Image
Duitsland

Welke route kies ik best?

Touring Info helpt je om je reisweg uit te stippelen en geeft je alle informatie om je trip zo aangenaam mogelijk te maken. Je kunt de dienst bereiken op het nummer 02 286 33 84 op werkdagen tussen 9 en 12u en tussen 14 en 17u of via mail: [email protected].

Nuttige informatie in verband met de wegen in Duitsland:

 • Het Duitse wegennetwerk is gratis voor toeristen.
 • In verschillende Duitse steden vind je sinds 2008 ‘ecologische zones’ (Umweltzone). Je mag deze zones enkel binnenrijden met een aangepast vignet (Umweltplakette). Je kunt je vignet aanvragen via Touring.
 • Het ritsprincipe, zoals in België, is sinds enkele jaren ook van toepassing in Duitsland.
 • Je bent verplicht om een geel fluorescerend hesje en een gevarendriehoek aan boord te hebben.
 • De aanbevolen maximale snelheid is 130 km/u op autosnelwegen, tot 100 km/u op regionale wegen en 30 tot 50 km/u in de steden. Personenwagens met caravan/aanhangwagen max. 80 km/u (tot 100 km/u indien men het vignet “Tempo 100” bezit te bekomen bij DEKRA).
 • Minimumsnelheid op autosnelwegen : 60 km/u
 • Het is strikt verboden om te rijden onder invloed van drank en/of drugs (maximum 0,5 promille alcoholgehalte in het bloed).
 • 0,0 promille voor de bestuurders jonger dan 21 jaar evenals voor wie nog geen 2 jaar in het bezit is van het rijbewijs.
 • In geval van problemen op de weg kun je het lokale noodnummer bellen: +49 89 22 22 22.

Verkeersregels in Duitsland

Informeer je goed over de specifieke verkeersregels vóór je vertrek naar Duitsland:

 • Hulpdiensten (ziekenwagen, politie, brandweer), bussen en schoolbussen hebben steeds voorrang. Trams hebben geen absolute voorrang t.o.v. andere voertuigen.
 • Lijnbussen en schoolbussen hebben voorrang bij het verlaten van hun halteplaats, ook buiten de bebouwde kom.
 • Wanneer een lijnbus of schoolbus bij het naderen van zijn halteplaats zijn waarschuwingslichten aanzet, is het voor andere voertuigen verboden hem in te halen. Vanaf het moment dat de bus volledig stilstaat aan zijn halteplaats mag hij stapvoets voorbijgereden worden (4 à 7 km/u). Ook de tegenliggers moeten vertragen en stapvoets gaan rijden. Die regels gelden zowel binnen als buiten de bebouwde kommen.
 • In éénrichtingsstraten mogen trams zowel rechts als links ingehaald worden.
 • Op een rotonde hebben de voertuigen voorrang, tenzij dit anders staat aangeduid op de signalisatie.
 • Een veilige afstand tussen twee auto’s is gelijk aan de helft van je snelheid. Als je bijvoorbeeld 90 km/u rijdt, moet het verschil tussen je auto en de auto voor je 45 meter bedragen. Er worden vaak afstandscontroles uitgevoerd. De minimumboete bedraagt € 25, maar kan snel oplopen, zelfs tot € 400.
 • GPS-toestellen die informatie verschaffen over de plaats van snelheidsradars, zijn verboden. Ze moeten buiten werking gesteld worden alvorens Duitsland binnen te rijden.
 • Zowel vooraan als achteraan moeten kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m beschermd worden door een gehomologeerd veiligheidssysteem (kinderzitje, verhogingskussen,…).

Is in het voertuig geen gehomologeerd veiligheidssysteem beschikbaar, dan:

 •  moeten kinderen van 3 jaar en ouder achteraan plaatsnemen en beschermd worden met de veiligheidsgordel of een ander veiligheidssysteem ;
 • mogen kinderen van minder dan 3 jaar niet in het voertuig plaatsnemen zonder aangepast veiligheidssysteem.
 • Wie omwille van medische redenen vrijgesteld is van de gordelplicht moet dit kunnen     aantonen met de officiële Belgische vrijstelling (afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer), vergezeld van een vertaling naar het Duits.
 • Op autosnelwegen en ook buiten de bebouwde kom op wegen met minstens 2 rijstroken in de gevolgde richting, zijn de bestuurders verplicht om bij een verkeersopstopping een nooddoorgang vrij te maken. Daartoe moeten de bestuurders in de linkerrijstrook zo veel mogelijk naar links uitwijken en de bestuurders in de ander rijstroken zo veel mogelijk naar rechts. De nooddoorgang is bestemd voor de voertuigen van politie en van de hulpdiensten.

