Touring : Fietsendiefstal goed voor 144 miljoen euro per jaar

« Elke dag worden er 232 fietsen gestolen »

Brussel, 8 december 2020. « In 2019 werden er officieel 30.296 fietsen gestolen. Dat aantal blijft ieder jaar ongeveer gelijk. Officieel, want er wordt slechts 35% aangegeven. We kunnen er dus van op aan dat het juiste aantal ergens rond de 85.000 ligt of gemiddeld 232 per dag.  Door het succes van de elektrische fiets stijgt ook het schadebedrag door diefstal ». In 2019 ging dat om niet minder dan afgerond 144 miljoen euro, zegt Touring die de cijfers bestudeerde*. 

Touring : Fietsen wordt hoe langer hoe meer aantrekkelijk in ons land. “Steeds meer pendelaars gebruiken de fiets, al dan niet elektrisch, voor de woon-werkverplaatsing en senioren kennen intussen ook de voordelen van de e-bike. Vorig jaar werden ongeveer 500.000 fietsen verkocht waarvan de helft al elektrisch aangedreven.

Volgens Touring is het tijd om de strijd tegen diefstal op te drijven. “Een gewone fiets kost immers al gauw gemiddeld 900 euro en een elektrische rond de 2.500 euro”. Touring vraagt aan de overheden om een anti-diefstal plan uit te werken. “Het gaat vaak om georganiseerde diefstal. De overheid zou dus kunnen zogenaamde lokfietsen gebruiken om dieven te betrappen. Dat zijn fietsen die uitgerust zijn met een opsporingssysteem. In Nederland leidt dit tot ongeveer 600 aanhoudingen per jaar en 40% minder diefstallen. Dat loont dus zeker de moeite zegt Touring. Maar daarnaast zou de overheid meer moeten investeren in veilige fietsstallingen op belangrijke knooppunten en de lokale overheden kunnen fietsers sensibiliseren om hun fiets te laten graveren”.

Ook de fietsgebruiker zelf kan wat meer aandacht besteden aan het risico van diefstal:

Als de fiets geregistreerd werd door gravering van het rijksregisternummer dan komt dit zeker van pas. Dat maakt het traceren zeker makkelijker. Best is het om ook altijd een foto van de fiets en de aankoopfactuur te bewaren, zodat de beschrijving duidelijker wordt. Dat alles om altijd aangifte te doen bij de politie in geval van diefstal. Een degelijk overzicht van het aantal diefstallen is een eerste stap in de strijd ertegen. De aangifte kan onder meer online via www.policeonweb.be.

Nog een paar tips:

  • fiets steeds vastmaken met een degelijk slot aan een vast object, ook al is het voor maar even en op een veilige plaats. Best is daarbij om het fietsframe zelf vast te maken. En nog beter is de fiets op twee plaatsen vast te hechten. Men vermijdt best dat de sloten de grond raken, want dat maakt kraken gemakkelijker. Bijstand van een fietsverkoper voor de juiste keuze van een slot is aangewezen.  
  • beter is een sleutelslot dan wel een cijferslot, er zijn immers kenners die de cijfers snel kunnen kraken.
  • stationeer de fiets zoveel mogelijk op veilige en goed verlichte plaatsen en laat geen zaken achter op de fiets die makkelijk kunnen worden meegenomen, zoals een kinderzitje of een tas.

*cijfers Federale Politie, Velofollies