Reisverzekering voor 1 reis

Een verzekeringsproduct van AG

Touring Explore

Voor een reis naar de zon, citytrip… binnen of buiten Europa
Onbeperkte terugbetaling van medische kosten en repatriëring, zonder franchise
Vervroegde terugkeer naar België (door bv. een overlijden in de familie of schade aan je woning)
Vakanties in België
Gebeurtenissen of aandoeningen die al gekend zijn voor je vertrek of het afsluiten van je contract
Hospitalisaties en operaties in het buitenland die al voorzien waren voor vertrek
Extra bescherming
Kies voor één of meerdere extra opties om je reisverzekering compleet te maken.
Hoeveel personen wil je verzekeren voor deze reis?
Personen
persons
Wanneer en waar ga je op reis?

legal text above CTA NL Explore - Snowcard

Duur van het contract
Contract met een beperkte duur (van 1 reis).

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

Totaal
€ 10
Touring Explore

Wat is verzekerd?

 • Ziekte of ongeval op reis: al je medische kosten en repatriëring worden onbeperkt terugbetaald.
 • Nazorg in België: kosten in België die voortvloeien uit je ziekte of ongeval in het buitenland worden vergoed tot €6.000.

Wat is niet verzekerd?

 • Behandelingen die niet door het RIZIV erkend zijn.
 • Bijstand voor skivakanties

Wie is verzekerd?

 • Alle personen die in het contract zijn opgenomen en in België gedomicilieerd zijn. Ze hoeven dus geen familie te zijn of onder hetzelfde dak te wonen. 

Waar ben ik verzekerd?

 • Voor je medische bijstand ben je verzekerd voor één enkele reis binnen of buiten Europa (behalve in België), afhankelijk van je gekozen bestemming.  

 

Voor de optie pechverhelping in Europa…

Wat is verzekerd?

 • 24u/7 pechverhelping en takeling van je voertuig
 • Vervangwagen tot 5 dagen

Wat is niet verzekerd?

 • Taxi's en voertuigen voor betalend personenvervoer
 • Pechverhelping in België (behalve op de eerste en laatste dag van de reis)

 

Voor de optie annulatieverzekering…

Wat is verzekerd?

 • Annulatiekosten: terugbetaling tot € 1.000/persoon en tot € 3.500/reis
 • Geldige redenen: overlijden van een familielid, schade aan de woonplaats, een ontslag of een nieuwe job, een herexamen, ...

Wat is niet verzekerd?

 • Reizen die rechtstreeks van particulier tot particulier geboekt werden
 • Logementen in België die korter zijn dan 3 nachten, tenzij ze meer dan € 500 kosten.

 

Voor de opties reiscompensatie- en bagageverzekering…

Wat is verzekerd?

 • Annulatiekosten of kosten van niet-genoten vakantiedagen door vervroegde terugkeer: terugbetaling tot € 1.000/persoon en tot € 3.500/reis. 
 • Diefstal, vernietiging en verlies van bagage: terugbetaling tot € 1.000/persoon

Wat is niet verzekerd?

 • Bij de reiscompensatieverzekering: reizen die rechtstreeks van particulier tot particulier geboekt werden.
 • Bij de bagageverzekering: muziekinstrumenten, computermateriaal

 

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

Het contract start en eindigt op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de eerste premie betaald werd en er rekening werd gehouden met eventuele wachttijden voorzien in de algemene voorwaarden.

Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen