuig van de nooddiensten te bespeuren valt.
Op een weg met 3 rijstroken in de gevolgde richting mag de bestuurder op de linkerrijstrook zich enkel naar de middenstrook begeven voor zover hij de andere bestuurder die van de rechterrijstrook naar de middenstrook rijdt niet in gevaar brengt.

Bij een rijbaanversmalling is ritsen verplicht

Bij het verlaten van een woonerf of een voetgangerszone moet de bestuurder voorrang verlenen aan alle voertuigen die zich op de weg bevinden. 

Inhalen

Zoals in België moet men een tram langs rechts inhalen en is links inhalen enkel toegelaten indien er rechts geen voldoende ruimte is. In Praag is het nochtans altijd verboden een tram links in te halen.
Een tram inhalen is ook verboden in de nabijheid van een vluchtheuvel. 

Snelheidsbeperkingen

Binnen de bebouwde kom: 50 km/u (80 km/u op autosnelwegen)
Buiten de bebouwde kom:

  Personenwagens en kampeerauto's tot 3,5T Personenwagens met aanhangwagen / kampeerauto's tussen 3,5T en 7,5T
Op autosnelwegen (minimumsnelheid : 60 km/u) 130 km/u 80 km/u
Op andere wegen 90 km/u 80 km/u

Slepen van een defect voertuig :  maximum 60 km/u
Vanaf 50 meter vóór een overweg tot op de overweg zelf : 30 km/u (50 km/u indien aan de overweg een wit knipperlicht brandt).

Signalisatie

Image
equipement hivernal republique tcheque

Dit bord duidt een weggedeelte aan waar vanaf 1 november tot 31 maart de winteruitrusting verplicht is.
Voor voertuigen tot 3,5 ton betekent dit ofwel winterbanden op de vier wielen (profieldiepte van minimum 4 mm), ofwel sneeuwkettingen. Sneeuwkettingen zijn nochtans enkel toegelaten waar de weg met een laag sneeuw bedekt is.

Een groene pijl die brandt samen met een oranje licht met het silhouet van een voetganger, betekent dat in de richting van de pijl mag verder gereden worden maar dat ook de voetgangers mogen oversteken en dat aan hen voorrang moet verleend worden.

Wanneer een politieagent zijn rechterarm horizontaal naar voor uitstrekt en zijn linkerarm zijdelings horizontaal houdt, dan betekent dit : 

  • dat de bestuurders die van achter hem komen of van zijn rechterkant, moeten stoppen 
  • dat de bestuurders die van zijn linkerzijde komen mogen doorrijden 
  • dat de bestuurders die hem van voor naderen enkel naar rechts mogen afdraaien 

Stilstaan en parkeren

Parkeren is onder meer verboden : 

  • op een brug 
  • op minder dan 15 m van een overweg of een tunnel 
  • langsheen een tramlijn, tenzij een ruimte van minstens 3,5 m breed vrij blijft

Een volle gele lijn langs de rijbaan verbiedt parkeren, terwijl een gele stippellijn op een parkeerbeperking wijst. 
  
Foutief geparkeerde voertuigen worden soms weggesleept, soms  vastgezet met een wielklem. 

Lichten

Het gebruik van de dimlichten (of dagrijlichten) is altijd verplicht, ook overdag. 

Maximum toegelaten alcoholgehalte

0 pro mille 

Veiligheidsgordels en kinderzitjes

Een kind dat kleiner is dan 1,50 m en minder weegt dan 36 kg moet vervoerd worden in een gehomologeerd beveiligingssysteem dat is aangepast aan zijn lengte en gewicht. 

Ongeval

Bij een ongeval is men verplicht de politie oproepen wanneer er gekwetsten zijn, maar ook bij louter materiële schade van meer dan 100.000 CZK (= ongeveer € 3890,00). 
Voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven wordt aangeraden om zelfs bij lichte schade de politie te roepen en een politieverslag te vragen, om zo eventuele moeilijkheden te vermijden aan de grens wanneer men het land verlaat. 

Veiligheidsvestje

Ingeval van pech of ongeval buiten de bebouwde kom moet de bestuurder die zijn voertuig verlaat een reflecterend veiligheidshesje dragen, ook op gewone wegen. 

Fietsers

Fietsen op de weg is slechts toegelaten vanaf 10 jaar, tenzij vergezeld door een persoon ouder dan 15 jaar.
Een fietshelm is verplicht voor kinderen onder 18  jaar.

2. Tol en vignet

Je moet een vignet aankopen om op een aantal snelwegen en expreswegen te mogen rijden.

Het vignet

Image
vignet czech republiek

 

Voertuig waarvan het maximaal toegelaten gewicht niet hoger is dan 3,5T

  • vignet 10 dagen (D) : 310 CZK* 
  • maandvignet (M) : 440 CZK* 
  • jaarvignet (R) : 1500 CZK*

Tsjechische Kroon ("Koruna ceska" - CZK)

Moto

GEEN VIGNETPLICHT

Het vignet is te koop aan de douaneposten aan de grens, in postkantoren en in een aantal benzinestations

3. Wetgeving winteruitrusting in Tsjechië

Op wintervakantie in Tsjechië? Lees dan eerst aandachtig onze raadgevingen. Je komt alles te weten over de regelgeving betreffende de winteruitrusting voor auto’s waarvan het hoogst toegelaten gewicht niet meer bedraagt dan 3,5 ton.

Winterbanden

Winterbanden zijn verplicht van 1 november tot 31 maart voor alle wielen van voertuigen tot 3,5 t op wegen die besneeuwd zijn of bij ijzel. Buiten deze periode zijn winterbanden ook verplichtindien de temperatuur onder de 4° C zakt en indien er kans is op sneeuw of ijzel op de weg.

het voertuig moet als volgt uitgerust zijn :

- op alle assen moeten winterbanden gemonteerd worden

- alle banden moeten een profieldiepte van minimum 4 mm over de hele bandbreedte hebben

Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen zijn enkel toegestaan indien er voldoende sneeuw op het wegdek ligt. In die omstandigheden volstaat het dat sneeuwkettingen op de wielen met aandrijfkracht worden aangelegd. Op bepaalde wegen worden sneeuwkettingen verplicht door een verkeersbord. De verplichting geldt ook voor voertuigen met vierwielaandrijving indien voor hen geen uitzondering wordt gemaakt bij de signalisatie. Het eind van de verplichting is ook aangeduid door een verkeersbord.

Spijkerbanden

Het gebruik van spijkerbanden is verboden. Dit verbod geldt ook voor buitenlandse voertuigen.