FAQ Touring AG

Wat gebeurt er met mijn product?

Jouw bijstandsproduct is een AG verzekeringsproduct onder de Touring merknaam geworden. Je kan blijven rekenen op dezelfde diensten en dekkingen, uitgevoerd door de gekende huidige Touring medewerkers.

Concreet werden contracten, afgesloten met Koninklijke Belgische Touring Club vzw, zoals de pechverhelpingsproducten, overgedragen naar ATV nv (de verzekeringsmaatschappij van Touring). Door de fusie van ATV met AG Insurance neemt AG Insurance vervolgens alle rechten en plichten over.

Contracten, afgesloten met ATV (Assurances Touring Verzekeringen, de verzekeringstak van Touring) zoals de reisbijstands- en annulatieverzekeringen, werden door de fusie van ATV met AG Insurance overgedragen van Touring naar AG.

Wat gebeurt er met de prijs?

Het bedrag dat je dient te betalen blijft ongewijzigd. Voor de Touring Club vzw producten werd er BTW aangerekend. Doordat deze producten nu verzekeringsproducten zijn, wordt er vanaf 1 juli een verzekeringstaks aangerekend. Het te betalen bedrag dat we aanrekenen blijft echter ongewijzigd.

Kan ik op dezelfde service blijven rekenen?

Uiteraard! Je kan nog steeds op dezelfde teams van Touring medewerkers rekenen. Enerzijds jouw vertrouwde contactpersonen bij onze klantendienst en anderzijds 200 wegenwachters en (medische) bijstandsteams die 24/7 voor jou klaar blijven staan.

Touring blijft ook lid van het internationaal netwerk van ARC Europe en de FIA (Internationale Federatie van de Automobiel). Dankzij dit breed netwerk van partners staan we overal ter wereld 24u/7 voor jou klaar.

Verdwijnt (het merk) Touring (uit het straatbeeld)?

Zeker niet! Na meer dan 125 jaar op de Belgische markt blijven onze geel-blauwe Touring wagentjes het land doorkruisen om gestrande automobilisten zo snel mogelijk terug op weg te helpen.

De bijstandsproducten zijn nu verzekeringsproducten van AG. Touring is vanaf nu een erkend agent van AG. Maar onze producten en diensten blijven ook in de toekomst de naam van Touring dragen.

Aan wie betaal ik mijn product in de toekomst?

Er verandert niets aan de praktische afhandeling. Vanaf 1 juli zal je je product aan Touring betalen als erkend agent voor rekening van AG. Indien je betaalt via domiciliëring, blijft deze gewoon doorlopen.

Wie contacteer ik voor vragen?

Je kan nog steeds bij jouw vertrouwde contactpersonen terecht..

Wie contacteer ik bij klachten?

Schriftelijke klachten: Touring nv, Klachtendienst, Koning Albert II-laan 4 bus 12, 1000 Brussel E-mail: complaint@touring.be.

Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan: Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Website: www.ombudsman-insurance.be

Kan ik bij mijn AG makelaar terecht voor Touring producten?

Neen, de Touring producten worden nog steeds door Touring verdeeld. Je kan uiteraard wel nog altijd bij jouw makelaar terecht voor heel wat verzekeringsproducten, waaronder ook mobiliteits- en reisverzekeringen.

Waarvoor blijft de Touring vzw verantwoordelijk?

Je blijft als Touring klant automatisch en gratis lid van de Koninklijke Belgische Touring Club vzw. Die vertegenwoordigt en verdedigt jouw belangen als weggebruiker en reiziger.

Wat met mijn ledenvoordelen?

Je behoudt deze klantenvoordelen (zoals het magazine, de infolijn en kortingen bij partners). Deze kan je raadplegen op https://www.touring.be/nl/touring-voordelen of opvragen via onze klantendienst (info@touring.be of +32 2 286 33 32 - maandag tot vrijdag 8 tot 18 u)