Image
Italië

Welke route kies ik best?

Touringinfo helpt je om je reisweg uit te stippelen en geeft je alle informatie om je trip zo aangenaam mogelijk te maken. Bel ons via het nummer 02/286.33.84 (werkdagen tussen 9 en 12u en tussen 14 en 17u).

Italië is meestal een eindbestemming. De snelwegen en autowegen zijn dus niet vaak overbelast door automobilisten die het land doorkruisen op weg naar een andere bestemming. Toch kunnen er files voorkomen in Italië, vermijd daarom de volgende knelpunten:

 • Omgeving van Milaan
 • De A22-snelweg Brenner-Verona
 • Snelweg richting Firenze, Rome en Napels
 • Snelweg richting Adriatische kust

Tolwegen in Italië?

In Italië zijn de meeste snelwegen betalend. De tol wordt berekend op basis van de werkelijk afgelegde kilometers en de voertuigcategorie .

Houd elk biljet bij dat je krijgt bij het oprijden van de (snel)weg. Als je je biljet niet meer hebt, zul je een toeslag moeten betalen.

Image
Italia

Je betaalt aan loketten met cash geld of met een creditkaart. Je kunt een prepaid ViaCard kaart kopen met daarop een vast bedrag van € 25 of € 50. De kaart is te koop in tankstations op de snelweg en tankstations van Punto, aan grensposten, in de restaurants van Autogrill en in de meeste krantenwinkels en banken. Met de kaart kun je op de rijstrook rijden waar een bord hangt met het teken van de ‘ViaCard’.

Je kunt de nieuwe tolbadge topEurop gebruiken. Hiermee kun je gemakkelijk alle ‘t’-wegen in Italië afrijden. De kaart is daarnaast ook geldig in Frankrijk, Spanje en Portugal

Image
Topeurop - optie ItaIië

Verkeersregels in Italië

Waarop letten in Italië:

 • In de meeste grote Italiaanse steden zijn ‘zones met beperkt verkeer’ (Zona a traffico limitato, ZTL) van toepassing. Het is er verboden om te rijden zonder speciale vergunning. Uitzonderingen worden aangekondigd op borden aan het begin van de zone (zie ‘Enkele verkeersborden die je kunt tegenkomen in Italië’). Als je hotel in een ZTL ligt, kun je best een tijdelijke vergunning aanvragen. Informeer bij je hotel. Als je in een ZTL rijdt zonder vergunning, kun je een boete krijgen. Het is er ook verboden om te parkeren. Je riskeert dus twee boetes: rijden in een ZTL zonder vergunning en parkeren in een ZTL.
 • Auto’s in het centrum van Milaan moeten een ecopas hebben. De ‘Area C pass’-zones worden aangeduid met een verkeersbord (zie ‘Enkele verkeersborden in Italië’).De verplichting geldt overdag op werkdagen . Op zaterdagen, zon- en feestdagen geldt er geen vignetplicht. Het normaal tarief is € 5 per dag. Moto's en scooters, elektrische voertuigen, hybride voertuigen, het vervoer van personen met een handicap, personen die een dringende behandeling moeten ondergaan, of personen die naar de spoeddienst van het hospitaal moeten en voertuigen die rijden op aardagas, LPG, of bi-fuel zijn vrijgesteld van de Area C pass. Neem voor meer informatie een kijkje op de site van de stad Milaan.
 • Wanneer je een lading vervoert die uitsteekt (zowel voor personenwagens als voor caravans), moet je dat aangeven met een speciaal bord, zijde van 50 cm – strepen in reflecterend materiaal (zie ‘Verkeersborden in Italië’ ). De lading mag enkel langs achteren uitsteken. Bovendien mag niet meer dan 30% van de totale lengte van het voorwerp uit de wagen steken. Je riskeert een boete tussen € 71 en € 286 als je geen aangepast bord aan de wagen hebt hangen.
 • Als je gewonden of ernstig zieke mensen vervoert, mag je je claxon onbeperkt gebruiken.
 • Buiten de bebouwde kom moet men altijd met de dimlichten aan rijden, ook overdag.
 • Het gebruik van de lichten is verplicht in de tunnels.
 • Achtermistlichten mogen slechts gebruikt worden wanneer de zichtbaarheid minder dan 50 m. bedraagt.
 • Een caravan mag niet breder zijn dan 2,30 meter en niet langer dan 6,5 meter (caravan met één as) of 8 meter (caravan met 2 assen).
 •  Een caravan met grotere afmetingen die in het buitenland is ingeschreven mag toch in Italië rijden op voorwaarde dat zijn afmetingen overeenstemmen met de reglementering van zijn land van inschrijving en voor zover de breedte niet meer bedraagt dan 2,55 meter en de lengte niet meer dan 6,5 meter (enkele as) of 12 meter (2 assen).

