Image
Luxemburg

Welke route kies ik best?

Touringinfo helpt je om je reisweg uit te stippelen en geeft je alle informatie om je trip zo aangenaam mogelijk te maken. Je kunt de dienst bereiken op het nummer 02/286.33.84 op werkdagen tussen 9 en 12u en tussen 14 en 17u.

Nuttige informatie in verband met de wegen in Luxemburg:

 • Het volledige wegennetwerk is gratis.
 • Aan de verkeerslichten betekent een knipperende oranje pijl dat je mag doorrijden in de aangeduide richting. Rood geschilderde rijstroken zijn bestemd voor bussen en fietsers.
 • Een geel fluorescerend hesje en een gevarendriehoek zijn verplicht aan boord. Het gebruik ervan is verplicht voor iedereen die op een autosnelweg stapt op de rijbaan of op de pechstrook. Ook iedereen die 's nachts of bij slechte zichtbaarheid op of langs een weg loopt buiten de bebouwde kom, is verplicht een reflecterend veiligheidsvestje te dragen.
 • Het is strikt verboden om onder invloed van drank en/of drugs te rijden (hoger dan 0,5 promille is strafbaar).

Verkeersregels in Luxemburg

Snelheidsbeperkingen

Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

Buiten de bebouwde kom:

Personenwagens en kampeerauto's tot 3,5T

Personenwagens met aanhangwagen en kampeerauto's van meer dan 3,5T

Op autosnelwegen

130 km/u (*)

90 km/u

Op andere wegen

90 km/u

75 km/u

(*) 110 in geval van regen of andere neerslag

 • Autobussen en schoolbussen hebben voorrang wanneer ze hun halteplaats verlaten.
 • De doorgang moet vrijgelaten worden voor de voertuigen van de brandweer, politie en rijkswacht, evenals voor de voertuigen van de hulpdiensten, van zodra hun komst wordt aangekondigd door middel van een speciaal geluids- of lichtsignaal.
 • Op autosnelwegen en op wegen buiten de bebouwde is een veilige afstand tussen twee voertuigen  gelijk aan de afstand die je al rijdend aflegt in drie seconden.
 • Op een hellende weg moet het dalende voertuig voorrang verlenen aan het stijgende voertuig. In andere situaties geldt wel dat het voertuig dat het gemakkelijkst een manoeuvre kan uitvoeren achteruit moet rijden en voorrang moet verlenen aan het andere voertuig.
 • Witte zigzaglijnen duiden aan dat stilstaan verboden is. Stilstaan op de openbare weg is verboden voor vrachtwagens en autobussen van meer dan 3,5 t tussen 22u. en 6u. Stilstaan op de openbare weg is verboden voor ontkoppelde caravans en aanhangwagens.
 • Een voertuig dat langere tijd onrechtmatig gestationeerd is kan met een wielklem geïmmobiliseerd worden. Om je voertuig te recupereren richt je je tot het dichtstbijzijnde politiekantoor.
 • Het is verboden te overnachten langs de weg in een stilstaand voertuig. Maar om een chauffeur te laten bekomen van een lange rit (toeristen, vrachtwagenchauffeurs, ..., mag hij rusten en slapen op een parkign in een stilstaand voertuig. Deze toelating is echter beperkt tot parkings die daarvoor speciaal zijn ingericht (hygiënische infrastructuur, bewaking, ...) en als dusdanig zijn aangeduid.
 • Het gebruik van de dimlichten is verplicht in de tunnels. Wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot minder dan 100 meter ingevolge mist, sneeuwval of felle regen, moeten de dimlichten gebruikt worden, samen met de eventuele mistlichten.
 • Achtermistlichten mogen slechts gebruikt worden bij mist met een zichtbaarheid van minder dan 50 meter. Wanneer de zichtbaarheid minder dan 100 meter bedraagt ingevolge mist of sneeuwval, moeten voertuigen die buiten de bebouwde kom stilstaan of parkeren verlicht zijn door middel van de dimlichten of de mistlichten.
 • Het is belangrijk om te weten dat de minimumleeftijd om alleen te fietsen 10 jaar is (6 jaar indien vergezeld van een persoon van minstens 15 jaar). Kinderen onder de 12 jaar mogen niet meerijden op een motorfiets.

Enkele verkeersborden die je in Luxemburg kunt tegenkomen:

Image
aanbevolen snelheid

Aanbevolen snelheid

Deel deze inhoud