Verkeersregels in Italië

Italy circulation

Veilig de weg op in la dolce Italia.

Inhoud

 

 

 

 

"zona traffico limitato" (ZTL) in Italiaanse steden

Om de verkeersdrukte en de luchtvervuiling te verminderen, is er in het historische centrum van de meeste grote Italiaanse steden  (Bolognië, Bolzano, Luca, Milaan, Pisa, Rome, Triest, Turijn, Verona etc. ) een “beperkte verkeerszone” (ZTL) ingesteld.

 

 

 

Enkel voertuigen met een “speciale vergunning” hebben toegang tot deze zone.
Die uitzonderingen worden in de meeste steden bij het begin van de zone met borden aangeduid (zie onder : mindervaliden, bromfiets, motorfiets, stadsbus, taxi, politie etc.)

 

 

Het rijverbod kan algemeen zijn, het kan ook beperkt zijn tot bepaalde uren ( over het algemeen tussen 8u en 18 u).

 

 

Vaak zijn de borden slecht herkenbaar of moeilijk terug te vinden. Bij twijfel is het aan te raden  je voertuig in een parking buiten de binnenstad achter te laten.

 

Indien je een "zona traffico limitato" zonder een speciale vergoeding binnenrijdt, riskeer je een boete.
Opgelet: indien je zonder toestemming een ZTL binnenrijdt en in die zone parkeert moet  je een dubbele boete betalen (een boete om de zone binnen te rijden, en een boete wegens foutief parkeren).

 

Indien je hotel zich in een ZTL bevindt, kan je een tijdelijke vergunning verkrijgen. Contacteer eerst  je hotel voor je de zone binnenrijdt, en vraag naar de modaliteiten om deze vergunning te verkrijgen.

 

Area C pass Milaan

Voertuigen die naar het centrum van Milaan gaan moeten over een Area C pass beschikken. Dit wordt met een verkeersbord aangeduid.

 

De verplichting geldt overdag op werkdagen . Op zaterdagen, zon- en feestdagen geldt er geen vignetplicht.

Het normaal tarief is € 5 per dag.

 

Zijn vrijgesteld van de Area C pass:

 • Moto's en scooters
 • Elektrische voertuigen, en tot het einde van het experiment, hybride voertuigen en voertuigen die rijden op aardgas, LPG ​​of Bi-fuel.
 • Het vervoer van personen met een handicap, personen die een dringende behandeling moeten ondergaan, of personen die naar de spoeddienst van het hospitaal moeten.
   

Op de site van Milaan vind je meer informatie.

Lading

Wanneer de lading achteraan uitsteekt, hoe weinig ook, moet ze steeds gesignaleerd worden door middel van volgend bord (strepen in reflecterend materiaal - zijde van 50 cm).

 

De lading mag alleen achteraan uitsteken en de uitstek mag niet meer bedragen dan 30 % van de totale lengte van het voertuig. Dit geldt eveneens voor personenauto's en kampeerauto's die in het buitenland zijn ingeschreven (meer bepaald ook voor wat betreft het vervoer van fietsen achteraan). Een boete van € 71 tot € 286 kan opgelegd worden wanneer het vereiste signaleringsbord ontbreekt.

Snelheidsbeperkingen

Binnen de bebouwde kom: 50 km/u (op de 'stadsautosnelwegen' is 70 km/u toegelaten waar dat met borden is aangeduid)

Buiten de bebouwde kom:

 

Personenwagens en kampeerauto's tot 3,5T (*)

Personenwagens met aanhangwagen of caravan

Op autosnelwegen 130 km/u (**) 80 km/u
Op andere wegen 90/110 km/u (***) 70 km/u

(*) voor kampeerauto's van meer dan 3,5 T gelden lagere snelheidsbeperkingen.

(**) 110 km/u bij regen, sneeuw ...

Op autosnelwegen met minstens 3 rijstroken kan een snelheid tot 150 km/u toegelaten worden. Dit moet dan met borden aangegeven worden.

(***) 90 km/u op secundaire en lokale wegen, 110 km/u op hoofdwegen (90 km/u bij regen, sneeuw ...).
 

In de volgende tunnels:

 

Mont Blanc

Fréjus

Minimum 50 km/u 60 km/u
Maximum 70 km/u 80 km/u

Voorrang

Het verkeer op een rotonde heeft voorrang, tenzij de verkeerssignalisatie een andere regel oplegt.

Voertuigen van politie en hulpdiensten hebben voorrang wanneer hun blauw zwaailicht werkt, zelfs zonder sirene.

Inhalen

Het is verboden een tram langs rechts in te halen tijdens het in- en uitstappen van de reizigers, indien er geen vluchtheuvel is.

