Met 1 vingerknip uw verplaatsingen organiseren via Touring

dinsdag, 13 september, 2016

In de nabije toekomst zal de manier waarop we ons verplaatsen sterk anders zijn dan vandaag. De middelen zijn er, de aanbieders ook. Het komt erop neer om deze veel beter in te zetten en beschikbaar te maken voor de weggebruiker. Al deze mobiliteitsmiddelen moeten veel meer als één globale dienst worden aangeboden: mobiliteit in 1 oogopslag ten dienste van de consument. In het buitenland* werd al succesvol geëxperimenteerd met deze oplossing voor de stijgende vraag naar verplaatsingsmogelijkheden.
Deze “Mobility as a Service (MaaS)” is het antwoord voor een vlottere, goedkopere en bereikbare mobiliteit. Daarom start Touring, samen met een aantal mobiliteitspartners, met de voorbereidingen van een proefproject in de stad Gent**.  

 

Touring maakt zijn rol als mobiliteitsreferentie concreet door van meet af aan in dit project te stappen. Het optimaliseren van het autogebruik in combinatie met tal van andere verplaatsingsmiddelen vormt de basis van deze dienstverlening. De consument moet sneller en op een eenvoudige manier toegang krijgen tot het aanbod van diensten waarmee hij of zij zelf zijn verplaatsing kan organiseren op de voor hem of haar beste manier. 

Het aanbod van deze combinatie aan diensten doet tijd sparen, garandeert vrijheid en comfort van verplaatsing en maakt het leven goedkoper, dan wel de keuze te laten aan slechts 1 transportmiddel zoals de auto, tram of bus. De manier waarop we ons vandaag verplaatsen wordt onbetaalbaar voor velen. Denk maar aan de vele verborgen kosten van het autorijden of het kopen van meerdere (openbaar) vervoerdiensten in plaats van 1 combidienst.   
 

Maas

 

MaaS helpt de gebruiker zijn of haar mobiliteit elke dag op de beste manier te organiseren. Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? De consument zal beroep kunnen doen op een op zijn of haar noden afgestemd mobiliteitspakket en dit via een simpele applicatie of platform dat met 1 vingerknip wordt bediend.
Dat garandeert de toegang tot een uitgebreid aanbod aan vervoersmiddelen uit de meest uiteenlopende sectoren zoals openbaar vervoer, fietsverhuur, taxidiensten, auto(deel)diensten en zoveel meer.  Hierop kan men dan voor korte of langere termijn inschrijven.
 

Hoe dat allemaal in de praktijk zal werken, bespreekt Touring op dit moment met een aantal partners aanbieders van mobiliteitsdiensten. De bedoeling is om een proefproject op te zetten in de stad Gent en op basis van een evaluatie het systeem op de markt te brengen.  

 

Touring gelooft dat deze methode de nieuwe verplaatsingsvorm van de toekomst wordt. De vrijheid van verplaatsen op de manier, op het tijdstip en met het middel dat men kiest, blijft hierbij fundamenteel. We zullen er altijd over waken dat geen enkel vervoermiddel wordt uitgesloten of ‘onbereikbaar’ is voor de bevolking, besluit de organisatie.

* Een voorbeeld uit de praktijk in Finland leert ons dat de proefpersoon in kwestie 561 euro per maand spendeert aan verplaatsingen. De persoon gebruikt zowel het openbaar vervoer als een eigen privéauto. Door het aanbieden van een pakket aan combidiensten als ongelimiteerd toegang tot openbaar vervoer, fietsdeelsysteem, 100km/maand taxidiensten, 8 uur per maand autodelen, 1weekend autohuur en leveringen aan huis van koopwaren en voeding, kan dat mandbedrag fel dalen.
** de bedoeling van het proefproject is het testen van een samenwerkingsmodel door het gebruik van o.a. een applicatie oplossing en een multimodaal mobiliteitsplatform. 100 testpersonen gebruiken een applicatie om hun mobiliteit te boeken ‘in real time’. Deze app is verbonden met een platform waarin het mobiliteitsbudget van de persoon is opgenomen. Het platform zal een duidelijk beeld geven van het verplaatsingsgedrag en de gebruikte mobiliteitsmiddelen. Daarna wordt de gedragswijziging van de deelnemers geëvalueerd om MaaS te kunnen implementeren. De rol van Touring als mobiliteitsorganisator wordt dan nader bepaald. Partners in het project zijn tot op vandaag General Lease (Enterprise) korte termijn verhuur van wagens, Bolides (carsharing), MaxMobiel (fietsen huren), V-Tax (taxibedrijf), De Lijn, CarAmigo, Optimile platformpartner, Securex HR Partner.

Deel dit

Perscontact
Danny Smagghe
Danny SMAGGHE

Tel: 

+32 2 233 24 78

Mob: 

+32 476 542 142

danny.smagghe@touring.be

Wetstraat 44
1040 Brussel
België

Volg ons op :