Touring: aantal betrappingen voor rijden onder invloed van drugs stijgen enorm

“10% meer inbreuken”


Brussel, 10  februari 2019. In ons land gebeurt het vaststellen van drugsmisbruik in het verkeer op basis van een checklist en een speekseltest. De politiediensten gaan het gebruik na van cannabis, speed, XTC, heroïne en cocaïne. Volgens mobiliteitsorganisatie Touring stijgt het aantal inbreuken enorm. “Wanneer we het eerste semester vergelijken van 2017 tegenover dat van 2018 zien we een toename van 10%. Voor het jaar 2017 waren er 6.891 inbreuken tegenover 7.071 in 2018. De stijgende tendens is reeds begonnen in 2011*. Drugs en rijden gaan evenmin samen als alcohol en rijden en verhoogd het risico op letselongevallen aanzienlijk”. Omdat dit een toenemend maatschappelijk probleem is, vraagt Touring meer controles en sensibiliseringscampagnes à la BOB.
 

Wie en wat? 


Touring : daar waar alcohol vooral een probleem blijkt te zijn bij oudere bestuurders, zien we het omgekeerde voor wat drugsgebruik betreft. “Meer dan 30% van de inbreuken gebeurt in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar, gevolgd door 25% in de leeftijdsgroep 25-29 jaar. 94% zijn mannen en 25% van de betrappingen gebeuren tijdens een weekendnacht**, waardoor er duidelijk een link is met het uitgaansleven. Dat drugsgebruik en autorijden gevaarlijk is, blijkt uit een onderzoek over de risicograad***. Voor alcohol wordt dat bepaald door de hoeveelheid in het bloed, voor drugs gaat het vooral om de soort. Zo is het gebruik van speed bijvoorbeeld gevaarlijker dan cocaïne”. Het gebruik van alcohol en drugs in combinatie vertegenwoordigt uiteraard een extreem verhoogd risico om zwaargewond te raken of te sterven in een verkeersongeval, aldus nog Touring. 

Wat kan er beter?


Volgens Touring komt de aangekondigde verbeterde en vooral snellere procedure voor vaststellingen niets te vroeg. Op dit moment is het nog altijd noodzakelijk om bij een positieve speekseltest een bloedanalyse te laten doen alvorens te mogen sanctioneren. “Dat is allemaal zeer omslachtig en is een enorm tijdverlies. Vanaf het voorjaar van dit jaar zou daar, op initiatief van Minister Geens verbetering in moeten komen. De politie zal voortaan gebruik kunnen maken van zogenaamde speekselcollectoren, zodat een bloedprik niet meer nodig is. Dat staal kan dan sneller worden geanalyseerd in een labo”. 
Touring vreest dat het gebruik van drugs en autorijden eerder zal toenemen in tegenstelling tot alcoholgebruik. “We denken ook dat de onderlinge sociale controle nog te beperkt is. Dat is jammer van het positieve effect van zo’n sociale controle is zeer duidelijk wanneer het om jongeren en alcohol gaat in het verkeer. Dat zou ons moeten aanzetten tot meer sensibiliseringsacties à la BOB, maar dan rond drugsmisbruik”. Mensen gaan dan wat meer nadenken over hun gedrag en in het beste geval creëert men op langere termijn een afschrikkingseffect,  besluit Touring.   

- einde persbericht -


*cijfers federale en lokale politiestatistieken verkeersinbreuken. 
**analyserapport federale politie DGR-DRI Bipol. 
***Druid 2012 www.druid-project.eu final report.