Touring is voor een evenwichtige verdeling van verplaatsingsmiddelen in het Ter Kamerenbos

Mobiliteitsorganisatie Touring is voorstander van bijkomende ruimte voor fietsers en voetgangers, maar pleit ook voor het behoud van een vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Op grote verkeersassen, hoofd- en verbindingswegen moet een zekere capaciteit behouden blijven voor gemotoriseerd verkeer van Brusselaars en pendelaars.

 

Daarom is Touring gekant tegen het volledig afsluiten van bepaalde verkeersassen zoals dat het geval is in het Brusselse Ter Kamerenbos, waar er geen enkele commerciële bedrijvigheid aanwezig is. “We aanvaarden dat een groot deel van het bos wordt afgesloten voor voertuigen, maar vragen de heropening van een aantal wegen. Op die manier worden het economisch en sociale leven niet langer verlamd. Een vlotte doorstroming zal ook de luchtkwaliteit in de omliggende wijken verbeteren.”

 

Bereikbaarheid ziekenhuis

Touring wil de veiligheid van elkeen garanderen. Daarom moeten ook toegangswegen van en naar ziekenhuizen vlot bereikbaar blijven zodat hulpdiensten snel ter plaatse geraken. “Het Ter Kamerenbos is bij een volledige afsluiting als een ondoordringbare muur over meerdere kilometers lengte en brengt daardoor de bereikbaarheid van de Europaklinieken (Sint Elisabeth site in Ukkel) in gedrang. De wegen in het Ter Kamerenbos worden ook veel gebruik door vervoer voor andersvaliden en schoolbussen.

Er dient dus een evenwichtige en doordachte verdeling van de ruimte te worden nagestreefd. Niet al het gemotoriseerd vervoer kan zondermeer en radicaal vervangen worden door de fiets. Niet elke afstand kan afgelegd worden te voet. Veel weggebruikers (Brusselaars en pendelaars) kunnen geen alternatief voor de auto gebruiken. Bovendien is die auto de betere optie voor het bewaren van de sociale afstand, in vergelijking met bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Niet enkel om het ziekenhuis nabij het Ter Kamerenbos te bereiken, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer”.

 

Constructieve dialoog

Touring wil een constructieve dialoog op gang brengen en heeft tijdens een overleg met de Brusselse burgemeester verschillende voorstellen voorgelegd. “Het spitsverkeer verloopt moeizamer in de ochtend omdat de avondspits meer gespreid verloopt. Het is dus nodig om ons te concentreren op de lastige uren van 7u tot 9u30. In plaats van de Bosvoordelaan open te stellen die toegang geeft tot de Franklin Rooseveltlaan via de Braziliëstraat en verkeersopstopping op de Terhulpsesteenweg riskeert, kan voor een andere oplossing worden geopteerd”. Touring vraagt daarom om, van maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits, vanaf de Lotharingendreef de toegang voor gemotoriseerd verkeer te verzekeren naar de Groenendaallaan en de Panoramalaan, om zo op de Dianalaan te geraken. Dat laat toe om de Bosvoordelaan en de Sparrenboslaan tot aan het kruispunt met de Melkerijlaan en de Floralaan voor te behouden voor de actieve mobiliteitsmodi. Daarbij moet ook werk worden gemaakt van een betere synchronisatie van de verkeerslichten op alle assen rond en in het Ter Kamerenbos.

Verder overleg met de stad Brussel over deze voorstellen zal plaatsvinden in september met de bedoeling een en ander op het terrein te kunnen uittesten, aldus Touring. “Daarnaast zal de dialoog, vanaf volgende week, bij de start van de scholen ook worden voortgezet met de andere gemeentebesturen”. Een vlotte mobiliteit wordt bereikt dankzij een goed doorstroming voor alle weggebruikers, besluit Touring.

-einde persbericht-