Touring : 3 op 4 Belgen vindt parkeerpolitiek chaotisch

maandag, 19 november, 2018

Brussel, 19 november 2018. Ieder jaar ziet Touring het aantal klachten en opmerkingen over parkeren en tarieven stijgen. “Vorig jaar noteerden we 944 meldingen, terwijl dit in 2016 nog ging om 822. Die weinig hoopgevende evolutie is voor een deel logisch aldus Touring, “omdat er steeds meer gemeenten en steden hun volledig gebied uitrusten met betalend parkeren en omdat onduidelijkheid nog altijd troef is in ons parkeerbeleid”. Een steekproef bij 1.000 voertuigbestuurders leert ons dat 75% het parkeerbeleid in ons land als chaotisch bestempelt, zegt Touring. “8 op de 10 vindt de aanduiding van de blauwe zone, waar de parkeerschijf verplicht is, onduidelijk”. 

 

Touring: gemeenten en steden zijn bevoegd voor het parkeerbeleid en kunnen autonoom beslissen over tarieven, criteria en signalisatie. “Dat geeft bijna vanzelf een onoverzichtelijke versnippering van tijdstippen wanneer en waar men wel en niet moet betalen en leidt in veel gevallen ook tot absurd hoge tarieven. De wetgeving blijft ter zake zeer algemeen en oppervlakkig waarbij het simpel gezegd erop neerkomt dat de lokale besturen hun tarieven kunnen bepalen op basis van de ‘dienst die ze leveren’, dus het ter beschikking stellen van een parkeerplaats”.

 

“80% vindt parkeerbeleid geldklopperij”

 

Wat leert de steekproef ons nog?

  • 73% vindt dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn in hun woonwijk. Slechts 8% vindt het aanbod zeer goed.
  • 22% vindt de markeringen die een plaats aanduiden slecht.
  • 57% zegt nog nooit een parkeerboete te hebben opgelopen.
  • 59% vindt het parkeren te duur.
  • 81% beschouwt betalend parkeren als een middel om geld op te halen voor de gemeentekas, hoewel 27% zegt dat dit een positief effect heeft op de beschikbaarheid van plaatsen.

 

Touring zegt dat het parkeerbeleid in ons land moet worden geharmoniseerd. “Het verstaanbaar en logisch maken van het parkeerbeleid en de tarieven zou voor veel meer aanvaarding zorgen, wat ook ten goede komt aan de overheden en tot minder juridische geschillen leidt. De tarieven moeten redelijk zijn: er zijn hoe langer hoe minder parkeerplaatsen en dus zijn de kosten voor de overheden ook lager om ze aan te leggen en te onderhouden. Een parkeerbeleid mag niet op zich als afzonderlijk beleid worden gezien, maar zou best integraal deel uitmaken van een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij ook aandacht gaat naar het snel en consequent en voorafgaand uitbouwen van alternatieven voor autoverplaatsingen. Tenslotte kan het hoge aantal klachten over de blauwe zone* worden opgevangen door een veel betere aanduiding en het aanbrengen van een blauwe kleur rond de betreffende parkeervakken of op de boordsteen”.

 

 

*Officieel kan men mits het gebruik van de parkeerschijf tot maximum 2 uur parkeren, tenzij de signalisatie anders aangeeft. Het reglement geldt van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 18:00, tenzij de signalisatie anders aangeeft.

Deel dit

Perscontact
Danny Smagghe
Danny SMAGGHE

Tel: 

+32 2 233 24 78

Mob: 

+32 476 542 142

[email protected]

Wetstraat 44
1040 Brussel
België

Volg ons op :