Image
Suisse

Touringinfo helpt je om je reisweg uit te stippelen en geeft je alle informatie om je trip zo aangenaam mogelijk te maken. Je kunt de dienst bereiken op het nummer 02/286.33.84 op werkdagen tussen 9 en 12u en tussen 14 en 17u of via mail: [email protected].

 

Nuttige informatie in verband met de wegen in Zwitserland:

 • Je bent verplicht om een wegenvignet te kopen als je op de Nationale wegen van de 1’ste en 2’de klasse (autosnelwegen en expreswegen) wilt rijden. Je moet het vignet op je voorruit plakken vanaf het moment dat je over de grens rijdt. Het vignet is geldig van 1 december van het vorige jaar tot 31 januari van het komende jaar. Als je een caravan of aanhangwagen trekt, moet je een tweede vignet kopen.
  Image
  2020 Zwitserland
 • Het wegenvignet kost 40 CHF. Je kunt het vignet aankopen in tankstations of in een grenspost aan de Zwitserse grens of bij Touring. De St-Gothardtunnel (Göschenen - Airolo) en de San Bernardinotunnel (Splügen - Bellinzona) zijn gratis met het vignetDe Grote-Sint-Bernardtunnel (Bourg-St-Pierre - St. Rhémy-en-Bosses) is niet in het vignet inbegrepen. 
 • Een geel fluorescerend hesje en een gevarendriehoek zijn verplicht aan boord. De gevarendriehoek moet binnen handbereik van de chauffeur liggen en dus niet in de koffer. Hij moet op minstens 100 meter achter het voertuig geplaatst worden op wegen met snel verkeer, en op minstens 50 meter op andere wegen. Indien het voertuig op de pechstrook staat, moet de driehoek op de rechterrand ervan geplaatst worden.
 • Kinderen tot 12 jaar moeten vervoerd worden in een goedgekeurd bevestigingssysteem (kinderzitje, verhogingskussen, …) dat aan hun grootte en gewicht is aangepast. Voor kinderen die meer dan 1,50 m groot zijn volstaat evenwel de veiligheidsgordel.
 • Fietsen die op een fietsenrek achteraan het voertuig worden vervoerd mogen zijdelings tot maximum 20 cm buiten de omtrek van het voertuig uitsteken, op voorwaarde dat de totale breedte niet meer dan 2 meter bedraagt.
 • Je moet je dimlichten verplicht aansteken, ook overdag. Mistlichten mogen enkel gebruikt worden bij bepaalde weersomstandigheden (zichtbaarheid minder dan 50 meter). De noodlichten (gelijktijdig gebruik van alle richtingaanwijzers) mogen gebruikt worden bij het slepen op een autosnelweg of semi-autosnelweg, of bij een plotse vertraging van het verkeer ingevolge opstopping of ongeval.
 • Het is strikt verboden om te rijden onder invloed van drank en/of drugs (0,5 promille alcoholgehalte in het bloed is strafbaar en kan een boete of het intrekken van het rijbewijs opleveren). 0,1 pro mille onder andere voor leerling bestuurders , bestuurders die sinds kort hun rijbewijs hebben, professionele bestuurders.
 • In geval van problemen op de weg bel je het nummer 140.

Lez – Lage emissiezone -  Stick'AIR

(22/7/2020)

Enkel in het kanton Geneve is er op dit ogenblik een lage emissiezone in Zwitserland. Het is een tijdelijke milieuzone die actief is bij een smogalarm (circulation différenciée).  

Image
Genève - LEZ

Het reglement is behoudens uitzonderingen, van toepassing op alle gemotoriseerde voertuigen (ook voertuigen met een buitenlandse nummerplaat ) die binnen de perimeter rijden.

Image
Stick'AIR

Wanneer de milieuzone actief is, mogen alleen voertuigen voorzien van een geldige milieusticker (Stick'AIR of het Franse crit’air vignet)  in de zone rijden.

Overtreding van de regels (zoals geen geldige sticker, sticker niet op de juiste plaats aangebracht, sticker niet leesbaar) kan leiden tot een rijverbod voor het voertuig en een zware boete (tot CHF 500).

