Go België

Een verzekeringsproduct van AG

Pechverhelping in België

Pechverhelping en sleping door Touring wegenwachters, 24u/7 overal in België, ongeacht de leeftijd van het voertuig
Bij pech, ongeval, batterijproblemen, verkeerde brandstof, verlies van sleutels, diefstal, vandalisme
Taxi’s en andere voertuigen bestemd voor bezoldigd personenvervoer
Voertuig al geïmmobiliseerd in een garage of werkplaats
Wat wil je verder inbegrepen?
Wil je dekking in het buitenland?
Combineer en geniet van een korting tot €60!

legal text above CTA NL

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

Bij de aankoop van een Touring product word je automatisch en zonder bijkomende kosten een aangesloten lid van de Vzw. Koninklijke Belgische Touring Club (hierna “KBTC”). Bij de opzeg van je Touring product eindigt automatisch ook je lidmaatschap van KBTC. Je lidmaatschap van KBTC wordt voor het overige beheerd door de statuten van de vereniging. Artikel 17 van de statuten bevat een opsomming van de rechten van aangesloten leden (Statuten KBTC). Indien je een Touring product aankoopt, zullen een beperkt aantal van je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres) worden bezorgd aan KBTC die deze persoonsgegevens vervolgens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in het kader van je lidmaatschap van KBTC overeenkomstig de Privacyverklaring van KBTC.

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

€ 72/jaar
Waarborgen en beperkingen van deze formule
Waar kan ik op pechverhelping rekenen?
 • Je krijgt hulp bij pech in België. 
 • Het maakt niet uit of je op je oprit staat of op de openbare weg ergens in België.
 • Je bent niet verzekerd als je auto al in een garage of herstelplaats staat. 
 • Met de basisformule: als je auto moet worden getakeld, is dat naar de dichtstbijzijnde garage. 
 • Met de optie ‘uitgebreide takeldienst’ takelen we je auto naar de meest geschikte garage of naar jouw woonplaats. 
 • We brengen jou, je bagage en je passagiers terug naar huis indien we moeten takelen.

In welke gevallen komt Touring mij helpen?

Voor de pechverhelping in België:

 • bij pech, verkeersongeval, brandstofpanne, foute brandstof, auto die vastzit, vandalisme en brand van je auto
 • bij diefstal of poging tot diefstal van je voertuig, verlies van je sleutels of sleutels die in je (gesloten) auto liggen
 • indien optie ‘banden’: bij alle bandenproblemen

Wie kan op pechverhelping rekenen?

Deze formule biedt pechverhelping voor je auto, ongeacht de bestuurder. Het kan dus gaan om:

 • personen die intekenden op de pechverhelping
 • personen die de toestemming kregen om met de auto te rijden
 • passagiers aan boord van de auto

Opgelet: pakjesdiensten, taxidiensten of diensten voor ceremonievervoer kunnen niet intekenen.

Vanaf wanneer ben ik verzekerd?

 • om 0 uur op de tweede dag na deze waarop de premie werd betaald 
 • met optie ‘uitgebreide takeldienst’: vanaf 10 dagen na de betaling
 • voor een periode van 1 jaar

Welk voertuig is verzekerd?

 • auto geïmmatriculeerd in België die je privé of voor je werk gebruikt, motor, bestelwagen, minibus of mobilhome met MTM van 3,5 ton en maximale lengte van 7 meter 
 • caravan of aanhanger (<1,5T) als die aan je auto hangt
 • ongeacht de leeftijd van het voertuig, inclusief oldtimers
 • niet verzekerd: o.a. taxis en voertuig voor verhuur met bestuurder.

Op welke service kan ik nog rekenen?

 • Onze Nederlandstalige bijstandscentrale staat 24u/7 voor je klaar.
 • Je vraagt online makkelijk je pechverhelping aan en kan je aanvraag opvolgen.
 • Je kan je contract online beheren met MyTouring
 • Je krijgt een abonnement op Touring Magazine voor een jaar.
 • Je doet je voordeel met fikse kortingen bij onze partners.

 

  Wat zijn uitsluitingen van deze verzekering?

  • Je bent niet verzekerd als je auto al in panne of in een herstelplaats staat bij het onderschrijven van de verzekering. 
  • Voertuigen gebruikt door pakjesdiensten, taxidiensten, bezoldigd personentransport of ander professioneel gebruik kunnen niet intekenen.
  • Kosten van wisselstukken worden niet terugbetaald.
  Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
  We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen