Touring vraagt om parkeren in dubbele file strenger aan te pakken

donderdag, 27 april, 2017

Parkeren in dubbele file door leveranciers en privéauto’s wordt een steeds groter wordende kopzorg in onze steden en woonkernen. Nochtans blijkt dat dit steeds minder wordt verbaliseerd. Het aantal boetes voor stilstaan en parkeren is gedaald van 631.986 in 2014 naar 523.994 in 2015 (meest recente cijfers*).
Mobiliteitsorganisatie Touring vindt dit geen goede evolutie. “Tests op een aantal wegen tonen immers aan dat voertuigen die een rijstrook innemen om te parkeren in dubbele file er de wachttijd voor het doorgaand verkeer gemiddeld doet verdubbelen. Bovendien komt de verkeersveiligheid in het gedrang door de manoeuvres die weggebruikers moeten doen om het stilstaand voertuig voorbij te steken. Ook voor fietsers is dat gevaarlijk”.

Nog volgens Touring is de oorzaak enerzijds de vermindering van het aantal bovengrondse parkeerplaatsen en anderzijds een chronisch tekort aan plaatsen voor laden en lossen. “Daarom moeten voertuigen die onwettig een laad-en los-zone innemen veel consequenter worden beboet”. 

 

“Aantal vaststellingen daalt plots met 20%”

 

Touring heeft begrip voor leveranciers en beroepschauffeurs want “zij zijn in de eerste plaats slachtoffer van een ondoordacht parkeerbeleid van de laatste jaren en zien hun voorbehouden plaatsen steeds vaker ingenomen door andere voertuigen”.
Maar ieder voertuig dat in zogenaamd tweede file staat of onwettig een leveranciersplaats inneemt moet worden aangepakt zegt Touring. “Uiteraard is het probleem niet overal even belangrijk. Op plaatsen waar veel winkels of bedrijven langs een brede weg liggen wagen de meesten zich aan een dergelijke overtreding, in de overtuiging dat het doorgaand verkeer nog wel genoeg ruimte heeft**”.

Niets is minder waar, zegt Touring “want zelfs bij een korte stop van een paar minuten veroorzaakt men op veel plaatsen een zodanige vertraging door dat men pas na 2 of 3 cycli voorbij het volgende verkeerslicht geraakt. In plaats van maar 1 roodfase van gemiddeld 30 seconden te moeten wachten, worden er dat bij 2 fases al 60.
Dat komt omdat chauffeurs gedwongen worden uit te wijken en er daardoor files ontstaan. Maar er is nog meer. Door de manoeuvres die mensen moeten uitvoeren omdat ze van rijstrook moeten veranderen,  of een bus-of trambaan moeten oprijden om voorbij te kunnen en voor het invoegen nadien, creëert men ook gevaarlijke situaties, niet in het minst voor fietsers die eveneens moeten uitwijken”.

 

Touring vindt dat elk dubbel parkeren moet worden tegengegaan met doorgedreven controle. De organisatie vraagt dat men ook stopt met het lukraak verwijderen van parkeerplaatsen, dat men het aantal plaatsen voor laden en lossen uitbreidt en rekening houdt met leveranciersplaatsen bij de herinrichting van wegen, het aanleggen van een busbaan en de verkeerssituatie op de plek zelf. Het is tenslotte aangewezen om de leveranciersplaatsen flexibel in te zetten, zodat er buiten de leveringsuren andere voertuigen gebruik van kunnen maken”.

 

-Einde persbericht-

 

Wegcode:

dubbel parkeren is verboden door artikel 23 van de wegcode. Het gaat om een overtreding van de eerste graad met 55 euro boete aan onmiddellijke inning. Maar als op de rijbaan een ruimte van minder dan 3 meter breed wordt vrijgelaten, of nog als het parkeren als "onnodig hinderend" wordt gekwalificeerd, dan is het een overtreding van de 2de graad die 110 Euro kost.

 

*cijfers politiediensten

 

**Enkele voorbeelden van probleemwegen

 • Turnhoutsebaan Antwerpen
 • Bredabaan Antwerpen
 • Carnotstraat Antwerpen
 • Brusselsesteenweg Asse-Zellik
 • Koninklijke baan Kustlijn
 • Bevrijdingslaan Gent
 • Dampoortstraat Gent
 • Steendam Gent
 • Ninoofsesteenweg Brussel
 • Anspachlaan en Lemmonierlaan Brussel
 • Guldenvlieslaan Brussel
 • Barastraat Brussel
 • Bergstraat Brussel
 • Keizer Karellaan Ganshoren
 • Louizalaan Elsene
 • Waterloosesteenweg Brussel

Deel dit

Perscontact
Danny Smagghe
Danny SMAGGHE

Tel: 

+32 2 233 24 78

Mob: 

+32 476 542 142

[email protected]

Wetstraat 44
1040 Brussel
België

Volg ons op :