Explore

Een verzekeringsproduct van AG

Reisverzekering voor één reis

Onbeperkte terugbetaling van medische kosten en repatriëringskosten, zonder franchise
Vervroegde terugkeer in geval van nood in België (overlijden in de familie, probleem bij jouw thuis)
Voor één enkele reis
Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de onderschrijving en/of het vertrek naar het buitenland
Skibijstand
Zakenreizen
Wil je bijkomende dekkingen?
Voor hoeveel?
Personen
persons
Wanneer & waar ga je op reis?

legal text above CTA NL Explore - Snowcard

Indien je ook de opties annulatie-, compensatie- en/of bagageverzekering wil onderschrijven, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer +32 2 286 34 45.

Duur van het contract
Contract met een beperkte duur (van 1 reis).

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

Totaal
€ 10
Waarborgen en beperkingen van deze formule
Waar en wanneer kan ik op reisbijstand rekenen?
 • Voor de medische bijstand ben je ofwel in Europa ofwel wereldwijd, afhankelijk van je gekozen bestemming, verzekerd voor één enkele reis (behalve in België).
 • Voor de optie pechverhelping ben je verzekerd in Europa en in België enkel op de dag van vertrek en terugkomst.

Wie kan op reisbijstand rekenen?

 • Alle personen die in het contract zijn opgenomen en in België gedomicilieerd zijn. 
 • Voor de bijstand aan je voertuig (optie) zijn naast de bestuurder ook de passagiers van het voertuig verzekerd.

Waarvoor kan ik op hulp rekenen?

 • Je hebt een ongeval of je wordt ziek op reis: onbeperkte terugbetaling van alle medische en repatriëringskosten. 
 • Je hebt nog verzorging nodig in België na een ongeval of ziekte in het buitenland: je medische kosten worden vergoed tot € 6.000.
 • Je moet vervroegd terugkeren omwille van problemen in België: familielid in het ziekenhuis, schade aan de woning enz. 
 • Je bent iets vergeten in België als je op reis bent: we voorzien je van een bril of geneesmiddelen en sturen zelfs de knuffel van je kind naar je op.
 • Niet verzekerd: kosten om je verblijf te annuleren. Daarvoor heb je een annulatieverzekering nodig.
 • Niet verzekerd: zakenreizen.

Op welke diensten kan ik verder rekenen?

 • Onze Nederlandstalige bijstandscentrale staat 24u/7 voor je klaar.
 • Je beheert je contract makkelijk online met MyTouring.

Wat zijn uitsluitingen van deze verzekering?

 • Personen zonder domicilie in België kunnen niet intekenen.
 • Geen dekking in landen waar de reis is afgeraden door FOD Buitenlandse Zaken
 • Elke gebeurtenis, operatie of ziekenhuisopname die reeds gekend was voor de onderschrijving en/of het vertrek naar het buitenland.
 • Elke behandelingen die niet erkend is door het R.I.Z.I.V.
 • Skibijstand.
 • Zakenreizen.
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen