Copyright

Trademark Bericht

De namen, logo's en andere tekens die op deze website worden gebruikt, zoals het Touring-logo en de naam Touring, zijn wettelijk beschermde handelsmerken. Elk gebruik hiervan of van gelijkaardige symbolen is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Touring.

Copyright Bericht

© Touring, 2019

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, films, databestanden, logo's en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopies, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Touring. Enkel voor privé-gebruik mag u een kopie maken, behalve van foto's waarvan helemaal geen kopies toegelaten zijn. Elke inbreuk op wat hierboven werd beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Disclaimer

"Touring besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website. Niettemin garandeert Touring geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande verwittiging kan gewijzigd worden. In geen geval kan Touring aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. In het geval er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt Touring geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.”

Diversen

"Elk geschil dat betrekking heeft tot de Touring website valt onder de Belgische wetgeving. In geval van een geschil hebben enkel de rechtbanken van Brussel rechtsbevoegdheid."