Vertrouw op Touring Verzekeringen!

Op zoek naar een autoverzekering?

Detail

Voor wie:

 • Je bent binnenkort de trotse eigenaar van je eerste auto en je bent op zoek naar een betrouwbare autoverzekering.
 • Je zoekt een verzekeringsformule met een meer uitgebreide dekking of die voordeliger is en die nauw aansluit bij jouw situatie.

 

Sterke punten van je autoverzekering bij Touring Verkeringen nv:

 • Adviseurs die 24 uur op 24 bereikbaar zijn.
 • Gratis bijstand bij ongeval.

 

Duur van het contract

De duur van je contract is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan 1 jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag van de premie wordt het contract stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, tenzij de verzekerde of de verzekeraar het heeft opgezegd per aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs, ten minste 3 maanden en 1 dag vóór de jaarlijkse vervaldag.

 

Dekking

De wettelijk verplichte BA Autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt jouw verantwoordelijkheid en vergoedt de schade aan derden wanneer jij in fout bent, in België en in de landen die op je verzekeringsbewijs (groene kaart) vermeld staan.

Jouw BA dekking bij Touring Verzekeringen omvat eveneens gratis bijstand, indien je auto geïmmobiliseerd is door een ongeval.

 

Voor meer informatie over de autoverzekering van Touring Verzekeringen nodigen wij je uit de algemene voorwaarden en precontractuele informatie te raadplegen. Hier vind je de omvang van de geboden garanties, maar ook hun beperkingen en eventuele uitsluitingen. We raden je aan deze informatie te lezen alvorens je contract te onderschrijven. Dit om je kennis uit te breiden in het kader van de contractuele relatie die je, als verzekeringnemer, met de maatschappij Touring Verzekeringen nv hebt of overweegt te hebben.

 

Algemene uitsluitingen

 • De BA vergoedt geen lichamelijke letsels opgelopen door de bestuurder. Deze worden gedekt door de bestuurdersverzekering (optie).
 • De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt ook niet de schade aan het verzekerde voertuig. Die kosten vallen onder de omniumverzekering (optie).
 • Bovendien wordt schade die voortvloeit uit deelname aan koersen of snelheidswedstrijden niet vergoed.
 • De vergoeding van de BA-waarborg van Touring Verzekeringen nv is onbeperkt voor schade veroorzaakt door lichamelijke letsels en beperkt tot 111 miljoen euro voor materiële schade.
 • Conform de algemene voorwaarden wordt een franchise toegepast voor de dekking van glasschade, tenzij de herstelling wordt uitgevoerd in een erkend bedrijf. Op dezelfde manier kan, volgens de bijzondere voorwaarden, een franchise van toepassing zijn in geval van materiële schade.
 • Bij de bestuurdersverzekering is de tegemoetkoming in geval van lichamelijke letsels beperkt tot 500.000 euro.
 • De rechtsbijstandverzekeringswaarborg is beperkt tot 25.000 € per schadegeval.

 

Belangstelling

Maak nu gratis en vrijblijvend een simulatie online en ontvang jouw verzekeringsvoorstel.

 

Legale vermelding