Touring: batterij fiets en step kan brand veroorzaken

“Voorzichtigheid bij het opladen is de boodschap”

Touring: Het aantal oplaadbatterijen aanwezig in huis stijgt razendsnel. “Connectiviteit en mobiliteit nopen daartoe. Smartphone, iPad, laptop, elektrische fiets of step, hoverboard en andere elektrisch aangedreven toestellen zijn bijna in alle huishoudens aanwezig. Hoewel iedereen zich bewust is van de beperkte autonomie van een batterij is het belangrijk om preventief te wijzen op een aantal gevaren. Lithium-ion batterijen zijn meer performant dan de klassieke batterijen, maar ze hebben het nadeel ontvlambaar te zijn bij oververhitting. Sedert enkele jaren stijgt het aantal gevallen van ontploffing of zelfs van brand, veroorzaakt door oververhitte batterijen, en dit niet alleen tijdens een oplaadbeurt. In de Benelux telden we dit jaar al 10 incidenten die tot een brand leidden en de Antwerpse Ziekenhuisgroep besliste begin dit jaar om het opladen te verbieden tot wanneer er een beveiligde ruimte wordt gevonden waar het laden wel kan”.

Touring legt uit: Op sociale media getuigen slachtoffers over ontploffende batterijen of batterijen die vuur vatten zowel tijdens als buiten het opladen. Technologie en innovatie zijn zeker nodig en welkom, benadrukt Touring “maar dat mag zeker niet ten koste gaan van de veiligheid. Alles heeft een prijs. Bij de keuze van een product moet men toch rekening houden met het feit dat de prijs een rol speelt in de kwaliteit en men moet er zich van verzekeren dat het conform de euronorm (CE) is. Men kan er niet naast kijken: het aantal elektrische voertuigen en dan vooral het aantal steps en fietsen in onze steden neemt sterk toe op korte termijn. Het gebruik van dergelijke voertuigen brengt dus niet alleen risico’s mee op vlak van verkeersveiligheid, ook het stockeren en opladen kan riskant zijn. De batterijen verdragen geen oververhitting. Deze kunnen ontploffen met brandgevaar tot gevolg”.

Touring vraagt aan de verkopers van elektrische steps en fietsen om de klant goed te informeren over hoe een dergelijk voertuig best te gebruiken. “Anderzijds doen potentiële kopers er goed aan om zich te vergewissen van de kwaliteit en na te denken over de mogelijkheden van stockeren en opladen. Daarom volgt men de raadgevingen van de verkopers best zo goed mogelijk op en vermijdt men bij voorkeur koopjes aan de laagste prijzen via internet. Ook de gebruiksaanwijzing is een belangrijke bron van informatie”.

Touring-tips:

  • Gebruik enkel de originele batterij en bijgeleverde kabels van het voertuig
  • Zorg ervoor dat de toestellen, batterijen en laders zich in een brandveilige, stabiele omgeving bevinden en ver van een mogelijke warmtebron (niet tegen een radiator bijvoorbeeld)
  • Men vermijdt best dat de batterij niet langer oplaadt dan nodig, om oververhitting tegen te gaan. Verwijder de kabel dus tijdig uit het stopcontact.
  • Een gehavende batterij (bijvoorbeeld op de grond gevallen en beschadigd) gebruikt men best niet langer
  • Indien men de fiets of step laat overwinteren, doet men er goed aan om de batterij om de twee of drie maand op te laden. Een gebruikte batterij verliest sowieso energie en wanneer de spanning onder een bepaalde limiet gaat, bestaat de kans dat ze niet meer op te laden valt tegen de zomermaanden.

- Einde persbericht -