Touring en FIA lanceren campagne tegen afleiding aan het stuur

Naar aanleiding van de nakende Week van de Mobiliteit, vraagt mobiliteitsorganisatie Touring verhoogde aandacht voor afleiding aan het stuur. “Dat gaat niet alleen over smartphonegebruik, maar ook over andere vormen van afleiding zoals dansen op muziek, iemand een kus geven al rijdend, lipstick opdoen, lachen naar de kinderen achterin de wagen, reiken naar een object of luide muziek spelen. Sommigen presteren het zelfs om selfies te maken terwijl ze rijden. Ook eten en drinken spelen een rol in de oplettendheid van de bestuurder”. Uit onderzoek blijkt dat chauffeurs 25 tot 30% van hun tijd afgeleid zijn in het verkeer, aldus Touring. “Er wordt aangenomen dat afleiding een rol speelt in 5 tot 25% van de ongevallen*”.

De campagne wordt georganiseerd door de FIA, de Internationale Automobielfederatie, in ons land vertegenwoordigd door Touring, en loopt in alle Europese lidstaten. Onder de slogan “het vergt slechts 2 seconden” worden met filmpjes op de websites en sociale media de voertuigbestuurders attent gemaakt op de gevaren van afleiding in het verkeer. Met slogans als “Selfies maken kan dodelijk zijn” en “Je partner kussen kan dodelijk zijn”, worden chauffeurs gewezen op een aantal gevaren van afleiding. 

 

Afleiding aan het stuur is moeilijk vast te stellen door de wetgever, zegt Touring. “De wet zegt duidelijk dat het verboden is te telefoneren tijdens het rijden, maar voor het overige staat er enkel geschreven dat de bestuurder steeds in staat moet zijn om zijn voertuig te beheren en geen andere weggebruikers in gevaar mag brengen of hinderen. Net daarom is het belangrijk om campagnes als deze te voeren.  Er wordt algemeen aangenomen, en onderzoek toont dit aan, dat het bedienen van toestellen tijdens het rijden of een bericht opstellen of lezen, de reactietijd enorm doet toenemen, dat er meer afwijkingen zijn van de gevolgde rijstrook en dat men ook plots gaat vertragen. Dat allemaal is niet alleen gevaarlijk, het hindert ook duidelijk de andere weggebruikers.

Zelfs het afspelen van luide muziek heeft een negatief effect op het rijgedrag evenals het praten met passagiers. Het niet handenvrij gebruik van de telefoon veroorzaakt zelfs ‘smartphonefiles’ doordat autobestuurders te laat vertrekken wanneer het licht op groen springt. Nog uit onderzoek van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde blijkt dat 48% van de bestuurders wel eens een sms of mail lezen tijdens het rijden. Bij ‘smartphonen’ aan het stuur is de kans op een ongeval 23 keer hoger*. In 2018 werden 98.638 boetes uitgeschreven aan mensen die betrapt werden. Dat is te weinig meent Touring en sowieso 10% minder dan voorgaande jaren**”.

“Maar we moeten de weggebruiker blijven sensibiliseren”. Touring en de FIA willen iedere verkeersdeelnemer wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheid en op de gevaren van dergelijk rijgedrag. Dat kan ook al tijdens de rijopleiding. Touring pleit ook voor systemen die, van zodra men in de wagen stapt, bepaalde functies en applicaties blokkeert. Ondertussen investeren autoconstructeurs volop in systemen die de chauffeur waarschuwen zoals bij het afwijken van een rijstrook of zelf een functie als noodremmen overnemen, maar ook deze systemen kunnen een bron van afleiding zijn.

De mobiliteitsorganisatie roept daarom de weggebruiker op om zelf zijn of haar gedrag te analyseren en bij te sturen. “Aan de overheden en politiediensten vragen we om gericht op zoek te gaan naar overtreders. We moeten minstens naar 200.000 bekeuringen per jaar. Door de controles en de pakkans te verhogen, kan er een afschrikkingseffect ontstaan. In de strijd tegen het hoge aantal verkeersslachtoffers is dat van cruciaal belang”.

- Einde persbericht -

*VIAS en SWOV Nederland
**cijfers federale en lokale politie

Verkeerscode m.b.t. niet handenvrij bellen: de onmiddellijke inning bedraagt 116 euro.