Touring: voetgangersslachtoffers: België scoort derde slechtste van West-Europa

“In 2017 vielen er in ons land 4.034 doden en gewonden bij voetgangers in het verkeer. Dat zijn er 248 meer dan vijf jaar geleden. Daarmee plaatst ons land zich als derde slechtste na Portugal en Italië van alle West-Europese landen. In 2017 stierven 95 voetgangers op onze wegen. Het jaar daarvoor in 2016 waren er dat met 78 beduidend minder. Het aantal dodelijke slachtoffers onder voetgangers maakt 16% van het totaal aantal verkeersdoden uit.  Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring die de cijfers* analyseerde. “Het is belangrijk om deze doelgroep specifiek te benaderen met een reeks maatregelen en sensibiliseringscampagnes.”

“We zijn allemaal voetganger in het verkeer." Het is onze eerste verplaatsingsmethode voor de fiets, de trein of de auto. Zwakke weggebruikers moeten beter worden beschermd. Het stappen moet worden gestimuleerd voor korte afstanden, zeker in de stad. We willen alle weggebruikers op de gevaren wijzen die voetgangers lopen en benadrukken het wederzijds respect dat veel beter moet. Maatregelen dienen gericht te zijn op drie elementen: de weggebruiker, de voertuigen en de weginfrastructuur. Minder ongevallen en slachtoffers kunnen we alleen maar bekomen door te ijveren voor 5-sterren weggebruikers, 5-sterren voertuigen en 5-sterren wegen.

Weggebruikers:

                                               

Voertuigbestuurders:

 • Uitkijken, vooral bij donker weer. De meeste voetganger slachtoffers vallen bij duisternis.

 • Laat je niet afleiden door de elektronische apparatuur in de auto of gewoon door een gesprek met een medepassagier

 • Snelheid minderen in de buurt van oversteekplaatsen en scholen

 • Voetgangers hebben altijd voorrang op een oversteekplaats

 • Toon hoffelijkheid tegenover de voetganger: misschien zorgt hij er wel voor dat er een auto minder in jouw file staat.

Voetgangers:

 • Draag liefst niet te veel donkere kledij, vooral bij duisternis, zorg dat je gezien wordt

 • Respecteer de verkeerslichten

 • Laat je niet afleiden door gsm of mp3 speler

Voertuigen

Dankzij de crashtests van de Internationale Automobielfederatie FIA investeren autoconstructeurs volop in systemen die de voetganger (en de fietser) meer bescherming bieden bij een impact. Zo worden de harde structuren onder motorkap en bumper afgeschermd met zacht materiaal en worden auto’s hoe langer hoe meer uitgerust met elektronische systemen die bijvoorbeeld de motorkap doen omhoog gaan of de auto doen noodremmen wanneer een voetganger wordt gedetecteerd. We moeten de autobouwers verder stimuleren om daarin te blijven investeren.

Infrastructuur

De toestand van veel voetpaden en oversteekplaatsen is ronduit schrijnend. Op tal van plaatsen in binnensteden zijn de oversteekplaatsen nauwelijks zichtbaar door de versleten verf en de voetpaden zitten, net zoals vele wegen, vol met putten en bulten. Om het te voet gaan te stimuleren moeten we ook zorgen voor een aantrekkelijk parcours zonder hindernissen en veilig afgescheiden van de rijweg. We vragen aan de betrokken overheden en vooral aan de nieuwe lokale besturen hierop in te zetten.

Touring-tips voor de aanleg van een oversteekplaats:

 • zorg voor goede zichtbaarheid en interactie tussen voetgangers en autobestuurders

 • zorg ervoor dat er geen hinderlijke obstakels staan in de buurt van een zebrapad

 • zorg voor een logische en aanvaardbare wachttijd voor ALLE type weggebruikers

 • laat voertuigen stoppen vijf meter voor de oversteekplaats

 • voorzie een middenberm bij brede oversteekplaatsen

 • breng duidelijke reflecterende markeringen en bijkomende verlichting aan en onderhoud deze

 • hou bij de inrichting rekening met minder mobiele mensen of mensen met een visuele beperking.

*cijfers FOD Economie StatBel

**cijfers Europese Commissie

Deel deze inhoud