Verkeersregels in Zwitserland

In Zwitserland rijden de voertuigen aan de rechterkant van de weg. Het is strikt verboden om je telefoon te gebruiken achter het stuur en je bent steeds verplicht om je veiligheidsgordel om te doen.

Snelheidsbeperkingen

Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

Buiten de bebouwde kom:

 

Autosnelwegen (minimum snelheid 80 km/u)

Semi-autosnelwegen (minimum snelheid 80 km/u)

Andere wegen

Personenwagens en kampeerauto's tot 3,5T

120 km/u

100 km/u

80 km/u

Personenwagens (en kampeerauto's tot 3,5T) die een aanhangwagen trekken

80 km/u (*)

80 km/u

80 km/u

Kampeerauto's van meer dan 3,5T

80 km/u (*)

80 km/u

80 km/u

(*) 60 km/u indien de aanhangwagen met zijn lading meer dab 1000 kg weegt.

Op autosnelwegen met minstens 3 rijstroken in dezelfde richting mag de uiterst linkse strook enkel gebruikt worden door voertuigen waarmee sneller dan 80 km/u mag gereden worden.

Wanneer een voertuig een ander voertuig sleept mag niet sneller dan 40 km/u gereden worden; op autosnelwegen en semi-autosnelwegen is slepen enkel toegelaten tot aan de eerstvolgende uitrit. Het is strikt verboden een GPS-systeem te gebruiken of zelfs maar bij zich te hebben dat informatie bevat over de locaties van snelheidscontroles of rood-lichtcamera's.

Signalisatie

Image
semi autosnelweg - switzerland

Semi-autosnelweg

Image
verplicht gebruik - switzerland

Verplicht gebruik van de parkeerschijf

Image
eenrichtingsverkeer - switzerland

Eenrichtingsverkeer met fietsers in de tegengestelde richting

Respecteer de signalisatie en de voorrangsregels. Daarnaast moet je letten op de volgende regels:

 • Tenzij door de signalisatie anders is aangeduid, moet aan de rotondes voorrang verleend worden aan elk voertuig dat van links komt, zelfs indien het zich nog niet op de rotonde bevindt. Wie de rotonde wil verlaten moet dit met de knipperlichten aanduiden.
 • Voertuigen op sporen hebben voorrang in alle omstandigheden, behalve als ze van een secundaire weg een hoofdweg oprijden.
 • Bussen, hulpdiensten en de politie hebben altijd voorrang.
 • Op een rijbaan die te smal is om twee voertuigen te laten kruisen, heeft het zwaarste voertuig voorrang (een zwaar motorvoertuig heeft voorrang op een lichter motorvoertuig, een autocar heeft voorrang op een vrachtwagen). Tussen voertuigen van dezelfde categorie moet degene die zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt, achteruit rijden.
 • Als twee voertuigen op een kruispunt van een andere richting komen en beide naar links willen afslaan, dan doen ze dat door vóór de andere wagen af te slaan, en niet erachter te draaien (‘Indonesisch kruisen’).

Een tramvoertuig dat midden op de rijbaan stilstaat moet langs rechts ingehaald worden wanneer er een vluchtheuvel is voor de in- en uitstappende reizigers. Is er geen vluchtheuvel, dan mag de tram enkel langs links ingehaald worden. Zo dit niet mogelijk is, moet de bestuurder wachten.. Zo dit niet mogelijk is, moet de bestuurder wachten.

Regels in de bergen of op hellende wegen:

 • het kruisen tussen twee voertuigen van dezelfde categorie onmogelijk is Dalende voertuigen moeten hun snelheid beperken en achteruitrijden wanneer twee voertuigen niet kunnen kruisen, tenzij het stijgende voertuig dichter bij een uitwijkpunt staat.
 • Op sommige bergwegen is, gedurende bepaalde uren, het verkeer slechts in één enkele richting toegelaten. Die uren staan aangegeven aan beide uiteinden van de weg
 • Op sommige bergroutes vind je het onderstaande bord:
Image
switzerland - postweg

Dit betekent dat dit een postweg is. Op deze weg hebben postvoertuigen voorrang bij het kruisen en op kruispunten. Om de postbode doorgang te verlenen, moet je dus soms achteruitrijden of je voertuig verplaatsen.

