Touring onderzoek: helft automobilisten gebruikt richtingaanwijzer niet

Brussel, 23 maart 2019. Uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat de helft van de automobilisten geen richtingaanwijzer gebruikt om van rijstrook te veranderen op de autosnelweg, en dat gemiddeld 4 op de 10 dit niet doet om een ander voertuig in te halen of een zijweg in te slaan. Dat is niet alleen zeer vervelend voor de andere weggebruikers maar ook gevaarlijk voor motorrijders, bromfietsers en fietsers, aldus de organisatie.

Touring is gaan postvatten op een aantal bruggen over de autosnelwegen E40, E17, E411 en de Brusselse ring. Op een tijdspanne van vijftien minuten werden alle voertuigen geteld die van rijstrook wisselden. Daarnaast werden twintig kruispunten en afslagstroken gecheckt in Antwerpen, Gent, Groot-Bijgaarden, Hasselt, Oostende, Brussel, Namen, Eghezée, Charleroi, Luik en Bergen. Telkens werden honderd voertuigen geteld die al dan niet zonder richtingaanwijzer een straat insloegen of de oprit van een auto(snel)weg namen.

Vaststellingen

De waarnemingen zijn ontnuchterend, aldus Touring. “We hebben bij wijze van steekproef ook een aantal chauffeurs gevolgd en blijkbaar zijn er die pertinent hun richtingaanwijzer niet gebruiken en dit in verschillende omstandigheden. De meest frappante gevallen doen zich voor aan de opritten van autosnelwegen, vooral wanneer men weinig of niet moet afremmen alvorens de oprit links of rechts op te rijden. Maar ook aan gewone en overzichtelijke kruispunten waar men makkelijk naar links en rechts kan inslaan laten nogal wat chauffeurs de richtingaanwijzer uit”.

Waarom

Volgens Touring zijn er mensen die gewoon nonchalant zijn; andere zijn dan weer verstrooid, aan het bellen in de wagen, of vinden het waarschijnlijk niet zo’n zware fout*. Daarnaast zijn er ook waarschijnlijk die het verkeersreglement gewoon niet kennen, aldus Touring.

“Maar dit fenomeen is in geen geval goed te praten omdat het gewoon niet ten goede komt aan de verkeersveiligheid. Automobilisten die afdraaien zonder richtingaanwijzer te gebruiken blijken een van de belangrijkste bronnen van ergernis te zijn voor de andere weggebruikers”.

 

Touring begrijpt wel dat dergelijke overtredingen niet vaak worden beboet door de verkeerspolitie, maar omdat het een belangrijk punt van ergernis is, zou de politie er toch meer aandacht voor moeten hebben. Touring dringt daarbij vooral aan op gepaste sensibiliseringscampagnes zoals dit langs de autowegen in Nederland gebeurt met grote borden die de bestuurders oproepen tot het correct gebruik van de richtingaanwijzers en oproepen tot respect van de ene groep weggebruikers tot de andere.

-einde persbericht-

*De wet

Het gebruik van de richtingaanwijzer is in al deze gevallen verplicht en staat zeer duidelijk omschreven in artikel 13 (manoeuvres), 16 (inhalen) en 19 (richtingsverandering) van de wegcode. Het niet naleven ervan is een overtreding van de 1ste graad (58 euro en tot 2.000 euro in geval van gerechtsprocedure).