Parkeren

 • Zigzaglijnen op de rijbaan duiden een zone aan waar stilstaan en parkeren verboden zijn.
 • Een voertuig dat meer dan drie minuten stilstaat, wordt beschouwd als een geparkeerd voertuig. Als je uit je wagen stapt, is dat ook het geval, zelfs al ben je minder dan drie minuten weg.
 • Stilstaan en parkeren zijn onder meer verboden: op de inrij of tegenover de inrij van een brandweerkazerne; op standplaatsen voor taxi's. Parkeren is onder meer verboden: niet alleen voor de inrij van eigendommen, maar ook, in smalle straten, aan de overkant van die inritten.
 • Een omgekeerde driehoek met groene rand, waarin het symbool van een vliegende arend is vermeld, evenals de woorden "Landschafts-Schutzgebiet" duidt op een beschermde natuurzone: het parkeren is er verboden op de rijbaan en buiten de aangeduide parkeerplaatsen.
 • Een niet aangekoppelde aanhangwagen of caravan mag op een openbare plaats niet langer dan 2 weken geparkeerd staan.

Bij beperkte zichtbaarheid:

 • In een tunnel moet men altijd met de lichten aan rijden.
 • Mistlichten mogen enkel worden gebruikt wanneer de zichtbaarheid bij sneeuw of mist minder dan 50 meter bedraagt.
 • Als je een wagen sleept, moeten beide voertuigen hun richtingaanwijzers gebruiken.
 • Een caravan of aanhangwagen die ’s nachts geparkeerd staat op straat, moet worden verlicht (zelfs als er openbare verlichting aanwezig is).

De lading mag zijdelings niet buiten het voertuig uitsteken. Achteraan moet de lading, zoals bij ons, gesignaleerd worden van zodra de uitstek meer dan een meter bedraagt; de uitstek mag nochtans niet meer bedragen dan 1,50 m wanneer de af te leggen afstand meer dan 100 km bedraagt (maximum 3 meter wanneer de af te leggen afstand minder bedraagt dan 100 km).

Het is verboden de nacht door te brengen in een voertuig dat op de openbare weg geparkeerd staat. Uitzonderlijk is dit wel toegelaten, namelijk wanneer het gaat om een rustpauze die - in het kader van een lange reis - noodzakelijk is om de bestuurder toe te laten op krachten te komen. Uiteraard moet ook in dat geval het voertuig correct geparkeerd staan en blijft het verboden te "kamperen" (b.v. het op de weg plaatsen van tafels of stoelen,...).

In vele gemeenten bestaat op dit vlak nochtans een minder strikte reglementering (meer bepaald ten voordele van kampeerauto's, door aanduiding van specifieke parkeervakken op de grond).

Knelpunten in Duitsland

Hieronder vind je de punten waar het verkeer kan stilstaan of waar het traag rijden is tijdens piekuren en op vertrekdagen van vakanties.

Richting Zwitserland

 • A5 richting Bazel, vooral tussen Freiburg en Bazel en aan de grens met Zwitserland

Richting Oostenrijk

 • op de as Keulen – Frankfurt – Neurenberg – München (A3-A9)
 • op de as Karlsruhe – Stuttgart – München – Rosenheim – Salzburg (A8)
 • de ring rond München (A99)
 • de grensovergangen Kufstein en Fussen (richting Brenner en Italië)

Richting Tsjechië

 • vertragingen aan de grens van Waidhaus

Richting Scandinavië

 • Hamburg en omgeving
 • A7 Hamburg-Flensburg

Je kiest beter voor de volgende alternatieve wegen:

 • De as Keulen-Neurenberg (A3), de weg via Ludwigshafen en Heilbronn (A61-A6)
 • Om München te vermijden, kun je de A7 Wurzburg-Ulm-Kempten nemen: er is minder verkeer op deze wegen, maar er kunnen wel files zijn aan de grensovergang aan Pfronten/Fussen. Als je via het oosten rijdt, kun je de ‘Bundesstrasse 15’ volgen van Regensburg naar Rosenheim. Dat is wel maar een gedeeltelijke alternatieve route. Er kunnen nog steeds files voorkomen aan de Oostenrijkse grens (Kufstein).

Enkele veel gebruikte Duitse verkeersborden :

Image
Halte voor bus of tram

Halte voor bus of tram

Image
Aanbevolen snelheid

Aanbevolen snelheid

Image
Omleiding op de snelweg

Omleiding op de snelweg

Image
Umwelt - Ecologische zone

Ecologische zone

Image
Beschermd natuurgebied

Beschermd natuurgebied

Deel deze inhoud