No Stop Full

Een verzekeringsproduct van AG

Jaarlijkse annulatieverzekering met bagageverzekering

Terugbetaling van reiskosten en verloren vakantiedagen tot € 2.500 per persoon en € 12.500 per reis, zonder franchise
In geval van ziekte, overlijden van een naaste, tweede zit, ontslag, een nieuw arbeidscontract, …
Je bagage verzekerd tot €1.500 per persoon
Reizen van minder dan € 150 voor een individuele persoon of van € 250 voor een familie.
Verblijven in België van minder dan 3 opeenvolgende overnachtingen (behalve indien duurder dan € 500)
Zakenreizen
Wil je jouw hele gezin verzekeren?

legal text above CTA NL No Stop Full

Klantenvoordeel: 10% korting

Bezit je al een Touring-product? Goed nieuws, dan krijg je 10% korting op je No Stop Full annulatieverzekering. En dat, elk jaar opnieuw, zolang je over een ander jaarlijks product beschikt. Neem contact op met onze klantendienst op het nummer +32 2 286 34 45 om je verzekering af te sluiten en jouw korting te activeren.

Wil je jouw verzekeringsplafond verhogen tot max. 10.000 € per persoon of 30.000 € per reis (mits toeslag) ? Contacteer ons op +32 2 286 34 45.

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

Bij de aankoop van een Touring product word je automatisch en zonder bijkomende kosten een aangesloten lid van de Vzw. Koninklijke Belgische Touring Club (hierna “KBTC”). Bij de opzeg van je Touring product eindigt automatisch ook je lidmaatschap van KBTC. Je lidmaatschap van KBTC wordt voor het overige beheerd door de statuten van de vereniging. Artikel 17 van de statuten bevat een opsomming van de rechten van aangesloten leden (Statuten KBTC). Indien je een Touring product aankoopt, zullen een beperkt aantal van je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres) worden bezorgd aan KBTC die deze persoonsgegevens vervolgens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in het kader van je lidmaatschap van KBTC overeenkomstig de Privacyverklaring van KBTC.

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

€ 172/jaar
Waarborgen en beperkingen van deze formule
Wat is No Stop Full?

No Stop Full is een annulatieverzekering met bagageverzekering, reiscompensatie en vluchtverzekering.

 • Annulatieverzekering: je krijgt tot €2.500/persoon of €12.500/reis terugbetaald als je je reis moet annuleren of vroeger moet terugkeren (zonder franchise). Wil je jouw verzekeringsplafond verhogen tot max. 10.000 € per persoon of 30.000 € per reis (mits toeslag) ? Contacteer ons op +32 2 286 34 45.
 • Bagegeverzekering: je krijgt tot €1.500 als je bagage gestolen is of verloren gaat tijdens het vervoer door een luchtvaartmaatschappij (zonder franchise).
 • FlyZen vluchtverzekering: compensatie tot €600 voor alle vluchten in, naar en vanaf Europa, als je vlucht vertraging had, geschrapt werd, als je niet aan boord kon gaan of als je zitplaats een klasse verlaagd werd.

No Stop Full is een jaarlijkse formule zonder franchise.

Wanneer kan ik op Touring rekenen?

 • Voor de annulatieverzekering:
  • Jij of je partner of familielid tot in de 2de graad worden ziek of overlijden.
  • Je krijgt je ontslag of tekent een nieuw arbeidscontract.
  • Er is grote materiële schade aan je woning.
  • (Vervroegde) zwangerschap of complicaties
  • Overgangsexamen of tweede zit
  • ... 
 • Voor de bagageverzekering: je bagage is gestolen, vernietigd of ging verloren tijdens het vervoer door een luchtvaartmaatschappij.

Zie de uitgebreide lijst in de infofiche.

Waar kan ik op Touring rekenen?

 • De waarborgen annulering, wijziging en reiscompensatie bij vervroegde terugkeer gelden in de hele wereld.
 • De waarborg bagage geldt wereldwijd, buiten je woonplaats.

Wie kan op Touring rekenen?

 • Iedereen die in de polis vermeld staat en dezelfde domicilie deelt/ onder hetzelfde dak woont.

Op welke service kan ik nog rekenen?

 • Onze Nederlandstalige bijstandscentrale staat 24u/7 voor je klaar.
 • Je beheert je contract makkelijk online met MyTouring

Hoe krijg ik mijn klantenkorting van 10%?

 • Je krijgt 10% korting op No Stop Full zolang je een ander jaarlijks Touring-product bezit. Hoe? Bel onze klantendienst op het nummer +32 2 286 34 45 om je No Stop Full verzekering af te sluiten. Zij verrekenen jouw korting.

Wat zijn uitsluitingen van deze verzekering?

 • De reizen waarvan de vertrekdatum minder dan 30 dagen is voor het afsluiten van het verzekeringscontract tenzij reis geboekt en contract afgesloten op dezelfde dag.
 • Iedere gebeurtenis die gekend was op het moment van de ondertekening van de verzekering of op het moment van de reservering van de reis
 • De reizen of vakanties die rechtstreeks van particulier tot particulier werden geboekt
 • Reizen van minder dan € 150 voor een individuele persoon of van € 250 voor een familie.
 • Verblijven in België van minder dan 3 opeenvolgende overnachtingen (behalve indien duurder dan € 500)
 • Zakenreizen
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen