Touring Mobilis: Belgen staan meer en meer in de file tijdens daluren

Brussel, 28 december 2018. De filebarometer van Touring Mobilis toonde aan dat het aantal uur file op het Belgische wegennet blijft toenemen in 2018. De stijging t.o.v. het vorige jaar is groter dan de stijging in 2017 in vergelijking met het jaar ervoor. Hierdoor neemt de verkeersdrukte ook toe op de onderliggende wegen en vooral tijdens de daluren overdag. Daardoor stijgt het aantal uren ‘korte’ structurele files. Deze evolutie is te verklaren door het feit dat de verplaatsingen meer gespreid verlopen en de mensen meer en meer beseffen dat ze voor niet-noodzakelijke verplaatsingen beter de spits mijden. Opvallend is de sterke daling van het aantal uren incidentele en dus lange files. Dat is vermoedelijk te danken aan de zachte winter en de droge maanden dit jaar.  

Onderstaande tabel illustreert hoeveel uur de totale filelengte in België boven een bepaalde waarde geregistreerd werd. Deze tabel heeft betrekking op de filelengtes doorheen de volledige dag (spits- en daluren)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100

853,7

733,6

937,1

1010,2

1269,9

1383,1

1400,4

1588,5

150

391,5

331,1

478,1

499,1

679,8

737,68

766,5

816,6

200

162,2

141,1

234,9

212,5

330,5

356,6

369,3

391,2

250

52,0

42,9

96,4

71,4

138,2

146,5

163,1

167,5

300

14,4

16,4

36,5

17,9

49,1

46,4

66,7

67,0

350

3,8

8,4

17,8

2,2

18,1

13

27,1

16,9

400

0,3

4,5

11,6

0

6,2

5,4

15,0

5,0


 

Structurele files: het aantal uren ‘korte’ files tussen de 100 en de 250 km is toegenomen. Dat gaat om files die niets met incidenten of weersomstandigheden te maken hebben.
 

Maar liefst 1588 uur of 66 volle dagen werd er een filelengte van meer dan 100 km waargenomen in ons land. Dit is 8 dagen meer dan in 2017. We zien dat het aantal uur korte files blijft stijgen, terwijl de zeer lange filelengtes gelijk blijven of zelfs afnemen.

Een van de redenen van de stagnatie van de zeer lange filelengtes is dat men er bewust voor kiest om zich buiten de spitsuren te verplaatsen. Met als resultaat dat er gedurende de daluren meer files ontstaan.

Incidentele files: De filebarometer geeft ook aan dat er in 2018 slechts 5 uur een filelengte van meer dan 400 km is waargenomen. Dit is opvallend minder dan in 2017. Deze langste files worden meestal veroorzaakt door sneeuw- of regenval. Maar omwille van een jaar zonder veel winterse buien, zijn deze files eerder beperkt gebleven in 2018.

In onderstaande tabel worden de filelengtes tijdens de daluren (10u tot 15u) weergegeven. Hieruit kunnen we concluderen dat het aantal uur dat er kortere file (50 tot 150 km) staat tijdens deze daluren sterk toegenomen is.

 

2015

2016

2017

2018

50

681.17

828.83

869.58

1041.81

75

327.08

432.53

445.55

620.72

100

157.07

205.58

205.57

320.83

125

71.22

99.77

92.62

154.30

150

29.03

49.33

45.62

56.17

175

9.82

26.43

27.02

18.78

200

3.88

14.57

15.63

5.23

250

1.78

3.45

8.38

0.08

300

1.35

0.95

8.23

0.00

350

0.63

0.10

8.07

0.00

400

0.28

0.00

7.82

0.00


 

Conclusie:

We stellen een voorlopige kentering vast, aldus Touring. We zien dat het aantal uren file in België doorheen de dag meer verspreid liggen, daar waar deze zich voordien vooral tijdens de spitsuren vertoonden. Dat heeft een keerzijde: we staan vaker ook tijdens de daluren in de file.

De relatieve stagnatie komt dus voor rekening van de structurele files tijdens de spitsuren. Volgens Touring heeft dat te maken met het feit dat verplaatsingen meer worden gespreid over de dag, doordat mensen vroeger of laten naar kantoor gaan, of nog, niet-noodzakelijke en vrijetijdsverplaatsingen uitstellen.

Tabel van de 10 zwaarste filemomenten in België in 2018

We hebben een zacht najaar achter de rug en hierdoor zijn er geen grote uitschieters qua filelengte zoals de voorbije jaren. Enkel in maart waren het barre weersomstandigheden met veel neerslag en zelfs winterse buien. Dit zorgt ervoor dat er 4 van de 10 piekmomenten in maart plaatsvonden. De grootste filelengte die in 2018 werd gemeten was op vrijdag 2 maart tijdens de avondspits. Het verkeer werd verrast door de winterse omstandigheden. Op het hoogtepunt van de verkeersproblemen stond er 590 kilometer file. De meest voorkomende reden voor zeer grote filelengtes is neerslag of winterse buien. Maar te warme temperaturen kunnen ook leiden tot grote verkeerschaos. Donderdag 19 april was de warmste 19e april ooit. Het kwik wees maar liefst 28,1 graden aan. Heel wat mensen doen dan extra verplaatsingen. Bovenop de al bestaande drukte zorgt dat voor extra verkeersdrukte zowel tijdens de ochtend- als avondspits.

Rang

datum

wanneer

km

reden

1

Vrijdag 2 maart

Avond

590

Ijzel en sneeuw

2

Maandag 22 oktober

Ochtend

437

Regenspits

3

Donderdag 31 mei

Ochtend

411

Hevige regen en onweer

4

Donderdag 22 maart

Ochtend

409

Veel regen

5

Donderdag 19 april

Ochtend

400

Warmste 19e april ooit : 28,1 graden

6

Woensdag 9 mei

Avond

391

Uittocht verlengd weekend

7

Dinsdag 13 maart

Ochtend

383

Veel regen

8

Dinsdag 20 maart

Ochtend

377

Sneeuw in Wallonië

9

Dinsdag 24 april

Ochtend

376

 

10

Maandag 12 november

Ochtend

365

 


 

Ter info:

Touring Mobilis publiceert de filelengte als het aantal kilometer snelwegen waar de snelheid lager is dan 50 kilometer per uur. De filelengte slaat op de 3000 kilometer Belgische snelwegen.

Touring Mobilis meet de snelheid van het verkeer via voertuigen die om de minuut hun positie doorsturen. Op deze manier hebben we meer dan 1 000 000 voertuigen die hun gegevens anoniem doorsturen. Hiermee hebben we informatie op alle wegen in België. Naast de snelwegen hebben we dus ook een zicht op de onderliggende wegen.

De informatie uit dit meetsysteem wordt samengevoegd met de informatie van de Touring Mobilis correspondenten en wegbeheerders om de beste verkeersinformatie van België aan te leveren aan radiostations, websites en de navigatie sector. Op dit moment gebruiken al meer dan 500 000 toestellen Touring Mobilis verkeersinformatie.

-einde persbericht-