Kruisen

 • Wanneer twee tegenliggers aan een kruispunt naar links willen afdraaien, moet dit "op zijn Indonesisch" gebeuren, dit wil zeggen door voor de tegenligger af te draaien en niet er achter.

 

 • Op een rijbaan die te smal is om twee voertuigen te laten kruisen, heeft het zwaarste voertuig voorrang; tussen voertuigen van dezelfde categorie moet diegene die zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt, achteruit rijden.

 

 • In de bergen of op wegen met een steile helling moet, wanneer het kruisen tussen twee voertuigen van dezelfde categorie onmogelijk is, het dalende voertuig achteruit rijden, behalve indien het andere voertuig zich dichter bij een uitwijkplaats bevindt.

 

Geluidshoorn

Een chauffeur die gewonden of ernstig zieken vervoert,  mag zonder beperking zijn geluidshoorn gebruiken.

Signalisatie

Wanneer een chauffeur zich in een rijstrook bevindt voorzien van een verkeerslicht in de vorm van een groene pijl, dan is hij verplicht de door de pijl aangeduide richting te volgen.

Een rood knipperlicht betekent verplichting te stoppen, b.v. aan een overweg, aan een beweegbare brug, aan de laadkaai van ferry's, ...

Wegmarkeringen: gereserveerde rijstroken (bus, taxi's, fietsen, enz.) zijn van de andere rijstroken gescheiden door twee evenwijdige lijnen, een witte en een gele.

Stilstaan en parkeren

Gratis parkeerplaatsen zijn aangeduid met witte strepen, betalende parkeerplaatsen met blauwe strepen, en gereserveerde parkeerplaatsen met gele strepen.

In alle grote steden zijn er in de buurt van het centrum zones met betalend parkeren, aangeduid met blauwe borden. Parkeren kan er nochtans gratis zijn op bepaalde uren en op zondag (aangeduid op de borden). Parkeerkaarten kunnen gekocht worden in tabaks- en krantenwinkels, of aan de ticketautomaat.

In sommige steden bestaan er groene zones (steeds aangeduid): het parkeren is er op alle werkdagen verboden tussen 8 u en 9 u 30 en tussen 14 u 30 en 16 u.

Te Rome is, op werkdagen van 7 u tot 20 u, het parkeren verboden in de centrale zone die deel uitmaakt van het historisch centrum (uitgezonderd voor de auto's van bewoners van de wijk, evenals voor auto's die beschikken over een speciale toelating vanwege het gemeentebestuur).

Bij foutief parkeren wordt in sommige gevallen een wielklem gebruikt i.p.v. het voertuig weg te slepen (b.v. bij het parkeren op het trottoir).

Overnachten in een voertuig

Het is toegelaten de nacht door te brengen aan boord van een voertuig dat correct is geparkeerd op de openbare weg (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) evenals op parkings van autosnelwegen.

Lichten

 • Buiten de bebouwde kom moet men altijd met de dimlichten aan rijden, ook overdag.
 • Het gebruik van de lichten is verplicht in de tunnels.
 • Achtermistlichten mogen slechts gebruikt worden wanneer de zichtbaarheid minder dan 50 m. bedraagt.

Maximum toegelaten alcoholgehalte

0,5 pro mille

Afmetingen

Een caravan mag niet breder zijn dan 2,30 meter en niet langer dan 6,5 meter (caravan met één as) of 8 meter (caravan met 2 assen).

 

Een caravan met grotere afmetingen die in het buitenland is ingeschreven mag toch in Italië rijden op voorwaarde dat zijn afmetingen overeenstemmen met de reglementering van zijn land van inschrijving en voor zover de breedte niet meer bedraagt dan 2,55 meter en de lengt niet meer dan 6,5 meter (enkele as) of 12 meter (2 assen).

 

Reflecterende veiligheidskledij

Wanneer men buiten de bebouwde kom ‘s nachts of bij beperkte zichtbaarheid op de rijbaan moet stoppen en uitstappen (b.v. bij pech of ongeval, om de gevaarsdriehoek te plaatsen), dan is men verplicht een reflecterend veiligheidsvest te dragen om zich zichtbaar te maken voor de andere weggebruikers. Dit geldt zowel voor de bestuurder als voor de passagiers, en ook voor auto's die in het buitenland zijn ingeschreven. Hun veiligheidsvest hoeft niet aan de Italiaanse normen te voldoen, maar het moet wel geel, oranje of rood zijn.

Fietsers

Fietsers moeten een retro-reflecterend veiligheidsvestje dragen in tunnels, evenals 's nachts buiten de bebouwde kom.

Wanneer fietsen (of om het even welke andere lading) achteraan op een voertuig vervoerd worden, dan moet dit gesignaleerd worden met een rood-wit gestreept bord.

 

Hier kan je alle informatie over de wegcode in detail raadplegen.

Verwante inhoud