Verbod op verbrandingsmotoren in steden met lage-emissiezone

Touring: Wie leert onze Vlaamse en Brusselse regeringen rekenen?

Brussel, 19 december 2022. Vanaf 2030 komt geen dieselwagen Brussel nog binnen. Een jaar later, vanaf 2031, ook Gent en Antwerpen niet. Vanaf 2035 is elke benzinewagen hetzelfde lot beschoren, ook wanneer die hybride of stekkerhybride is. Dat betekent dat iedereen die recent een nieuwe auto met verbrandingsmotor heeft gekocht of die in de komende jaren nog zal kopen, geen normale gebruiksduur zal hebben van zijn investering. Voor Touring is deze ‘geprogrammeerde veroudering’ die onze overheden instellen totaal onaanvaardbaar: zowel economisch als ecologisch is het inkorten van de nuttige gebruiksduur van een auto nonsens. “Zeker wanneer het geboden alternatief voor velen financieel niet haalbaar is. Wie leert deze regering rekenen op een moment dat de burger dat meer dan ooit moet doen”?

Touring: Een auto die in België naar een erkend recyclagecentrum gaat, is gemiddeld meer dan 17 jaar oud. “Die 17 jaar is dus de nuttige levensduur die je van een auto mag verwachten. Dat auto’s lang meegaan, is een goeie zaak, zowel economisch als ecologisch. Zeker omdat die auto een serieuze financiële kost betekent en het maak- en recyclageproces ook grondstoffen of energie kost”.

Als je vandaag een nieuwe auto koopt, dan zou die auto gemiddeld tot 2040 rondrijden op onze wegen, aldus Touring. “Koop je vandaag een nieuwe dieselwagen van de nieuwste generatie en moet je daarmee in Brussel, Gent of Antwerpen zijn, dan kan je dat echter geen 17 jaar lang doen maar slechts 7 of 8 jaar. Koop je een auto met benzinemotor (ook hybride of stekkerhybride), dan wordt je auto na 12 jaar onbruikbaar in de lage-emissiezone. De ingekorte gebruiksduur die we schetsten, geldt voor wie vandaag een nieuwe auto koopt. Voor wie dat in de nabije of verdere toekomst doet, wordt de periode nog korter”.

“De Brusselse en Vlaamse regeringen willen met deze maatregel van de elektrische auto versneld de standaard maken”. Een nobel doel, zegt Touring. Zij vergeten echter dat vandaag amper 4 op de 100 nieuwe auto’s die door particulieren worden aangeschaft elektrisch zijn. Rekenen we de tweedehandswagens mee, dan is het minder dan 2 op 100. Het duurt met andere woorden nog vele jaren voor elke autokoper een elektrische auto koopt. Over 2, 5, ja zelfs over 10 jaar zullen er nog steeds veel autokopers node de keuze moeten maken voor een auto met verbrandingsmotor. Precies aan die financieel zwakkere automobilist ontneemt de regering de mogelijkheid om zijn auto te gebruiken in belangrijke economische en culturele gebieden van ons land”. Dat is voor Touring volstrekt onaanvaardbaar, te meer omdat iedereen getroffen wordt: wie het niet kan betalen, de senior in de stad voor wie zijn autootje de enige mobiliteitsoptie is, de jonge werknemer die over eigen mobiliteit moet beschikken, de consument die sporadisch van een avondje cultuur of ontspanning in de stad komt genieten”.

Touring: Dat niet vandaag, niet morgen, zelfs niet over een paar jaar iedereen op elektrisch rijden overstapt, heeft in de eerste plaats te maken  met de hoge kostprijs van nieuwe elektrische auto’s en het zeer kleine aanbod in tweedehandse elektrische auto’s (die op hun beurt niet voor iedereen betaalbaar zijn). “Zeker nu de koopkracht onder zware druk staat, de energieprijzen hoog zijn en zelfs de energiebevoorrading veel vragen en onzekerheden oproept, zou de regering enige realiteitszin aan de dag mogen leggen”.