Verkeersregels in Slovenië

Slovenie circulation

Inhoud

 

 

 

 

Snelheidsbeperkingen

Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

Buiten de bebouwde kom:

 

Personenwagens en Mobilehomes tot 3,5T

Mobilhomes tussen 3,5T en 7,5T

Personenwagens met aanhangwagen

Op autosnelwegen (minimumsnelheid : 60 km/u) 130 km/u 80 km/u 100 km/u
Op express-wegen (minimumsnelheid: 60 km/u) 110 km/u 80 km/u 100 km/u
Op andere wegen 90 km/u 80 km/u 90 km/u

Wanneer ingevolge de weersomstandigheden de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m, dan mag niet sneller dan 50 km/u gereden worden.

 

Voertuig met sneeuwkettingen : maximum 50 km/u

 

Slepen van een defect voertuig :

  • op autosnelwegen maximum 60 km/u
  • op andere wegen maximum 50 km/u

Voorrang

Het verkeer op een rotonde heeft voorrang, tenzij de verkeerssignalisatie een andere regel oplegt.

 

Wanneer ingevolge een hindernis op de weg of door een vermindering van het aantal rijstroken twee files zich in één enkele file moeten voegen, dan mag beurtelings een voertuig uit de ene file en een voertuig uit de andere file doorrijden ( ritssysteem zoals het ook bestaat in België). 

 

Lijnbussen, maar ook bussen voor schoolvervoer, hebben voorrang wanneer ze hun halteplaats verlaten.

 

Bij een verkeersopstopping op een autosnelweg is men verplicht een nooddoorgang vrij te maken. Daartoe moeten de bestuurders in de linkerrijstrook zo veel mogelijk naar links uitwijken en de bestuurders in de ander rijstroken zo veel mogelijk naar rechts.


De nooddoorgang is bestemd voor voertuigen van politie, brandweer, ziekenwagens en wegendiensten, maar de verplichting tot het creëren van een nooddoorgang geldt van zodra het verkeer sterk vertraagt of dreigt vast te lopen, zelfs indien er geen enkel voertuig van de nooddiensten te bespeuren valt.

Inhalen

Het is verboden een bus voor vervoer van kinderen in te halen wanneer hij stilstaat aan zijn halteplaats om kinderen te laten in- of uitstappen.

 

Signalisatie

Uitrit van autosnelweg - tolgeld
School

Stilstaan en parkeren

  • In het centrum van de steden zijn er zones met betalend parkeren en zones met beperkte parkeertijd :
  • Witte zones, aangeduid met witte lijnen: maximum parkeerduur: 2 uur., te betalen met parkeertickets.
  • Blauwe zones, aangeduid met blauwe lijnen: parkeerticket is gratis, maar maximumduur is 30 minuten
  • Foutief geparkeerde voertuigen worden soms weggesleept, soms  vastgezet met een wielklem.

Lichten

  • Het gebruik van de dimlichten is altijd verplicht, ook overdag.
  • Mistlichten mogen enkel gebruikt worden bij een zichtbaarheid van minder dan 50 m.
  • Er wordt aangeraden een set reservelampjes aan boord te hebben (enkel verplicht voor voertuigen die in Slovenië zijn ingeschreven).

Maximum toegelaten alcoholgehalte

0,5 pro mille (0,0 pro mille voor bestuurders jonger dan 21 jaar, bestuurders die sinds minder dan 2 jaar een rijbewijs hebben, en  beroepschauffeurs).

Lading

De lading mag zijdelings niet buiten de omtrek van het voertuig uitsteken.

Gevaarsdriehoek

Bij pech of ongeval moeten de noodlichten gebruikt worden (= gelijktijdig knipperen van alle richtingaanwijzers). Slechts indien de noodlichten niet werken moet de gevaarsdriehoek geplaatst worden.

Voertuigen die een aanhangwagen trekken moeten voorzien zijn van 2 gevaarsdriehoeken.

Ongeval

Bij elk ongeval, ook zonder gekwetsten, moet men de politie oproepen. Een politieverslag is nodig voor elk beschadigd voertuig. Het kan door de douane gevraagd worden wanneer het voertuig het land verlaat.

Reflecterende veiligheidskledij

Wanneer men bij pech of ongeval op een autosnelweg moet stoppen en uitstappen, dan is men verplicht een reflecterend veiligheidsvestje te dragen. De verplichting geldt zowel voor de bestuurder als voor de passagiers die uitstappen. De aanwezigheid van veiligheidsvestjes is als zodanig niet verplicht, maar wel het gebruik ervan.

Fietsers

Een fietshelm is verplicht voor kinderen van minder dan 15 jaar.

Verwante inhoud