Touring en FIA willen betere deal voor weggebruiker

dinsdag, 8 november, 2016

38% van Europese autotaksen gaat niet naar infrastructuur

“Van de 286 miljard euro per jaar, die de Europese lidstaten innen van autobezitters, wordt slechts 178 miljard opnieuw geïnvesteerd in de infrastructuur. De rest wordt opgesoupeerd door het algemeen budget dat niets met mobiliteit heeft te maken. Ons land doet het zo mogelijk nog minder goed. We weten dat de totale opbrengst in België van motorvoertuigen in 2015 iets meer dan 16,5 miljard bedroeg. Slechts 1,2 miljard daarvan wordt terug geïnvesteerd in onderhoud en exploitatie van het wegennet”, aldus Touring.

 

Een en ander blijkt uit een groots Europees onderzoek van de Internationale Automobielfederatie FIA, in ons land vertegenwoordigd door Touring.
“Om landen onderling te kunnen vergelijken, hebben de onderzoekers van het studiebureau CE Delft enkel rekening gehouden met de opbrengst uit brandstofaccijnzen, verkeersbelasting, inschrijvingstaksen, wegentaksen en belastingen op in verkeerstelling. Alle andere autobelastingen zoals BTW op autoverkoop, brandstof en onderdelen werden buiten beschouwing gelaten.”

Touring beweert dat, indien wel alle soorten taksen en belastingen in rekening zouden worden gebracht, het plaatje er nog dramatischer zou uitzien. “Probleem is dat niet al deze belastingen ook in alle andere lidstaten worden geïnd en dan wordt vergelijken moeilijk.”

 

wat-eigenaars-van-voertuigen-betalen

 

Europese resultaten

Voor het onderzoek werden cijfers vergeleken uit 2013, want voor heel wat landen was geen recenter cijfermateriaal voor handen. “Het is duidelijk dat voertuigbestuurders heel wat opbrengen aan de staat.
De ontvangsten zijn goed voor bijna 3% van het bruto nationaal product (bnp). Het lijkt evident dat men daarvoor veilige en goed uitgeruste wegen in ruil zou krijgen alsook afdoende maatregelen die het fileprobleem aanpakken.”
Doch niets is minder waar, oppert Touring. “Dat komt omdat slechts een deel van die opbrengst wordt gebruikt voor investeringen in de infrastructuur. De rest wordt gespendeerd aan openbaar vervoer en vooral aan andere staatszaken die niets met mobiliteit hebben te maken. Liefst 63% van de inkomsten vloeit voort uit de accijnzen op brandstof waarvan 71% wordt gedragen door chauffeurs van privéauto’s en het overige deel door bussen, trucks, bestelwagens en motorrijders.

De wanverhouding komt duidelijk naar voor wanneer we enkel de autobezitters eruit lichten: die brengen in Europa jaarlijks 206 miljard euro op, terwijl slechts 96 miljard daarvan wordt aangewend voor verkeersinfrastructuur.”

belastingen-versus-kosten-voor-infrastructuur

België

Volgens de automobielfederatie FEBIAC leverden alle voertuigbezitters in België in 2015 liefst 16,5 miljard euro op aan de overheden. “De gewesten ontvangen enkel de verkeersbelastingen, de belasting op in verkeerstelling en de opbrengst van het wegenvignet. De rest blijft in de federale kas.
De belangrijkste posten zijn 4,7 miljard accijnzen op brandstoffen, 3,6 miljard BTW op wisselstukken en 1,6 miljard verkeersbelasting. Andere taksen spruiten voort uit onder meer de verkoop van voertuigen en verzekeringen. Daar komt nog een zogenaamde solidariteitsbijdrage van 235 miljoen euro bij van de bedrijfswagens.
Men zou mogen veronderstellen dat met die 16,5 miljard toch een veilige en vlotte infrastructuur kan worden gegarandeerd, doch ongeveer 5 miljard euro wordt in het openbaar vervoer geïnjecteerd (De Lijn: 900 miljoen, TEC: 350 miljoen, MIVB: 285 miljoen en de rest naar de NMBS) en slechts 1,2 miljard gaat naar de weginfrastructuur. De rest wordt opgesoupeerd door het algemeen budget dat niets met mobiliteit en verkeer heeft te maken.

Deze wanverhouding krijg je niet uitgelegd aan die vele voertuigbestuurders die ondanks de belastingen die ze betalen, geen gebruik kunnen maken van een degelijke infrastructuur en daarnaast ook nog dagelijks uren verliezen in de file”, aldus Touring.

 

hoe-zijn-de-inkomsten-verdeeld                inkomsten-en-heffingen-per-soort-wegvervoer

 

Touring is formeel: “De gemotoriseerde weggebruiker levert overduidelijk een aanzienlijke bijdrage aan de begrotingen van de lidstaten. Veel meer dan hetgeen nodig is voor de exploitatie, renovatie en onderhoud van de weginfrastructuur. Onze wegen en de (auto)mobiliteit zijn levensnoodzakelijk voor een goed draaiende economie.

Nochtans maken de investeringen slechts voor 0,8% deel uit van het bruto binnenlands product”. Dat moet omhoog vinden de verzamelde mobiliteitsorganisaties van de FIA. “Daarom lanceren we vandaag deze campagne om ervoor te zorgen dat veel meer wordt geïnvesteerd in de infrastructuur. Wij ijveren voor een betere en eerlijkere deal voor de weggebruiker.”

Deel dit

Perscontact
Danny Smagghe
Danny SMAGGHE

Tel: 

+32 2 233 24 78

Mob: 

+32 476 542 142

danny.smagghe@touring.be

Wetstraat 44
1040 Brussel
België

Volg ons op :