Mentions légales - TA annuels

De personenbijstand wordt gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222 3978  BBRUBEBB, verzekeringsonderneming onderworpen aan het Belgische recht en toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18. 

De bijstand aan uw voertuig wordt uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, onderneming onderworpen aan het Belgische recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0403.471.597 Brussel, CBC BE55 1910 4222 2244 CREGBEBB, FSMA nr. 011210 cA en/of door de andere automobielclubs, leden van het internationale F.I.A. netwerk.

De jaarlijkse producten voorgesteld door Touring zijn onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van klacht kan u zich wenden per post tot Touring, Klachtendienst, 44 Wetstraat, 1040 Brussel of per mail tot [email protected] Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel per fax op 02/547.59.75.

De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de algemene voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg onze algemene voorwaarden.

* Aanbod voorbehouden voor de eerste 10.000 jaarcontracten van de producten Touring Family Full en Touring Traveller Full, jaarlijkse producten onderworpen aan het Belgische recht. Aanbod niet cumuleerbaar en enkel geldig in het eerste jaar van inschrijving, vanaf 01/06/2020 tot en met 31/08/2020.