Privéleven

Touring hecht steeds en in alle omstandigheden veel belang aan uw bescherming. Voor onze websites betekent dit dat uw persoonsgegevens beschermd zijn, zowel tijdens het verzamelen als het beheren van deze gegevens.

Het onderhavige beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens beschrijft op welke manier de gegevens worden gebruikt en over welke rechten u beschikt om tot deze gegevens toegang te krijgen of ze eventueel te verbeteren.

Inleiding:

Wanneer u de websites van Touring gebruikt, verzamelt en beheert Touring persoonsgegevens die op u betrekking hebben. In dat geval treedt Touring op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Het kan gaan om:

  • gegevens van het internetverkeer (IP-adres, browsertype, tijdstip van het bezoek, oorspronkelijke website, geraadpleegde inhoud, ...);
  • formuliergegevens (bestellingen, deelname aan enquêtes of wedstrijden);
  • gegevens van de elektronische post (e-mailadres, Instant Messaging-adressen, ...).

Inzake de verwerking van deze gegevens werd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een aangifte gedaan.

De verzamelde gegevens worden maximaal 5 jaar bijgehouden vanaf het laatste contact dat wij met u hebben gehad.

Alle inlichtingen met betrekking tot het onderhavige beleid kunnen worden opgevraagd bij:

Touring 
Wetstraat 44 
1040 Brussel

Gebruik van de persoonsgegevens die Touring heeft verzameld

Bij het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens leeft Touring alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na. Om u optimaal te informeren en u diensten op maat te bieden, worden uw gegevens gedeeld met bedrijven van de Touring –groep (Koninklijke Belgische Touring Club vzw, Touring nv, ATV nv), tenzij u zich daartegen verzet.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen deze gegevens in geen geval aan derden worden meegedeeld. Touring heeft het oogmerk om de verzamelde gegevens onder andere te gebruiken om:

  • de diensten te leveren die de onderneming verkoopt (bijstandscontracten beheren bijvoorbeeld);
  • nieuwe producten of nieuwe diensten te promoten;
  • marktstudies uit te voeren;
  • de toegankelijkheid van zijn websites te verbeteren.

Het gebruik van cookies

De websites van Touring gebruiken cookies om de toegankelijkheid tot en het gebruik van zijn websites te verbeteren. Cookies zijn kleine, onschadelijke gegevensbestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, zodat onze websites u herkennen en zodat de inhoud van de website en onze e-mails aan uw voorkeuren kunnen worden aangepast (bijvoorbeeld om te vermijden dat u bij elk bezoek opnieuw een taalkeuze zou moeten maken).

Als u niet wilt dat onze websites cookies op de harde schijf van uw computer plaatsen, kunt u de instellingen van uw computer wijzigen. In dat geval zou het kunnen dat bepaalde onderdelen van onze websites minder gemakkelijk toegankelijk worden.

Beveiliging

Touring neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben vertrouwelijk blijft.

De uitwisseling van gegevens die financiële informatie bevatten (uw kredietkaartnummer bijvoorbeeld) verloopt via een beveiligd kanaal dat gebruik maakt van versleutelingsmechanismen. Deze mechanismen steunen op een certificaat dat een internationaal erkende organisatie aan Touring heeft toegekend (het certificaat bekijken). 
Uw rechten 
U kunt steeds en volledig gratis:

  • de persoonsgegevens opvragen die Touring over u bewaart;
  • de rechtzetting van foute gegevens of het wissen van gegevens verkrijgen;
  • verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden.

U kunt deze rechten uitoefenen door een gewone brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar dit adres:

Touring 
Wetstraat 44 
1040 Brussel