Image
London brigde

Inhoud

1. Verkeersregels in het Verenigd Koninkrijk 

2. Tol in het Verenigd Koninkrijk

3. LEZ – Lage emissiezone

4. Wetgeving winteruitrusting in Groot-Brittannië

 

1. Verkeersregels in het Verenigd Koninkrijk 

Signalisatie

Verkeerslichten niet in werking :

Image
verkeerslichten

Betaalzone (enkel in London) :

Image
trafic jam

Stoppen verboden tijdens de aangeduide uren, behalve gedurende de tijd nodig voor het in- of uitstappen van passagiers :

Image
urban clearway

Een rasterwerk van gele lijnen op een kruispunt betekent dat het verboden is het kruispunt op te rijden wanneer de uitgangsweg niet vrij is. De bestuurder die naar rechts wil afdraaien en die enkel door het tegemoetkomend verkeer verhinderd wordt het kruispunt te verlaten, mag dit nochtans wel oprijden en er wachten tot de laatste tegenligger voorbijgereden is.


Een witte zigzag-lijn aan weerszijden van een oversteekplaats voor voetgangers betekent dat het stilstaan, het parkeren en het inhalen er verboden zijn.


Een rode streep op de rand van de rijbaan betekent dat stilstaan en parkeren er verboden zijn.

Een rijstrook gereserveerd voor autobussen of voor sommige andere voertuigen wordt aangeduid met markeringen op het wegdek en met een vierkant bord waarop de uren staan vermeld wanneer die reservering geldt. Buiten die uren mag ieder voertuig er gebruik van maken.

Een rasterwerk van gele lijnen op een kruispunt betekent dat het verboden is het kruispunt op te rijden wanneer de uitgangsweg niet vrij is. De bestuurder die naar rechts wil afdraaien en die enkel door het tegemoetkomend verkeer verhinderd wordt het kruispunt te verlaten, mag dit nochtans wel oprijden en er wachten tot de laatste tegenligger voorbijgereden is.

Een witte zigzag-lijn aan weerszijden van een oversteekplaats voor voetgangers betekent dat het stilstaan, het parkeren en het inhalen er verboden zijn.

Een rode streep op de rand van de rijbaan betekent dat stilstaan en parkeren er verboden zijn.

Een rijstrook gereserveerd voor autobussen of voor sommige andere voertuigen wordt aangeduid met markeringen op het wegdek en met een vierkant bord waarop de uren staan vermeld wanneer die reservering geldt. Buiten die uren mag ieder voertuig er gebruik van maken. 

Snelheidsbeperkingen

Binnen de bebouwde kom: 30 mph (= 48 km/u) 
Een weg of straat bevindt zich "binnen de bebouwde kom" indien de straatlantaarns zich niet meer dan 200 m van elkaar bevinden. 
   
Buiten bebouwde kom : 

  Autosnelwegen Wegen met gescheiden rijbanen Andere wegen
Personenwagens en kampeerauto's tot 3,5T  70 mph (112  km/u) 70 mph (112  km/u) 60 mph (96  km/u)
Personenwagens (en kampeerauto's tot 3,5T) die een aanhangwagen trekken  60 mph (96  km/u) 60 mph (96  km/u) 50 mph (80  km/u)
Kampeerauto's van meer dan 3,5T  70 mph (112  km/u) 60 mph (96  km/u) 50 mph (80  km/u)

Stilstaan en parkeren

Op de belangrijke verkeersaders in de steden is stilstaan en parkeren meestal verboden van 8 u 30 tot 18 u 30 (maandag tot vrijdag) en van 8 u 30 tot 13 u 30 op zaterdag.

Een belangrijke verkeersader is vaak als "urban clearway" aangeduid. Daar is stilstaan en parkeren verboden gedurende de periode die is aangeduid op een geel bordje (zie signalisatie), behalve tijdens in- en uitstappen van passagiers.

In Londen is een netwerk van rode assen uitgewerkt, aangeduid met een rode streep langsheen de rijbaan. Stilstaan en parkeren is er verboden.

Stilstaan en parkeren zijn verboden : 

  • op een weg die met twee witte strepen is gemarkeerd, behalve voor in- of uitstappen van passagiers 
  • op een witte zigzag-markering

Parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners zijn aangeduid met witte onderbroken strepen op het wegdek en met een bord met vermelding "P Permit holders only" of "P Card holders only".

In het centrum van grote steden wordt het parkeren geregeld door parkeermeters. Een grijze parkeermeter wordt meestal gebruikt voor parkeren voor korte duur (2 uur en meer), terwijl groene parkeermeters dienen voor parkeren voor langere periodes.

Verkeerd geparkeerde wagens of wagens die langer parkeren dan is toegelaten, kunnen vastgezet worden met een wielklem of weggesleept worden. Om de wagen vrij te krijgen moet een zware boete betaald worden. 

