Image
PechverhelingNL

Vind de pechbijstand die bij je past

Je wil graag geholpen worden bij pech. Slimme keuze. Zo ga je elke dag gerust de baan op en weet je dat Touring er 24u/7 voor jou is. Zoek je pechverhelping voor je auto, je motor, je fiets of alles tegelijk – al dan niet elektrisch? Enkel in België, enkel voor het buitenland, of beide?  

We stellen je een aantal vragen om jou de meest geschikte pechbijstand voor te stellen.

Ik ontdek welke bijstand bij mij past

Image
Pechverhelping_Nl

Bij Touring kies je voor:

Een Belgisch bedrijf met meer dan 125 jaar ervaring.
Pechverhelping overal in België en in heel Europa.
200 eigen ervaren wegenwachters die 24u/7 voor je klaarstaan in België en meer dan 60.000 in Europa.
Hulp bij panne, ongeval, batterijproblemen, vandalisme, diefstal of brand van je voertuig (behalve als het voertuig al in een garage of herstelplaats staat).
Een pechbijstand voor één of meerdere types voertuigen: een auto, fiets, motor, step,… elektrisch of niet (uitgezonderd taxi’s en andere voertuigen bestemd voor betalend personenvervoer of professioneel gebruik).
Image
Pechverhalp_Landing_img2

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden en de infofiches raadplegen op www.touring.be.

 

Binnen het uur weer op weg

In 75% van de gevallen, ben je binnen het uur weer op weg1. Kan het probleem niet ter plaatse worden opgelost? Dan slepen we je naar een garage. 

Image
FietspechNl_Landing

Wat dekken onze pechverhelpingsproducten niet?

Elke gebeurtenis die reeds gekend is op het moment van inschrijving.
Elk schadegeval dat zich voordoet buiten de verzekeringsperiode.
Alle soorten boetes.

Meer dan 9 op 10 klanten is tevreden tot zeer tevreden2

Wat onze klanten zeggen:
madame

Interventie 04/02/2024

De technieker die me hielp was uitzonderlijk competent en had een opmerkelijke technische, wetenschappelijke en maatschappelijke kennis. Ik heb zelden zo'n positieve ervaring gehad in de auto-industrie.
lunettes

Interventie 06/02/2024

Zeer bekwame, professionele en vriendelijke technieker. Deed meer dan alleen de band repareren. Hij gaf me ook informatie over de bandenspanning van mijn auto, controleerde die en paste die aan op elke band. Dit had een impact op de rijprestaties en het brandstofverbruik van mijn auto 👌🏻

1Bron: Touring interne statistiek, Road Side Repair Rate B2C, 2022.

2Bron: Touring tevredenheidsenquête na interventie, september 2022.

 


WETTELIJKE VERMELDINGEN

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Touring NV – Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel - IBAN: BE97 0689 0997 8649 - BIC: GKCCBEB - RPR Brussel – BTW BE 0403.471.401, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissie, voor AG Insurance NV.

Deze pagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.touring.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

De Belgische wet is van toepassing op onze verzekeringscontracten.

Een premieberekening aanvragen

Contacteer ons op 02 286 34 45 voor een gratis premieberekening.

Duurtijd van de overeenkomst en opzegging

Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde période, behalve wanneer één van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Klachtendienst en ombudsman

In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel. : 02 233 22 02, mail : complaint@touring.be. Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. : 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be