Mentions légales Action Autoscout

Actie onder voorwaarden en geldig van 01/02/2020 tot en met 31/12/2020.
V.Z.W. Koninklijke Belgische Touring Club, Wetstraat 44 te 1040 Brussel (Belgie), BTW BE 0403.471.597 RPR Brussel, IBAN BE55 1910 4222 2244. Verzekeringstussenpersoon erkend door de FSMA onder nummer: 011210. www.touring.be.

Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens is opgenomen in onze Privacy Policy


De jaarlijkse producten voorgesteld door Touring zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van klacht kan u zich per post wenden tot Touring, Klachtendienst, Wetstraat 44, 1040 Brussel of per mail tot [email protected]

De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg de Algemene Voorwaarden op onze website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de telefoon. Prijzen geldig op 01/09/2018.