Pechverhelping in België voor meerdere voertuigen

Een verzekeringsproduct van AG

Touring Move On België

Pechverhelping en takeling 24u/7, overal in België, en zelfs tot 100 km buiten de grenzen.
Bijstand voor al je voertuigen: auto, motor, fiets, step… al dan niet elektrisch.
Dankzij onze terug-naar-huisdienst of vervangwagen geraak je altijd op je bestemming.
Taxi’s en andere voertuigen voor betalend personenvervoer
Voertuigen die al in een garage of werkplaats staan
Oldtimers
Voor jou of voor je hele gezin?
Kies voor een individuele verzekering of verzeker al je gezinsleden om gerust op weg te gaan.
Vertrek gerust naar het buitenland
Reis je door het jaar soms ook naar andere landen? Combineer dan pechverhelping in België met bijstand in het buitenland en krijg tot wel €48 korting, elk jaar opnieuw.

legal text above CTA NL

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

 • Algemene voorwaarden
 • IPID fiche
 • Voorwaarden verkoop op afstand
€ 15,17/maand of
€ 182/jaar
Touring Move On België

Wat is verzekerd?

 • 24u/7 bijstand bij pech, batterijproblemen, ongeval, bandenproblemen, verkeerde brandstof, diefstal, vandalisme, verlies van sleutels, … 
 • Voor de individuele formule kan je een vervangwagen krijgen tot 5 dagen/jaar in België en voor de familie formule tot 8 dagen/jaar. 

Wat is niet verzekerd?

 • Elke gebeurtenis die al gekend is voor het afsluiten van het contract
 • Taxi’s en oldtimers

Waar kan je op pechverhelping rekenen?

Overal in België (ook bij je thuis) en tot 100 km buiten de grenzen.

Wie is verzekerd?

Met Move On België kies je voor pechverhelping voor jezelf of voor jou en je familie voor meerdere voertuigen:

 • De personen aangegeven bij intekening zijn verzekerd.
 • De passagiers aan boord van je voertuig zijn verzekerd, als jij de bestuurder bent.
 • Als je passagier bent, dan gelden de waarborgen enkel voor jou. Je hoeft dus niet noodzakelijk eigenaar of bestuurder van het voertuig te zijn. 

Welke voertuigen zijn verzekerd?

 • Wagens: personenwagen, motorfiets > 50 cc, bestelwagen, minibus en mobilhome met een maximaal toegelaten gewicht van 3,5 ton en een maximale lengte van 7 meter.
 • Caravans en aanhangwagens: De caravan of aanhangwagen die door het verzekerde voertuig getrokken wordt op het ogenblik van het incident. Het gewicht inclusief lading mag niet meer dan 1,5 ton bedragen.
 • Fietsen: Fiets, éénwieler, tweewieler, driewieler, bakfiets, tandem, ligfiets, elektrische fiets, vouwfiets, motorfiets < 50 cc, bromfiets < 50 cc, scooter < 50 cc. Alle voertuigen met één of meerdere wielen die bestemd zijn om je te verplaatsen worden eveneens als fiets beschouwd (bijvoorbeeld een step). Ze zijn al dan niet aangedreven door een eigen motor, op voorwaarde dat de maximumsnelheid 45km/u bedraagt.


Vanaf wanneer ben je verzekerd?

 • Het contract start op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de eerste premie betaald werd en er rekening werd gehouden met eventuele wachttijden voorzien in de algemene voorwaarden.
 • Voor de waarborgen 'Uitgebreide sleping' en 'Vervangwagen' is er in België een wachttijd van 10 dagen.

 

Voor de optie Move On Buitenland…

Wat is verzekerd?

 • Pechverhelping 24u/7 in de landen van de Europese Unie alsook in Albanië, Andorra, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Guernsey, Aland-eilanden, het eiland Man, IJsland, Jersey, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Macedonië, Moldavië, Monaco, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, San Marino, Servië, Zwitserland, Oekraïne en Vaticaanstad.
 • Repatriëring van je wagen naar België en een vervangwagen tot 15 dagen/jaar

Wat is niet verzekerd?

 • Je bent niet verzekerd in België en op de Canarische Eilanden en Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla op Afrikaans grondgebied, in Turkije en op het Franse grondgebied buiten Frankrijk zelf.
 • Kosten van wisselstukken

 

Voor de optie Reisverzekering…

Wat is verzekerd?

 • Ziekte of ongeval op reis: al je medische kosten en repatriëring worden onbeperkt terugbetaald, zonder franchise.
 • Nazorg in België: kosten in België die voortvloeien uit je ziekte of ongeval in het buitenland worden vergoed tot €6.000.
   

Wat is niet verzekerd?

 • Hospitalisaties en operaties in het buitenland die al voorzien waren voor vertrek.
 • Behandelingen die niet door het RIZIV erkend zijn.

Wist je dat…

 • We je in 75% van de gevallen binnen het uur weer op weg helpen (Bron: Touring interne statistiek, Road Side Repair Rate B2C, 2022).
 • Meer dan 9 op de 10 klanten tevreden tot zeer tevreden zijn (Bron: Touring tevredensheidsenquête na interventie, september 2022).

 

Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen