Image
Annulatieverzekering_mainbanner

Vind de annulatieverzekering die bij je past

Er kan altijd iets gebeuren voor of tijdens je vakantie. En dan ben je blij dat je een annulatieverzekering hebt, die je reisbudget beschermt. Maar welke verzekering heb je nodig? Waarvoor wil je gedekt zijn? En is het voor 1 enkele reis of al jouw reizen het hele jaar lang?

Aan de hand van een aantal vragen helpen we jou om de meest geschikte annulatieverzekering te kiezen.

Ik ontdek welke annulatieverzekering bij mij past

Image
Annulation-famille

Bij Touring kies je voor:

Een Belgisch bedrijf met meer dan 125 jaar ervaring
Een keuze aan annulatieverzekeringen, inclusief een reiscompensatie- en bagageverzekering, zowel voor één enkele reis als voor al je reizen gedurende een heel jaar.
Een terugbetaling bij onvoorziene gebeurtenissen zoals:
  • Een nieuwe job of een ontslag (behalve wegens een zware fout)
  • Een overlijden of ernstige ziekte van een familielid tot de 2e graad
  • Materiële schade aan je woning (binnen de 30 dagen voor het vertrek)
  • Een tweede zit van een verzekerde student.
Image
Annulatie-women

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kan je de algemene voorwaarden en de infofiches raadplegen op www.touring.be.

Worden niet gedekt door onze annulatieverzekeringsproducten :

Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de onderschrijving.
De schadegevallen die plaatsvonden buiten de verzekeringsperiode.
Zakenreizen.

WETTELIJKE INFORMATIE

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Touring NV – Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel - IBAN: BE97 0689 0997 8649 - BIC: GKCCBEB - RPR Brussel – BTW BE 0403.471.401, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissie, voor AG Insurance NV.

Deze pagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.touring.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

De Belgische wet is van toepassing op onze verzekeringscontracten.

Een premieberekening aanvragen

Contacteer ons op 02 286 34 45 voor een gratis premieberekening.

Klachtendienst en ombudsman

In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel. : 02 233 22 02,

mail : complaint@touring.be. Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. : 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be.