Het is verplicht om buiten de bebouwde kom je claxon te gebruiken voor je afslaat aan een bocht met beperkte zichtbaarheid om je aankomst te melden aan andere weggebruikers. 's Nachts moet de geluidshoorn vervangen worden door lichtsignalen.

Signalisatie in Zwitserland

 • Een knipperende groene pijl betekent dat je in de richting van de pijl mag afdraaien en dat je voorrang hebt.
 • Een groene pijl met een knipperend geel licht betekent dat je mag draaien, maar dat je voorrang moet geven aan overstekende voetgangers. Als de pijl naar links gericht is en het gele licht knippert, mag je naar links afslaan, maar je moet ook voorrang geven aan het verkeer dat uit de andere richting komt.
 • Verkeersborden die de richting en de steden aanwijzen, zijn op secundaire wegen wit met zwarte letters. Op hoofdwegen zijn het blauwe borden met witte letters.

Parkeren

Het is in Zwitserland vaak verplicht om op een steile helling moet het voertuig verplicht geblokkeerd worden door middel van wielblokken of gelijkaardige voorwerpen (voor een ontkoppelde aanhangwagen geldt die verplichting zelfs op een lichte helling); vooraleer te vertrekken moet de bestuurder die voorwerpen van de rijbaan verwijderen.

Het is verboden te parkeren:

 • op een brug.
 • waar een gele markering is aangebracht (b.v. een onderbroken gele streep met kruisen aan de rand van de rijbaan)
 • op minder dan 50 meter van een overweg die buiten de bebouwde kom gelegen is, en op minder dan 20 meter van een overweg binnen de bebouwde kom
 • langs een weg die grenst aan een fietsstrook.

Behalve de gewone maatregelen (afsluiten van portieren, activeren van het anti-diefstalsysteem, ...), moet de bestuurder op een helling de handrem aanzetten en een tweede maatregel nemen om de veiligheid te waarborgen, b.v. door de wagen in versnelling te zetten of door de wielen te richten naar de rand van het trottoir

Het is verboden om stil te staan:

 • langs een gele doorlopende lijn.
 • in een smalle doorgang
 • op plaatsen bestemd voor het voorsorteren
 • op tramsporen
 • voor een brandweerkazerne op minder dan 10 meter van een bord dat een halte voor het openbaar vervoer aangeeft.
 • voor de inrit van de hulpdiensten.

In smalle straten is het stilstaan daarentegen toegelaten op het trottoir, op voorwaarde een ruimte van minstens 1,50 meter breed vrij te laten voor de voetgangers.

Voor tweewielers is het verboden om zich tussen de rijen auto’s te begeven om een file of langzaam verkeer te ontwijken. Fietsers moeten een veilige afstand houden, en dat geldt ook voor weggebruikers uit het buitenland.

Het is toegestaan om de nacht door te brengen in je voertuig, maar let op: in sommige regio’s, vooral in toeristische steden, is dat verboden. Behalve op plaatsen waar een signalisatie het parkeren en/of het verblijf uitdrukkelijk toelaat of verbiedt, is het aan te raden ter plaatse informatie in te winnen.

Hieronder vind je de knelpunten in Zwitserland die je beter vermijdt:

 • Bern en omgeving (knooppunt A1/A12/A6)
 • Martigny – Grote Sint-Bernardtunnel
 • op de as Basel - Lüzern - Chiasso (grens met Italië) (A2): ter hoogte van Lüzern 
 • de Sint-Gotthardtunnel en de grensovergang: grootste knelpunt. Tijdens drukke weekends kan de wachttijd er oplopen tot meer dan vier uur.
 • op de A13 Chur - San Bernardino - Bellinzona en Chiasso

Alternatieven

via Thun, de Lötschberg-autotrein (Kandersteg en Goppenstein) en de Simplonpas (N9): goede weg, minder kans op files.

Deel deze inhoud