Inhalen en kruisen

In het Verenigd Koninkrijk wordt links gereden. 
Ook het kruisen moet dus links gebeuren en inhalen moet langs rechts. 
Links inhalen is wel toegelaten : 

  • in éénrichtingsstraten 
  • bij traag verkeer in meerdere files 
  • wanneer de in te halen bestuurder heeft aangegeven dat hij naar rechts wil afdraaien

Op autosnelwegen met 3 of meer rijstroken mogen voertuigen van meer dan 3,5 ton (leeggewicht) of ingericht voor het vervoer van minstens 8 passagiers, niet op de uiterst rechtse rijstrook rijden.

Voorrang

Er bestaat geen algemene regel zoals voorrang van rechts of voorrang van links. Bestuurders op een hoofdweg hebben in principe voorrang op bestuurders die uit een zijweg komen. Die voorrangsregeling wordt doorgaans aangeduid op de ondergeschikte weg, bij het naderen van de hoofdweg, op een van de volgende wijzen : 

  • verkeersbord B1 (omgekeerde witte driehoek met rode rand), soms met de vermelding "give way" 
  • een dubbele onderbroken witte dwarsstreep en/of een op de grond geschilderde uitgerekte driehoek 
  • een stopbord (verkeersbord B5) en een dubbele volle witte dwarsstreep

Het verkeer op een rotonde heeft voorrang op de bestuurders die er zich willen op begeven, tenzij anders is aangeduid.

Lichten

De voorlichten moeten afgesteld worden voor links rijdend verkeer, zodanig dat tegenliggers niet kunnen gehinderd worden. Wie dit niet doet riskeert een zware boete. 

Maximum toegelaten alcoholgehalte

0,8 pro mille 

Afmetingen

Een caravan die door een personenwagen wordt getrokken mag niet langer dan 7 meter zijn. 

Gevaarsdriehoek

Wanneer bij pech of ongeval een voertuig een hindernis op de weg vormt, moet het gesignaleerd worden met de noodlichten (gelijktijdig knipperen van alle richtingaanwijzers). Het gebruik van de gevarendriehoek is niet verplicht. 

 

2. Tol in het Verenigd Koninkrijk - Congestion charge

 

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze een aantal snelwegen, bruggen en tunnels waar er tol moet betaald worden.

Image
Dartford

 

(1) OPGELET : Aan de Dartford Crossing kan je de tol niet ter plaatse betalen. Je moet de tol op voorhand regelen of uiterlijk tot middernacht de dag na je doortocht. Meer informatie kan je op de site van de Dartford Crossing terugvinden

Congestion charge

In Londen en Durham wordt er tijdens de piekuren een verkeersdruktetaks (Congestion Charge) geheven. De tol moet ook betaald worden voor voertuigen met een buitenlandse nummerplaat.

 

3. LEZ – Lage emissiezone

Verschillende steden in het Verenigd Koninkrijk hebben een milieuzone (clean air zone (CAZ)) of een daarmee vergelijkbare zone ingesteld of zijn dat van plan te doen. De maatregelen gelden ook voor buitenlandse voertuigen.

In Londen is er op dit ogenblik een Low Emission Zone (LEZ) en een Ultra Low Emission Zone (ULEZ). Zowel de Lage emissiezone als de ultra lage emissiezone is in tegenstelling tot de congestion charge elke dag van het jaar van toepassing.

 

  • In het centrum van de LEZ werd op 8 april 2019 een ultralage-emissiezone (ULEZ) ingevoerd. Deze zone valt samen met de Congestion Charge Zone (CCZ). In de ULEZ moeten bijna alle motorvoertuigen (dus ook personenauto's, motoren, bromfietsen, campers en busjes) voldoen aan een aantal minimumnormen. Anders moet er een milieutaks betaald worden. Het kan dus zijn dat je zowel congestion charge (zie boven) als een milieutaks moet betalen, als je de ULEZ/Congestion Charge zone binnenrijdt.

4. Wetgeving winteruitrusting in Groot-Brittannië

 

Op wintervakantie in Groot-Brittannië? Lees dan eerst aandachtig onze raadgevingen. Je komt alles te weten over de regelgeving betreffende de winteruitrusting voor auto’s waarvan het hoogst toegelaten gewicht niet meer bedraagt dan 3,5 ton.

Het gebruik van spijkerbanden en sneeuwkettingen is niet gereglementeerd.

Het gebruik ervan is niet verboden, mits aan matige snelheid wordt gereden en op voorwaarde dat ze geen schade berokkenen aan het wegdek.

In de praktijk betekent dit dat ze in feite slechts gebruikt mogen worden in geval van sneeuw of ijzel.

Bij gebruik van spijkerbanden of sneeuwkettingen wordt aangeraden alle wielen van het voertuig ermee uit te rusten.