Regels in verband met inhalen en kruisen:

 • Het is verboden om een tram langs rechts in te halen wanneer passagiers op- of afstappen indien er geen vluchtheuvel is.
 • Als twee voertuigen op een kruispunt uit een andere richting komen en beide naar links willen afslaan, dan doen ze dat door vóór de andere wagen af te slaan, en niet door erachter te draaien (kruisen ‘op zijn Indonesisch’ dus).
 • Als twee voertuigen in een te smalle straat elkaar tegenkomen en er geen plaats is om te kruisen, heeft het zwaarste voertuig voorrang. Als de voertuigen van dezelfde categorie zijn, dan moet het voertuig dat het dichtst bij een uitwijkplaats staat, achteruitrijden.
 • Als twee voertuigen op een berg of hellende weg niet kunnen kruisen, moet het dalende voertuig achteruitrijden behalve wanneer het stijgende voertuig zich dichter bij een uitwijkplaats bevindt..

De signalisatie is hier en daar verschillend van de Belgische

De voorrangsregels in Italië:

 • Voertuigen op een rotonde hebben voorrang, tenzij dit anders is aangeduid op de signalisatie.
 • Politie en hulpdiensten hebben voorrang als de blauwe zwaailichten knipperen, zelfs zonder sirene.

Enkele verkeersborden die je in Italië kunt tegenkomen:

Image
zone met beperkt verkeer’

Duidt een ‘zone met beperkt verkeer’ (Zona a traffico limitato, ZTL) aan.

Image
Uitzonderingen op de ZTL’s

Uitzonderingen op de ZTL’s (extra verkeersbord)

Image
Duidt de tijdzones van de ZTL aan

Duidt de tijdzones van de ZTL aan (toegangsverbod).

Image
Area C pass

Duidt een zone ‘Area C pass’ (ecopas) aan.

Image
Verplicht bord aan een wagen met lading te hangen

Verplicht bord aan een wagen met lading te hangen.

Snelheidsbeperkingen in Italië

In de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 50 km/u (70 km/u op stadsautosnelwegen, afhankelijk van de signalisatie).

Buiten de bebouwde kom is dat:

 

Wagens en mobilhomes onder de 3,5 ton (lagere limieten voor > 3,5 ton)

Wagens met een caravan of aanhangwagen

Op autosnelwegen

130 km/u

110 km/u bij regen of sneeuw

150 km/u op autosnelwegen met min. drie rijstroken (aangeduid met een verkeersbord)

80 km/u

Op andere wegen

90 km/u op secundaire of lokale wegen of bij sneeuw/regen

110 km/u op hoofdwegen

70 km/u

In tunnels:

 

Mont Blanc

Fréjus

Minimum

50 km/u

60 km/u

Maximum

70 km/u

80 km/u

Stilstaan en parkeren in Italië

Parkeerplekken in Italië hebben steeds een kleurencode. Let op, want de kleuren betekenen niet altijd hetzelfde als in België.

Witte lijnen:

 • Gratis parkeren

Blauwe lijnen:

 • Betalend parkeren
 • Kan ook aangeduid zijn met een blauw verkeersbord
 • Gratis op bepaalde dagen/uren (als dat is aangeduid op een extra verkeersbord)
 • Betalen met een parkeerkaart aan de parkeerautomaten (met muntstukken) of in krantenwinkels.

Gele lijnen:

 • Voorbehouden parkeerplaats

Groene zones:

 • Altijd aangeduid met een verkeersbord
 • Enkel in bepaalde steden
 • Verboden te parkeren op werkdagen tussen 8 en 9.30 u en 14.30 en 16 u.
 • Te Rome is, op werkdagen van 7 u tot 20 u, het parkeren verboden in de centrale zone die deel uitmaakt van het historisch centrum (uitgezonderd voor de auto's van bewoners van de wijk, evenals voor auto's die beschikken over een speciale toelating vanwege het gemeentebestuur).

Bij foutief parkeren wordt in sommige gevallen een wielklem gebruikt i.p.v. het voertuig weg te slepen (b.v. bij het parkeren op het trottoir).

Let op, parkeren in de ‘zones met beperkt verkeer’ (ZLT) is altijd verboden (zie ‘Waarop letten in Italië’)

Verkeersveiligheid in Italië

Als je met je voertuig stilstaat buiten de bebouwde kom en het is nacht of de zichtbaarheid is beperkt, moet je verplicht een fluorescerend hesje dragen om je zichtbaarheid te verhogen. Dit geldt zowel voor de bestuurder als voor de passagiers, en ook voor auto's die in het buitenland zijn ingeschreven. Hun veiligheidsvest hoeft niet aan de Italiaanse normen te voldoen, maar het moet wel geel, oranje of rood zijn. Fietsers moeten ’s nachts steeds een fluorescerend hesje dragen in tunnels en buiten de bebouwde kom.

Als je fietsen of een andere lading aan de achterzijde van de wagen vervoert, moet je dat verplicht aanduiden met een bord met witte en rode strepen.

Een alcoholgehalte van 0,5 promille of meer is strafbaar in Italië.

Knelpunten

 • In Italië situeren de problemen zich vooral in de omgeving van Milaan en op de snelweg A22 Brenner - Verona.
 • Druk verkeer is er op de snelweg naar Firenze, Rome en Napels en de snelweg naar de Adriatische kust
Deel deze inhoud