Verzekering + bijstand Touring Bike

De omnium bike verzekering : bijstand en verzekering gecombineerd

 • Dekking van jouw fiets tegen diefstal en materiële schade
 • Interventie bij je thuis
 • Terugbetaling van medische kosten (maximum 6.500€)

Vanaf €90.00

Wat dekt de Touring Bike verzekering ?

Verzekering tegen Diefstal en Materiële schade

 • dekking voor een val, botsing, tijdens laden/lossen
 • dekking voor vandalisme, poging tot diefstal, diefstal
 • dekking van de toebehoren
 • dekking voor 100% van de waarde van de fiets gedurende het 1e jaar
 • schade veroorzaakt door slijtage of door een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud
 • dekking voor een fiets meer dan 2 jaar na de aankoop
 • fietsdiefstal indien niet bevestigd met een ART 2 gecertificeerd fietsslot 


Bijstand en transport
 

 • in het geval van een ongeval, panne (ook een lekke band)
 • terugbetaling van medische kosten (maximum 6.500€)
 • voor jou en de fiets
 • overal in België, zelfs bij je thuis
 • transport naar de hersteller of naar huis
 • het hoofdtrauma dat het gevolg is van het niet dragen van een veiligheidshelm
 • fiets die bestemd is voor bezoldigd personenvervoer


Voorbeelden van tarieven
 

Aankoopprjis van de fiets Jaarlijkse premie vanaf
1.000€ 90€
1.500€ 98€
2.000€ 121€
2.500€ 128€
5.000€ 208€
10.000€ 385€

 

Of bel ons: 02/286.31.02

Legale vermelding

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er bij schadegeval of diefstal?  

Bij diefstal of vandalisme moet de verzekerde binnen de 24 uur na de vaststelling van de feiten aangifte doen bij de bevoegde gerechtelijke of politie-instanties en binnen dezelfde termijn aangifte doen bij Touring. Het nummer van het procesverbaal moet binnen de 8 dagen na de feiten aan Touring ([email protected] of 02/233.26.74) worden meegedeeld.

De verzekerde moet aan de verzekeraar eveneens de volgende documenten bezorgen:

 • een kopie van de aankoopfactuur van de diefstalbeveiliging die voor de datum van het schadegeval gekocht werd
 • het bewijs van de inbraak als dat gevraagd wordt om van de waarborg te genieten.

De verzekerde moet bovendien het volgende ter beschikking van de expert houden:

 • desgevallend alle sleutels van de diefstalbeveiliging
 • voor elektrische fietsen, de lader en de sleutels van de accu.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Je geniet de bijstand gekoppeld aan jouw Touring Bike overal in België en zelfs bij je thuis. De waarborgen diefstal en materiële schade zijn wereldwijd van toepassing!

Wat is de duur van mijn verzekeringscontract?

Jouw contract heeft een looptijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Behalve als je het contract wenst te beëindigen of we je contract opzeggen (minstens 3 maanden vóór het einde van het contract).

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

De schade aan onderdelen van de fiets of ander vervoermiddel door een constructie- of materiaalfout, slijtage, een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud van deze onderdelen of een gebruik van de fiets of ander vervoermiddel dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur. De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, alsook door de overbelasting van de fiets, de aanhangwagen of een ander vervoermiddel. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, verwijzen we naar de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar hier boven.

Tarief
Vanaf €90.00
Verzekering + bijstand Touring Bike 90.00€

Of bel ons: 02/286.31.02